Nor-Maalin korkeakuiva-aineisia NorECOat-tuotteita käyttämällä tuet kestävää kehitystä

19/3/2021

Nor-Maalin korkeakuiva-aineisten NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer, Nor E-Primer ja Noreguard HS epoksimaalien teknologia perustuu uusiutuviin luonnonmateriaaleihin ja niiden hyödyntämiseen.

Ympäristönsuojelun tiukentuneet määräykset ja huoli luonnon hyvinvoinnista haastavat meidät kehittämään tuotteitamme yhä paremmiksi ja ympäristöä vähemmän kuormittaviksi. Maalinvalmistajan roolissa voimme olla vaikuttamassa omalta osaltamme tuotteen hiilijalanjälkeen ja edistämään uudistuvien raaka-ainevarojen käyttöä tuotevalikoimassamme.

Korroosiosuojaa kestävää kehitystä tukevilla tuotteilla

NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer, Noreguard HS ja Nor E-Primer ovat korkeakuiva-aineisia, nopeasti kuivuvia epoksimaaleja, joita voi käyttää myös alhaisissa lämpötiloissa (< 5° C). Vaikka tuotteet kuivuvat nopeasti, niiden käyttöaika on kuitenkin tarpeeksi pitkä. NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer, Nor E-Primer ja Noreguard HS  tuotteet soveltuvat hyvin kylmässä ilmastossa käytettäviksi. Erittäin nopean kuivumisen lisäksi näillä maaleilla on erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet.

Näissä tuotteissa käytettävän raaka-ainepohjan valmistuksessa hyödynnetään uusiutuvaa luonnonmateriaalia. Lähde ei ole ruoka-aineketjussa, vaan siitä syntyvässä jätejakeessa. Huolellisen testauksen sekä maalinvalmistusreseptien optimoinnin myötä jopa 30 % – 60 % maalikomponentin koostumuksesta (maaliosa ja/tai kovete) voi olla biopohjaista alkuperää. Näiden raaka-aineiden valmistusprosessissa käytetyllä teknologialla voidaan siis muuntaa kustannustehokkaasti luonnon tarjoamia runsaita raaka-ainevaroja korkealuokkaisiksi lopputuotteiksi. Tämä osaltaan vähentää merkittävästi fossiilisten materiaalien osuutta sekä valmistusprosessissa että lopputuotteissa.

Maalien sisältämästä liuottimesta huolimatta, voidaan näitä tuotteita (NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer, Nor E-Primer ja Noreguard HS) pitää ympäristöystävällisempinä. ”Näitä korkeakuiva-aineisia tuotteita on helppo käyttää ja ne muodostavat yhtenäisen, hyvin suojaavan pinnan erilaisissa olosuhteissa. Maalausprosessin nopea läpimenoaika ja käytettävyys monissa lämpötiloissa säästävät asiakkaan resursseja ja energiaa sekä antavat myös joustavuutta tuotantoon. Biopohjaisten raaka-aineiden käyttö näissä tuotteissa on erinomainen lisä kestävän kehityksen kannalta”, kertoo laboratoriopäällikkö Mika Perälä.

Nor-Maalin epoksimaalien teknologia perustuu uusiutuviin luonnonmateriaaleihin

Peikon DELTABEAM® Green liittopalkit maalataan Nor-Maalin korkeakuiva-aineisella epoksimaalilla, jonka teknologia perustuu uusiutuviin luonnonmateriaaleihin ja niiden hyödyntämiseen. (DELTABEAM® Green-kuvat: Peikko – Media)

Biopohjaisten maalien käyttö tällä hetkellä

Biopohjaisilla maaleilla on edelleen suhteellisen pieni rooli maaliteollisuudessa. Nykyisen markkinaosuuden arvioidaan olevan noin 5 % myynnistä. Edistystä on kuitenkin tapahtunut viime vuosina. Skandinavian maat, Saksa ja Ranska ovat käyttömäärissä muita edellä. Näissä maissa kysyntä johtuu asiakkaiden kasvavasta ympäristötietoisuudesta. Vihreät arvot ovat tärkeässä osassa brändin hallintaa. (https://www.european-coatings.com/articles/archiv/bio_based-coatings-overview-increasing-activities)

Jotun NORSOK M-501 standardin mukaiset maalausjärjestelmät

8/4/2021 Tarjoamme Suomen ja Baltian markkinoille Jotunin tuotteilla toteutettavia NORSOK M-501 standardin mukaisia maalausjärjestelmiä offshore-rakenteiden korroosiosuojaukseen.

Nor-Maalin testimaalari Miika Bergdahlin vinkit Normadur Aqua DTM:n maalaukseen

1/4/2021 Nor-Maalin vesiohenteisten tuotteiden, kuten Normadur Aqua DTM:n maalauksessa maalaustavalla ja olosuhteilla on merkitystä. Maalien ruiskutusominaisuuksien ja olosuhteiden vaikutusta onnistuneeseen lopputulokseen Nor-Maalin testimaalaamossa tarkastelee Nor-Maalin testimaalari Miika Bergdahl. Miika tertoo työstänsä sekä antaa vinkit Normadur Aqua DTM:n maalaukseen.

Nor-Maalin NORMADUR AQUA DTM pienentää ympäristökuormitusta – vihreää lisäarvoa liiketoimintaasi

5/3/2021 Nor-Maalin korkealuokkainen vesiohenteinen polyuretaanimaali Normadur Aqua DTM käy haastaviin teollisiin kohteisiin. Tuote soveltuu erilaisille ruiskutustekniikoille, mukaan lukien sähköstaattinen ruiskutus. Normadur Aqua DTM on kertamaali, jolla on korkea blister-free-paksuus (200 um DFT).

Kasvua Venäjältä – laajennettu palveluverkko

12/2/2021 Vuonna 2020 Nor-Maali-brändin myynti Venäjällä kasvoi yli 25% edelliseen vuoteen verrattuna. Myyntiverkostomme kasvoi useilla uusilla jälleenmyyjillä.

Etsitkö ympäristö- ja käyttäjäystävällisempää polyuretaanimaalia? Normadur Aqua DTM on ympäristöystävällinen kertamaali haastaviin kohteisiin

10/2/2021 Nor-Maalin uusi vesiohenteinen Normadur Aqua DTM polyuretaanimaali uudistaa pintakäsittelyn. Tämä ympäristö- ja käyttäjäystävällinen kertamaali mahdollistaa vesiohenteisen polyuretaanimaalin käytön haastavissakin teollisissa kohteissa, kuten tuotemaalauksessa (ACE & OEM).