Alucrom maalasi Ristijärven Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä

28/9/2021

Alucrom Oy on korjausmaalannut Ristijärvellä sijaitsevan Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä LIVI B.2+ Normastic 405 – Normastic 405 – Normadur 65 HS.

Alucrom Oy

Vuonna 2015 toimintansa aloittanut Alucrom Oy on osa vuonna 1953 perustettua Alucrom AB:tä. Alucrom AB on yksi Ruotsin, Suomen ja Puolan suurimmista korroosioalanurakoitsijoista. Yritys on ollut osa Midroc Europe konsernia vuodesta 1996 alkaen. Alucromin ydinliiketoimintaa on tarjota edistyneitä pintakäsittelypalveluita.

Alucrom on lähellä asiakasta: Palvelun lähtökohta on asiakkaiden tarpeen ymmärtäminen. Alucrom on innovatiivinen yritys, joka mukauttaa työprosessin vastaamaan asiakkaan tarpeita. Innovatiivisten ratkaisujen ja monien ainutlaatuistenkin tuotantomenetelmien ansiosta he pystyvät lisäämään tuottavuutta ja alentamaan asiakkaiden kustannuksia.

Alucrom tarjoaa palveluitaan petrokemian, autoteollisuuden, infrastruktuurin, huoltomaalauksen ja tarkastuspalveluiden aloilta. Pintakäsittelyn alalta he tekevät erilaisia esikäsittelyitä sekä teollista maalausta eri menetelmin. Maalausjärjestelmiä on saatavilla kaikkiin korroosiorasitusluokkiin (Rasitusluokat C1-CX sekä upotusrasitusluokat Im1-Im3) standardien ISO 12944, EN 1090-2 sekä NORSOK M-501 mukaisesti.

Alucromilla on 13 kiinteää maalausasemaa Ruotsissa, Suomessa ja Puolassa. Suomessa maalausasemat sijaitsevat Kalajoella ja Ylivieskassa. Projektitoimistot sijaitsevat Porvoossa ja Seinäjoella. Alucrom suorittaa korroosionestomaalausta maalaamoiden lisäksi myös kentällä, esimerkkeinä mm. sillat, säiliöt, paperitehtaat, voimalaitokset, sulkuportit, laivat, nosturit yms.

Alucrom on korjausmaalannut Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä

Vasemmalta: Alucromin projektiryhmä Marko Timonen, Esa Parkkila ja Pertti Lakkala sekä Suomen toimintapäällikkö Aki Rahnasto.

Kalliokosken ratasilta

Ristijärvellä sijaitseva Kalliokosken ratasilta valmistui 1930-luvun loppupuolella. Tämä teräksinen 122 metrinen ristikkosilta on osa Kontiomäki-Pesiökylä-rataosaa. Sillan alaosassa kulkee maantie ja yläpuolella rautatie. Saksalaiset sotilaat räjäyttivät sillan syyskuussa 1944 perääntyessään Suomesta. Nykyinen, korjattu silta valmistui vuonna 1947.

Alucrom Oy huoltomaalasi Kalliokosken ratasillan kesän 2021 aikana. Maalauksen kokonaispinta-ala oli 5000 m2. Maalausjärjestelmänä projektissa oli Nor-Maalin LIVI B2+ -systeemi Normastic 405Normastic 405Normadur 65 HS, yht. 310 µm DFT.

Alucrom Oy on käyttänyt Nor-Maalin maaleja Suomessa yhtiön perustamisesta, vuodesta 2015 saakka.

”Nor-Maalin maaleilla projekti onnistui helposti ja vaivattomasti. Maalit olivat sovitusti paikalla toimitettuina, kun niitä tarvittiin. Kun projekteissa ollaan sään armoilla, on ensiarvoisen tärkeää, että maalitoimitukset tulevat ajallaan. Tässä Nor-Maalin palvelu on aina toiminut loistavasti. Myös maalaaminen sekä Normastic 405 ja Normadur 65 HS -tuotteilla oli helppoa”, kertovat Alucrom Oy:n toimintapäällikkö Aki Rahnasto ja projektipäällikkö Esa Parkkila.

Alucrom on korjausmaalannut Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä

Maalaustyö käynnissä Kalliokosken ratasillalla.

Sillat Suomessa

Suomessa Väyläviraston omistuksessa oli viime vuoden lopussa yhteensä 17 570 siltaa; 15 093 tiesiltaa ja 2477 rautatieverkon siltaa. Terässiltojen osuus (kpl) näistä on noin 6,3 %. Siltojen kokonaispinta-alasta terässiltojen osuus on noin 13,7 %. Lisäksi suurin osa putkisilloista on teräksisiä, joita on noin 19,0 % kokonaissiltamäärästä ja 2,3 % kokonaispinta-alasta.

2020-luvulla Väylässä rakennetaan uusia siltoja edelleen pääosin tie- ja ratahankkeiden yhteydessä. Ikääntyneiden lossiyhteyksien korvaamista silloilla suunnitellaan useassa kohteessa ja myös vanhojen siltojen uusiminen lisääntyy.

Käytännön kokemusten perusteella silta tulee peruskorjausikään 30–40 vuoden iässä. Ikärakenteen takia siltojen korjaustarve on kasvanut voimakkaasti 1990-luvulta lähtien ja se tulee pysymään vähintään nykyistä vastaavalla tasolla pitkään myös tulevina vuosina. Väyläviraston siltojen kuntoa seurataan noin viiden vuoden välein tehtävillä yleistarkastuksilla. Vuonna 2020 peruskorjattiin 130 siltaa.

Siltojen korjausohjeet (SILKO)

SILKO-ohjeet ovat SILKO-toimikunnan ja Väyläviraston hyväksymiä ohjeita, joita käytetään siltojen korjaustyön suunnittelun ja siltojen korjaustyön toteutuksen apuna tai ohjeena. Soveltuvin osin ohjeistusta voidaan käyttää myös uudisrakennuskohteissa.

Alucrom on korjausmaalannut Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä

Alucrom on korjausmaalannut Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä.

SILKO-maalausjärjestelmät uudis- ja uusintamaalaukseen

SILKO 3.351 Uudis- ja uusintamaalauksen maalausjärjestelmät -ohjeessa esitetään teräsrakenteiden uudismaalauksessa ja kunnossapitomaalauksen uusintamaalauksessa käytettävien LIVI-maalausjärjestelmien luokitus. Ohjeessa esitetään myös pintakäsittelyjärjestelmien hyväksyntämenettelyt ja laatukriteerit.

Maalausjärjestelmät on ryhmitelty standardin SFS-EN ISO 12944-2 mukaisten ympäristön rasitusluokkien mukaan (C3 / C5 / Im1 – Im3). Siltojen uudis- ja uusintamaalauksissa kestävyysvaatimus (SFS-EN ISO 12944-1) on luokka VH (very high, yli 25 vuotta).

Väylävirasto käyttää maalausjärjestelmien merkintään omia LIVI-alkuisia tunnuksia. Maalausjärjestelmät on ryhmitelty kolmeen eri ryhmään LIVI A, LIVI B ja LIVI C: Ryhmässä LIVI A ovat maalausjärjestelmät, joissa käytetään sinkkipohjaisia pohjamaaleja. Näitä maalausjärjestelmiä käytetään ensisijaisesti uusien siltojen maalauksessa. Ryhmässä LIVI B ovat muut kuin sinkkipohjaiset maalausjärjestelmät. Näitä maalausjärjestelmiä käytetään ensisijaisesti korjauskohteissa ja muissa erikoiskohteissa. Ryhmästä LIVI C löytyvät kuuma- ja ruiskusinkityille pinnoille käytettävät maalausjärjestelmät.

Väyläviraston kohteissa saa käyttää ainoastaan SILKO-hyväksyttyjä maalausjärjestelmiä SILKO 3.351-ohjeen mukaisesti. Väylävirasto ylläpitää erillistä luetteloa, joka sisältää maalivalmistajien maalausjärjestelmät, joilla on Väyläviraston voimassa oleva hyväksyntä. Nor-Maalin SILKO-hyväksytyt maalijärjestelmät löydät täältä.

Teknisen palvelun päällikkö Juhani Korajoki auttaa mielellään, mikäli tarvitset lisätietoa.

Tallinkin MyStar maalattiin Nor-Maalin toimittamilla maaleilla

3/1/2023 Rauma Marine Construction on luovuttanut asiakkaalleen Tallinkille MyStar –matkustaja-autolautan Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen. Aluksen teräspinnat maalattiin Nor-Maali Oy:n toimittamilla Jotunin maaleilla. Käytössä olleita tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop XPF ja Marathon IQ2.

Nor-Maalin jälleenmyyjäverkosto laajeni Tanskaan!

13/12/2022 Nor-Maalin jälleenmyyjäverkostoon on liittynyt uusimpana tulokkaana Sadolin Glostrup A/S. Tämän yhteistyön myötä Nor-Maalin teollisuusmaalit ovat saatavilla nyt myös Tanskassa.

Nor-Maalin korkeakuiva-ainepitoinen Normafine 40 HS polyuretaanimaali – nopeampaa kuivumista alhaisessa lämpötilassa

23/11/2022 Maalauskustannuksien alentamista mietitään tällä hetkellä monessa teollisuusmaalaamossa. Miten säästää energiaa, mutta kuitenkin säilyttää laatu ja nopeus? Maalauskustannuksiin voidaan vaikuttaa mm. maalin kuivumislämpötilalla ja maalaussysteemin kerroslukumäärällä. Oikeanlaisella tuotevalinnalla on siis suuri merkitys prosessin kokonaiskustannuksiin. Nykyisessä energiatilanteessa Normafine 40 HS on kustannustehokas vaihtoehto sekä pinta- että kertamaaliksi.

Carnival Celebration -loistoristeilijän teräspinnat maalattiin Nor-maali Oy:n toimittamilla maaleilla

10/11/2022 Meyer Turun telakka on luovuttanut asiakkaalleen Carnival Corporationille Carnival Celebration -loistoristeilijän. Teräspintojen maalit alukseen toimitti Nor-Maali Oy yhdessä Jotunin kanssa. Käytettyjä tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX, Baltoflake ja Chemflake Special.

Norecryl 50: säänkestävä vaihtoehto epoksimaalille – ilman isosyanaattia

14/10/2022 Miten saavuttaa epoksien korroosionestokyky ja polyuretaanien säänkesto maalaussysteemissä, jossa ei haluta käyttää isosyanaatteja? Vastaus on Norecryl 50, isosyanaattivapaa akryylikertamaali.