Alucrom maalasi Ristijärven Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä

28/9/2021

Alucrom Oy on korjausmaalannut Ristijärvellä sijaitsevan Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä LIVI B.2+ Normastic 405 – Normastic 405 – Normadur 65 HS.

Alucrom Oy

Vuonna 2015 toimintansa aloittanut Alucrom Oy on osa vuonna 1953 perustettua Alucrom AB:tä. Alucrom AB on yksi Ruotsin, Suomen ja Puolan suurimmista korroosioalanurakoitsijoista. Yritys on ollut osa Midroc Europe konsernia vuodesta 1996 alkaen. Alucromin ydinliiketoimintaa on tarjota edistyneitä pintakäsittelypalveluita.

Alucrom on lähellä asiakasta: Palvelun lähtökohta on asiakkaiden tarpeen ymmärtäminen. Alucrom on innovatiivinen yritys, joka mukauttaa työprosessin vastaamaan asiakkaan tarpeita. Innovatiivisten ratkaisujen ja monien ainutlaatuistenkin tuotantomenetelmien ansiosta he pystyvät lisäämään tuottavuutta ja alentamaan asiakkaiden kustannuksia.

Alucrom tarjoaa palveluitaan petrokemian, autoteollisuuden, infrastruktuurin, huoltomaalauksen ja tarkastuspalveluiden aloilta. Pintakäsittelyn alalta he tekevät erilaisia esikäsittelyitä sekä teollista maalausta eri menetelmin. Maalausjärjestelmiä on saatavilla kaikkiin korroosiorasitusluokkiin (Rasitusluokat C1-CX sekä upotusrasitusluokat Im1-Im3) standardien ISO 12944, EN 1090-2 sekä NORSOK M-501 mukaisesti.

Alucromilla on 13 kiinteää maalausasemaa Ruotsissa, Suomessa ja Puolassa. Suomessa maalausasemat sijaitsevat Kalajoella ja Ylivieskassa. Projektitoimistot sijaitsevat Porvoossa ja Seinäjoella. Alucrom suorittaa korroosionestomaalausta maalaamoiden lisäksi myös kentällä, esimerkkeinä mm. sillat, säiliöt, paperitehtaat, voimalaitokset, sulkuportit, laivat, nosturit yms.

Alucrom on korjausmaalannut Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä

Vasemmalta: Alucromin projektiryhmä Marko Timonen, Esa Parkkila ja Pertti Lakkala sekä Suomen toimintapäällikkö Aki Rahnasto.

Kalliokosken ratasilta

Ristijärvellä sijaitseva Kalliokosken ratasilta valmistui 1930-luvun loppupuolella. Tämä teräksinen 122 metrinen ristikkosilta on osa Kontiomäki-Pesiökylä-rataosaa. Sillan alaosassa kulkee maantie ja yläpuolella rautatie. Saksalaiset sotilaat räjäyttivät sillan syyskuussa 1944 perääntyessään Suomesta. Nykyinen, korjattu silta valmistui vuonna 1947.

Alucrom Oy huoltomaalasi Kalliokosken ratasillan kesän 2021 aikana. Maalauksen kokonaispinta-ala oli 5000 m2. Maalausjärjestelmänä projektissa oli Nor-Maalin LIVI B2+ -systeemi Normastic 405Normastic 405Normadur 65 HS, yht. 310 µm DFT.

Alucrom Oy on käyttänyt Nor-Maalin maaleja Suomessa yhtiön perustamisesta, vuodesta 2015 saakka.

”Nor-Maalin maaleilla projekti onnistui helposti ja vaivattomasti. Maalit olivat sovitusti paikalla toimitettuina, kun niitä tarvittiin. Kun projekteissa ollaan sään armoilla, on ensiarvoisen tärkeää, että maalitoimitukset tulevat ajallaan. Tässä Nor-Maalin palvelu on aina toiminut loistavasti. Myös maalaaminen sekä Normastic 405 ja Normadur 65 HS -tuotteilla oli helppoa”, kertovat Alucrom Oy:n toimintapäällikkö Aki Rahnasto ja projektipäällikkö Esa Parkkila.

Alucrom on korjausmaalannut Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä

Maalaustyö käynnissä Kalliokosken ratasillalla.

Sillat Suomessa

Suomessa Väyläviraston omistuksessa oli viime vuoden lopussa yhteensä 17 570 siltaa; 15 093 tiesiltaa ja 2477 rautatieverkon siltaa. Terässiltojen osuus (kpl) näistä on noin 6,3 %. Siltojen kokonaispinta-alasta terässiltojen osuus on noin 13,7 %. Lisäksi suurin osa putkisilloista on teräksisiä, joita on noin 19,0 % kokonaissiltamäärästä ja 2,3 % kokonaispinta-alasta.

2020-luvulla Väylässä rakennetaan uusia siltoja edelleen pääosin tie- ja ratahankkeiden yhteydessä. Ikääntyneiden lossiyhteyksien korvaamista silloilla suunnitellaan useassa kohteessa ja myös vanhojen siltojen uusiminen lisääntyy.

Käytännön kokemusten perusteella silta tulee peruskorjausikään 30–40 vuoden iässä. Ikärakenteen takia siltojen korjaustarve on kasvanut voimakkaasti 1990-luvulta lähtien ja se tulee pysymään vähintään nykyistä vastaavalla tasolla pitkään myös tulevina vuosina. Väyläviraston siltojen kuntoa seurataan noin viiden vuoden välein tehtävillä yleistarkastuksilla. Vuonna 2020 peruskorjattiin 130 siltaa.

Siltojen korjausohjeet (SILKO)

SILKO-ohjeet ovat SILKO-toimikunnan ja Väyläviraston hyväksymiä ohjeita, joita käytetään siltojen korjaustyön suunnittelun ja siltojen korjaustyön toteutuksen apuna tai ohjeena. Soveltuvin osin ohjeistusta voidaan käyttää myös uudisrakennuskohteissa.

Alucrom on korjausmaalannut Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä

Alucrom on korjausmaalannut Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä.

SILKO-maalausjärjestelmät uudis- ja uusintamaalaukseen

SILKO 3.351 Uudis- ja uusintamaalauksen maalausjärjestelmät -ohjeessa esitetään teräsrakenteiden uudismaalauksessa ja kunnossapitomaalauksen uusintamaalauksessa käytettävien LIVI-maalausjärjestelmien luokitus. Ohjeessa esitetään myös pintakäsittelyjärjestelmien hyväksyntämenettelyt ja laatukriteerit.

Maalausjärjestelmät on ryhmitelty standardin SFS-EN ISO 12944-2 mukaisten ympäristön rasitusluokkien mukaan (C3 / C5 / Im1 – Im3). Siltojen uudis- ja uusintamaalauksissa kestävyysvaatimus (SFS-EN ISO 12944-1) on luokka VH (very high, yli 25 vuotta).

Väylävirasto käyttää maalausjärjestelmien merkintään omia LIVI-alkuisia tunnuksia. Maalausjärjestelmät on ryhmitelty kolmeen eri ryhmään LIVI A, LIVI B ja LIVI C: Ryhmässä LIVI A ovat maalausjärjestelmät, joissa käytetään sinkkipohjaisia pohjamaaleja. Näitä maalausjärjestelmiä käytetään ensisijaisesti uusien siltojen maalauksessa. Ryhmässä LIVI B ovat muut kuin sinkkipohjaiset maalausjärjestelmät. Näitä maalausjärjestelmiä käytetään ensisijaisesti korjauskohteissa ja muissa erikoiskohteissa. Ryhmästä LIVI C löytyvät kuuma- ja ruiskusinkityille pinnoille käytettävät maalausjärjestelmät.

Väyläviraston kohteissa saa käyttää ainoastaan SILKO-hyväksyttyjä maalausjärjestelmiä SILKO 3.351-ohjeen mukaisesti. Väylävirasto ylläpitää erillistä luetteloa, joka sisältää maalivalmistajien maalausjärjestelmät, joilla on Väyläviraston voimassa oleva hyväksyntä. Nor-Maalin SILKO-hyväksytyt maalijärjestelmät löydät täältä.

Teknisen palvelun päällikkö Juhani Korajoki auttaa mielellään, mikäli tarvitset lisätietoa.

Logomon silta Turussa maalattiin Nor-Maalin teollisuusmaaleilla

9/12/2021 Marraskuussa Turun Logomon kulttuurin, taiteen, ja luovan talouden keskuksessa avattiin uusi näyttävä Logomon silta. Teräsrakenteinen 140 metriä pitkä silta maalattiin Nor-Maalin teollisuusmaaleilla, Väylän Silko-maalausjärjestelmällä LIVI A.1.

Tuotekehitystyö Nor-Maalissa – WE MAKE IT TO LAST

9/12/2021 Nor-Maali on toimintansa alusta saakka kehittänyt asiakkailleen korkealaatuisia ja helppokäyttöisiä tuotteita. Uusien ratkaisujen, teknologioiden ja toimintatapojen löytäminen ovat olleet aina tärkeässä asemassa yrityksessä. Viime vuosikymmenten aikana asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet - toimivuuden ja kestävyyden lisäksi ympäristöystävällisyys ja turvallisuus ovat koko ajan tärkeämmässä roolissa. Päätavoitteemme on tarjota asiakkaidemme tarpeisiin oikea ratkaisu yhdistettynä korkeatasoiseen tekniseen tukeen - olipa kyseessä liuotinpohjainen tai vesiohenteinen tai esimerkiksi moderni isosyanaattivapaa (NISO) ratkaisu.

NoreFast HS: nopea isosyanaattivapaa pintamaali – turvallinen ja kestävä

5/11/2021 Kun tuote vaatii huolitellun, turvallisen ja kestävän pinnan, on pintamaaliuutuutemme NoreFast HS valintasi. NoreFast HS nopeuttaa maalausprosessia uuden teknologian mahdollistamilla ennennäkemättömillä ominaisuuksillaan: vaikka käyttöaika on huikeat kolme tuntia, on kova, sileä maalipinta valmis pakattavaksi jo tunnissa huoneenlämmössä kuivumisen jälkeen.

Nor-Maalin ympäristönhallintajärjestelmä on nyt ISO 14001 -sertifioitu

29/9/2021 Nor-Maali Oy:lle on myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti 20.9.2021 alkaen. Nor-Maalin toimintaa ohjaavat laatu, turvallisuus ja vastuullisuus. Vastuullista kehitystyötä ympäristön hyväksi on tehty Nor-Maalissa jo vuosia, mutta ISO 14001 -sertifikaatin myötä Nor-Maali saa toiminnalleen myös kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen.

Helppoa maalattavuutta – Uusi korkeakuiva-ainepitoinen polyuretaanimaali Normafine 40 HS

29/9/2021 Jos etsit kustannustehokasta, korkeakuiva-ainepitoista, puolikiiltävää polyuretaanimaalia, nyt olet löytänyt sen: Normafine 40 HS on suunniteltu sekä teräsrakenteiden että koneiden ja laitteiden maalaukseen. Tämä akryylipolyuretaanimaali toimii sekä pinta- että kertamaalina.