Mielikuvia väreillä – tuhansien sävyjen Nor-Maali

9/2/2021

Nor-Maali tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman esteettisesti näyttäviä korroosionestomaaleja teräspintojen maalaukseen. Maalien sävytys ja sävykontrolli ovat tässä tärkeässä osassa. Pintamaalimme ovat saatavilla mm. RAL-, NCS S-, SSG- ja RR-sävyissä. Myös osan pohjamaaleista saa sävytettynä tai useampana vakiovärinä. Maalien sävytys onkin olennainen osa asiakaspalvelua.

Väreillä pystyy viestimään paljon: ne saavat aikaan reaktioita ja vaikuttavat käyttäytymiseen. Värien avulla voidaan informoida tai kiinnittää huomio haluttuihin yksityiskohtiin. Jotkin värit rauhoittavat tai häivyttävät näkyvistä epäkohtia. Vallitseva valon laatu ja määrä vaikuttavat nähtyyn sävyyn.

Myös teollisuusmaalauksessa väreillä ja sävyillä on merkitystä. Väreillä luodaan mielikuvia ja tunnistettavuutta koneisiin ja laitteisiin. Useilla konemerkeillä ja laitevalmistajilla onkin omat merkkisävynsä. Tuotteen ulkonäöllä on merkitystä myyntitilanteessa, mutta värit voivat olla myös turvallisuustekijä monessa teollisessa kohteessa.

Esteettisesti näyttäviä korroosionestomaaleja

Sävytyksen avulla asiakkaille voidaan luoda tuhansia sävyjä heidän haluamiinsa kohteisiin. Jotta sävy saadaan aikaiseksi, vaatii se sävytysjärjestelmään karakterisoidun perusmaalin, värivoimakkuudeltaan tarkasti säädetyt sävytyspastat, tuotteelle tehdyn sävykaavan sekä sävytyslaitteiston ja ajan tasalla olevan sävytysohjelmiston. Nor-Maalissa on sävytysjärjestelmät liuotin- ja vesiohenteisille tuotteille sekä Jotunin maaleille. Kaikilla Nor-Maalin jälleenmyyjillä Suomessa ja ulkomailla on käytössään Nor-Maalin liuotinmaalien sävytysjärjestelmä.

Nor-Maalin tuotteet ovat saatavilla RAL-, NCS S-, SSG-, ja RR-sävyissä. Lisäksi saatavilla on paljon esimerkiksi TM- ja Munsell-sävyjä. Valmiiden sävyjen lisäksi Nor-Maalin sävytysosasto luo paljon asiakaskohtaisia sävyjä. Nor-Maalissa sävytyksestä vastaavat sävytyskoordinaattori Kristiina Parkkila sekä sävyvastaava Jere Juntunen.

Sävytys pienentää yritysten hiilijalanjälkeä. Kaikkien eri sävyjen sijaan Nor-Maali valmistaa muutamia perusmaaleja, joista voidaan sävyttää kaikki halutut sävyt. Nor-Maalilla on useissa tuotteissa kolme eri perusmaalia, joiden valkoisuusaste vaihtelee. Lisäksi joistain maaleista valmistetaan myös keltaista, oranssia ja punaista perusmaalia, jotta sävyihin saadaan hyvä peittokyky. Jälleenmyyjille toimitetaan vain näitä perusmaaleja, joista he pystyvät sävyttämään kaikki halutut sävyt. Varastomäärät pienenevät – sekä Nor-Maalin omissa, että jälleenmyyjien varastoissa.

Nor-Maali tarjoaa esteettisesti näyttäviä korroosionestomaaleja

Sävymalliksi asiakkaalta tullut kappale.

Sävytystyö Nor-Maalissa

Sävy voidaan yleensä hyväksyä, kun väriero standardiin tai sävymalliin verrattuna on alle yhden (ΔE < 1). Sävy hyväksytään pääasiassa kuitenkin visuaalisesti ja spektrofotometrin antama värierotieto toimii vain apuna hyväksynnässä. Sävykaavakorjauksia tehdään tarvittava määrä värieron saamiseksi mahdollisimman pieneksi. Spektrofotometri toimii kuitenkin tärkeänä apuna sävykorjauksissa. Sen avulla tiedetään mitä väriä kaavasta pitää poistaa tai lisätä siihen. Joillain asiakkailla on oma vaatimus ΔE-arvolle.

Haastetta sävytykselle tuovat erilaiset valaistukset, sillä sävy voi näyttää hyvinkin erilaiselta eri valaistuksissa. Näin on usein esimerkiksi keltaisten sävyjen kanssa. Suurin osa sävyistä hyväksytään päivänvalossa, mutta tarvittaessa sävy tehdään myös muihin valaistuksiin, jos asiakas niin haluaa. Sävyyn vaikuttavat myös kalvonpaksuus sekä maalattavan pinnan tai pohjamaalin väri. Nämä kaikki pitää ottaa huomioon sävyä tehdessä. Jos sama sävy tehdään eri maaleihin, pitää huomioida, että esimerkiksi maalin kiilto vaikuttaa sävyn tummuusasteeseen. Sävyn yhtenäistäminen eri maalien kesken voi olla hyvinkin haastavaa.

Maalisävyn teossa pitää ottaa huomioon myös maalin kuivuminen. Koska kaikkia maaleja ei voi uunittaa (sävy muuttuisi), sävyttäminen vie aikaa. Sävy muuttuu usein kuivuessaan, joten hyväksyntää ei voi tehdä märällä maalilla. Parhaiten tämän näkee vesiohenteisissa maaleissa, joissa sävy muuttuu hyvinkin radikaalisti. Sävyt tummenevat kuivuessaan huomattavasti. Tämän takia myöskään maalari ei voi verrata maalaamaansa sävyä kappaleen ollessa vielä märkä.

Nor-Maali tarjoaa esteettisesti näyttäviä korroosionestomaaleja

Sävytyskoordinaattori Kristiina Parkkila

Uusien tuotteiden sävytys

Valmiisiin maaleihin tehtyjen sävyjen lisäksi Nor-Maalin sävytysosastoa työllistävät uusien maalien kehitys ja niihin luotavat sävyt. Kristiina Parkkila kertoo, miten uuden tuotteen sävyjä aloitetaan työstää. Kun uusi tuote on vielä tuotekehitys/testausvaiheessa, alkaa myös sen sävyttäminen.

Ensimmäisenä pitää testata maalin ja sävytyspastojen yhteensopivuus. Tämä on tärkeää, koska pahimmassa tapauksessa maalin fysikaaliset ominaisuudet saattavat muuttua, jolloin tekninen toimintakyky huononee. Jo tuotekehitysvaiheessa mietitään maalin peittokykyä ja päätetään tarvittavien perusmaalien määrä.  Joidenkin maalien kohdalla tarvitaan eri valkoisuusasteiden lisäksi myös värillisiä perusmaaleja tarpeeksi hyvän peittokyvyn takaamiseksi. Esimerkiksi keltaisten sävyjen peittokykyä pitää usein parantaa.

Kun perusmaalit ovat valmiina, Parkkila karakterisoi ne. Tässä toimenpiteessä spektrofotometri mittaa maalin valkoisuuden ja laskee tulosten perusteella sävykaavat RAL- ja NCS S-sävyille. Koneen laskemat kaavat pitää tarkistaa. Sävy tehdään maaliin, maali kuivatetaan ja sävyä verrataan standardiin. Pikakaavojen tarkkuus riippuu mm. tuotteesta, sävytyssäännöistä, peittokyvystä, sävykartastosta ja värialueista. Uuden tuotteen tapauksessa maaliin luodaan ensin tärkeimmät RAL- ja NCS S-kaavat. Muut kaavat tehdään myöhemmin tarpeen mukaan.

Nor-Maali tarjoaa esteettisesti näyttäviä korroosionestomaaleja

Työnkuva

Parkkila kertoo vielä, mitä tehtäviä hänen työhönsä kuuluu: uusien maalien lisäksi hän luo sävykaavoja olemassa oleviin maaleihin, mikä onkin suurimmassa osassa hänen työtehtäviään. Sävyihin kuuluvat sekä kartastosävyt sekä asiakassävytykset asiakkailta tulleista sävymalleista. Lisäksi hän ylläpitää sävytysohjelmistoa (asiakaspäivitykset), antaa sävyjen hintatietoja myynnille sekä neuvoo jälleenmyyjiä sävytysasioissa.

Parkkila pitää työstänsä sen monipuolisuuden vuoksi. Hän kokee palkitsevana nähdä uuden sävyn syntymisen. Parkkilalla on 20 vuoden kokemus sävytystyöstä, jota hänen mielestään oppii parhaiten tekemällä ja kokeilemalla. Jokainen päivä sävytyksen parissa on erilainen.

Sävyihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä Nor-Maalin sävytysosastoon.

Kristiina Parkkila                                                   Jere Juntunen
Sävytyskoordinaattori                                       Sävyvastaava
gsm. 040 773 6440                                               gsm. 044 370 0539

Kasvua Venäjältä – laajennettu palveluverkko

12/2/2021 Vuonna 2020 Nor-Maali-brändin myynti Venäjällä kasvoi yli 25% edelliseen vuoteen verrattuna. Myyntiverkostomme kasvoi useilla uusilla jälleenmyyjillä.

Etsitkö ympäristö- ja käyttäjäystävällisempää polyuretaanimaalia? Normadur Aqua DTM on ympäristöystävällinen kertamaali haastaviin kohteisiin

10/2/2021 Nor-Maalin uusi vesiohenteinen Normadur Aqua DTM polyuretaanimaali uudistaa pintakäsittelyn. Tämä ympäristö- ja käyttäjäystävällinen kertamaali mahdollistaa vesiohenteisen polyuretaanimaalin käytön haastavissakin teollisissa kohteissa, kuten tuotemaalauksessa (ACE & OEM).

Nor-Maalin Tekninen palvelu

9/2/2021 Nor-Maali tarjoaa korkealaatuista teknistä neuvontaa taatakseen asiakkaiden maali-investoinneille optimaalisen tuloksen. Nor-Maali-brändin tuotteiden teknisestä palvelusta vastaa Juhani Korajoki.

Mardi Grasin teräspinnat on maalattu Nor-maali Oy:n toimittamilla maaleilla

18/1/2021 Meyer Turun telakka on luovuttanut asiakkaalleen Carnival Corporationille Mardi Gras -loistoristeilijän keskellä koronakriisiä. Teräspintojen maalit Mardi Gras -alukseen toimitti Nor-Maali Oy yhdessä Jotunin kanssa. Käytettyjä tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX ja SeaQuantum Classic S.

Jotacote Universal S120 maailmanlaajuisille markkinoille

23/12/2020 Jotun on lanseerannut Jotacote Universal S120:n, maailman ensimmäisen PSPC-hyväksytyn liuotinvapaan kertamaalin, maailmanlaajuisesti.