Tuotekehitystyö Nor-Maalissa – WE MAKE IT TO LAST

9/12/2021

Nor-Maali on toimintansa alusta saakka kehittänyt asiakkailleen korkealaatuisia ja helppokäyttöisiä tuotteita. Uusien ratkaisujen, teknologioiden ja toimintatapojen löytäminen ovat olleet aina tärkeässä asemassa yrityksessä. Viime vuosikymmenten aikana asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet – toimivuuden ja kestävyyden lisäksi ympäristöystävällisyys ja turvallisuus ovat koko ajan tärkeämmässä roolissa. Päätavoitteemme on tarjota asiakkaidemme tarpeisiin oikea ratkaisu yhdistettynä korkeatasoiseen tekniseen tukeen – olipa kyseessä liuotinpohjainen tai vesiohenteinen tai esimerkiksi moderni isosyanaattivapaa (NISO) ratkaisu.

Tuotekehitysprosessi

Tuotekehitysprojektit ovat luonteeltaan pitkäkestoisia ja vaativat huomattavan määrän testausta ja työtunteja. Korroosioluokkatestaukset kestävät yleensä useita kuukausia. ”Kehitysprosessimme on rakennettu siten, että teemme pitkäkestoisten testien rinnalla samanaikaisesti koemaalauksia sekä omissa maalaamoissamme että asiakkaiden tiloissa. Tällä tavoin pystymme nopeuttamaan prosessia, kun hienosäätöä voidaan tehdä jo aikaisemmassa vaiheessa”, sanoo Janni Lavikainen Nor-Maalin tuotekehityksestä.

”Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään jatkuvatoimisesti. Osa siitä keskittyy uusien teknisten ratkaisujen kartoittamiseen ja toinen osa olemassa olevien tuotteiden modifiointiin. Tuotekehitysprosessi toimii parhaimmillaan ratkaisujen tarjoajana asiakkaille. Soveltuvien tuotteiden kehittäminen ja tarjoaminen kattamaan vaaditut ominaisuudet ovat kuitenkin vain osa kokonaisuutta. Lisäksi tarvitaan teknistä tukea maalaustyön suorittamiseen. Asiakkailla tapahtuvissa koemaalauksissa voidaan käydä läpi tuotekohtaisia vinkkejä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Myös erilaisten maalaukseen liittyvien laiteratkaisujen arviointi sekä tuotteen elinkaari aina jätehuoltoon asti ovat oleellisia osia tuotekehitystämme ja asiakaspalveluamme”, jatkaa Janni Lavikainen.

Tuotekehityskemisti Janni Lavikainen (M.Sc. Polym. Chem.) on työskennellyt Nor-Maalissa noin 1,5 vuotta. Tänä aikana hän on ollut mukana kehittämässä useita ympäristöystävällisiä tuotteita. Vuorovaikutus Nor-Maalin myyntiosaston ja asiakkaiden kanssa on ollut tärkeässä osassa työtä.

Ympäristöystävällisempiä ja käyttäjäturvallisempia vaihtoehtoja

Teollisuusmaalien tuotekehitystämme ohjaavat tällä hetkellä vahvasti ympäristöön ja uusiutuviin luonnonmateriaaleihin liittyvät näkökohdat. Ympäristöystävällisyys muodostuu teollisuusmaalien kohdalla useasta eri tekijästä:

  • Yksi tärkeimmistä tekijöistä on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä maalissa. VOC-pitoisuutta voidaan laskea kahdella eri tavalla, joko kehittämällä korkeakuiva-ainepitoisia liuotinohenteisia tuotteita tai vesiohenteisia ratkaisuja. Varsinkin vesiohenteisilla tuotteilla päästään selkeästi alle 100 g/L VOC-pitoisuuteen. Viimeisten parin vuoden aikana olemme ottaneet tuotekehityksessä suuria edistysaskeleita VOC-pitoisuuksien vähentämisessä kehittämällä useita vesiohenteisia sekä korkeakuiva-ainepitoisia luotinohenteisia tuotteita.
  • Maalien nopeampi kuivuminen niin vakio-olosuhteissa kuin alhaisemmissa lämpötiloissa sekä suoraan metallille maalattavat kertamaalit (direct-to-metal, DTM) mahdollistavat asiakkailla nopeamman prosessin läpimenon ja sitä kautta mm. alhaisemmat energiakustannukset. Tuotteet saadaan maalaushalleista nopeammin eteenpäin, jolloin lämmitystä ja ilmanvaihtoa voidaan optimoida. Oikealla tuotevalinnalla voidaan myös poistaa erillisten kuivausuunien tarve kokonaan tai haluttu lopputulos saavutetaan merkittävästi alemmilla lämpötiloilla.
  • Ympäristöystävällisyys alkaa tuotekehitysprosessissa maalien raaka-aineista. Käytämme maaliemme tuotantoon mahdollisuuksien mukaan raaka-aineita, jotka on valmistettu käyttämällä uusiutuvia raaka-ainelähteitä perinteisten fossiilisten sijaan. Tätä kautta voimme myös myötävaikuttaa kokonaisvaltaisesti hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Kemiallisten yhdisteiden luokitukset tarkentuvat ja muuttuvat koko ajan. Tämä huomioidaan tuotekehityksessämme sekä uusien että olemassa olevien tuotteiden kohdalla. Myös asiakkaiden tietoisuus ympäristöstä ja käyttäjäturvallisuudesta luo painetta tuotekehitykselle etsiä kestävämpiä ja turvallisempia raaka-ainevaihtoehtoja. Pyrimme valitsemaan tuotteisiimme mahdollisimman käyttäjäturvallisia ainesosia ja samalla ylläpitämään parhaan mahdollisen suorituskyvyn. ”Nor-Maali oli edelläkävijä nykyaikaisissa NISO-tuotteissa jo yli kymmenen vuotta sitten – uusin innovaatiomme NoreFast HS on täysin uudenlainen ratkaisu markkinoille”, Janni Lavikainen sanoo.

Tuotekehitystyö Nor-Maalissa - We make it to last

Tuotekehitystyö Nor-Maalissa – We make it to last.

ESL Shippingin M/S Arkadia huoltomaalattiin Jotunin tuotteilla

28/4/2022 M/S Arkadia huoltomaalattiin Jotunin maaleilla joulukuun lopussa. Kuivatelakointina tehty huolto kesti kymmenen päivää, jonka aikana alus sai kestävät, uudet maalipinnat lastiruumiin ja runkoon. Käytettyjä tuotteita olivat Jotaguard 660, Jotamastic 90 GF, Jotaprime 500 ja Hardtop XP.

Nor-Maalin uudet isommat toimitilat Ruotsissa

31/3/2022 Nor-Maali jatkaa palveluiden ja myyntiverkoston kehittämistä Ruotsissa ja on muuttanut omiin, suurempiin toimitiloihin. Uuden myyntitoimiston ja suuremman varaston tavoitteena on parantaa palvelun tasoa ja toimitusnopeutta paikallisten asiakkaiden ja jakelijoiden tarpeisiin. Nor-Maali Group AB:n uudet toimisto- ja varastotilat sijaitsevat Enköpingissä, noin 70 km Tukholmasta länteen.

Vaatiiko projektisi SSG-hyväksytyn maalausjärjestelmän? Nor-Maalin SSG-maalausjärjestelmät ovat nyt käytettävissäsi.

30/3/2022 Nor-Maali tarjoaa SSG-hyväksytyt maalausjärjestelmät yrityksille, jotka noudattavat SSG:n standardeja. Neljä Nor-Maalin maalausjärjestelmää on saanut SSG-hyväksynnän ja ne on julkaistu SSG 1006E uusimmassa painoksessa (painos 12, 2022-03-23). Järjestelmät on testattu ja hyväksytty SSG 1100E:n mukaisesti.

Kurikan Hykoteam testasi vesiohenteista Normadur Aqua DTM polyuretaanimaalia

3/3/2022 Kurikan Hykoteam Oy valmistaa työlaitteita ja koneita maatalouden, kiinteistöhuollon, viherrakentamisen ja urakoinnin tarpeisiin. Tuotteiden pintakäsittelyssä käytetään yleensä liuotinohenteisia maaleja. Kun Hykoteamille tarjottiin mahdollisuus testata vesiohenteista Normadur Aqua DTM polyuretaanimaalia, he olivat heti valmiita kokeiluun.

Nor-Maalin korkeakuiva-ainepitoinen NorECOat HS Primer sopii myös upotusrasituskohteisiin

23/2/2022 Nor-Maalin korkeakuiva-ainepitoinen epoksipohjamaali NorECOat HS Primer vähentää maalausprosessin VOC-päästöjä. Tämä uusiutuviin luonnonmateriaaleihin perustuva epoksipohjamaali tarjoaa ympäristöystävällisemmän ja kustannustehokkaamman maalausprosessin. NorECOat HS Primer tarjoaa lisäksi loistavan korroosiosuojan, myös upotusrasituskohteissa.