Hyödynnämme uusiutuvia luonnonmateriaaleja epoksimaaleissamme

28/2/2020

Nor-Maalin NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer sekä Noreguard HS epoksimaaleissa käytettävän raaka-ainepohjan valmistuksessa hyödynnetään uusiutuvaa luonnonmateriaalia.

Lähde ei ole ruoka-aineketjussa, vaan siitä syntyvässä jätejakeessa. Huolellisen testauksen sekä maalinvalmistusreseptien optimoinnin myötä jopa 30 % – 60 % maalikomponentin koostumuksesta (maaliosa ja/tai kovete) voi olla biopohjaista alkuperää.

Näiden raaka-aineiden valmistusprosessissa käytetyllä teknologialla voidaan siis muuntaa kustannustehokkaasti luonnon tarjoamia runsaita raaka-ainevaroja korkealuokkaisiksi lopputuotteiksi. Tämä osaltaan vähentää merkittävästi fossiilisten materiaalien osuutta sekä valmistusprosessissa että lopputuotteissa.

Tällaisen tuotekehitystyön avulla voimme maalinvalmistajan roolissa olla vaikuttamassa omalta osaltamme tuotteen hiilijalanjälkeen ja edistämään uudistuvien raaka-ainevarojen käyttöä tuotevalikoimassamme.