Nor-Maali mukana Voikkaan vanhan ratasillan korjauksessa

31/7/2019

Voikkaan ja Kuusaan välinen vanha rautatiesilta on ollut kevyen liikenteen kulkuväylänä 80-luvulta saakka. Huhtikuussa 2019 aloitettu remontti on nyt edennyt hyvää tahtia ja 1/3 sillasta on pinnoitettu Nor-Maalin tuotteilla, LIVI B.1 SILKO-järjestelmän mukaisesti.

Korroosiotyö Korkal vastaa yli 220 metrisen sillan pinnoitustyöstä, jossa maalattavaa pinta-alaa kertyy
yhteensä noin 30 000 m2.

Projektin on määrä valmistua syyskuussa 2019.

SILKO-maalausjärjestelmä LIVI B.1, EPPUR 250/3-FeSa2½ (Sa2)

Normastic 405 AL 100 μm
Normastic 405 100 μm
Normadur HB 50 μm
Yhteensä 250 μm

Projektissa käytetyt tuotteet

Normastic 405 AL on vähäliuotteinen rautakiille- ja alumiinipigmentoitu paksukalvoepoksimaali, joka sisältää kiinteän ruosteen läpi tunkeutuvia lisäaineita. Tuotetta suositellaan käytettäväksi teräspintojen pohjamaalina epoksimaalijärjestelmissä rasitusluokissa C2-C5. Normastic 405 AL soveltuu huoltomaalaukseen kuopparuosteisille ja aiemmin maalatuille pinnoille. Tuotetta voidaan käyttää myös alumiinivärisenä kertamaalina kotelo- ja levyrakenteissa. Maalin yleisimpiä käyttökohteita ovat sillat, paperikoneet, merimerkit sekä laivat. Tuote soveltuu myös makea-ja merivesiupotuskohteisiin.

Normastic 405 on rautakiillepigmentoitu paksukalvoepoksimaali, jota voidaan käyttää pohja- sekä pintamaalina epoksimaalijärjestelmissä rasitusluokissa C2-C5. Tuotetta voidaan käyttää myös kertamaalina kotelo-, palkki- ja levyrakenteissa. Kuten Normastic 405 AL, sisältää kiinteän ruosteen läpi tunkeutuvia lisäaineita ja se soveltuu huoltomaalaukseen kuopparuosteisille ja aiemmin maalatuille pinnoille.  Betonipinnoilla Normastic 405 suositellaan käytettäväksi prosessiteollisuudessa ja kosteissa varasto- ym. sisätiloissa betoniseinien ja -kattojen suojamaalina rasitusluokissa C2-C5.

Normadur HB on puolikiiltävä akryylipolyuretaanipintamaali, joka kovettuu myös alhaisissa lämpötiloissa. Tuotetta käytetään teräsrakenteiden, laivojen, säiliöiden ja ajoneuvojen pintamaalina epoksi- ja polyuretaanimaaliyhdistelmissä rasitusluokissa C2-C5, kun tavoitellaan hyvää kiillon ja värisävyn säilyvyyttä. Voidaan käyttää myös pohjamaalina polyuretaanimaaliyhdistelmissä, sekä kertamaalina metallipinnoilla rasitusluokassa C2.