Tuotekehitystyö Nor-Maalissa – WE MAKE IT TO LAST

9/12/2021

Nor-Maali on toimintansa alusta saakka kehittänyt asiakkailleen korkealaatuisia ja helppokäyttöisiä tuotteita. Uusien ratkaisujen, teknologioiden ja toimintatapojen löytäminen ovat olleet aina tärkeässä asemassa yrityksessä. Viime vuosikymmenten aikana asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet – toimivuuden ja kestävyyden lisäksi ympäristöystävällisyys ja turvallisuus ovat koko ajan tärkeämmässä roolissa. Päätavoitteemme on tarjota asiakkaidemme tarpeisiin oikea ratkaisu yhdistettynä korkeatasoiseen tekniseen tukeen – olipa kyseessä liuotinpohjainen tai vesiohenteinen tai esimerkiksi moderni isosyanaattivapaa (NISO) ratkaisu.

Tuotekehitysprosessi

Tuotekehitysprojektit ovat luonteeltaan pitkäkestoisia ja vaativat huomattavan määrän testausta ja työtunteja. Korroosioluokkatestaukset kestävät yleensä useita kuukausia. ”Kehitysprosessimme on rakennettu siten, että teemme pitkäkestoisten testien rinnalla samanaikaisesti koemaalauksia sekä omissa maalaamoissamme että asiakkaiden tiloissa. Tällä tavoin pystymme nopeuttamaan prosessia, kun hienosäätöä voidaan tehdä jo aikaisemmassa vaiheessa”, sanoo Janni Lavikainen Nor-Maalin tuotekehityksestä.

”Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään jatkuvatoimisesti. Osa siitä keskittyy uusien teknisten ratkaisujen kartoittamiseen ja toinen osa olemassa olevien tuotteiden modifiointiin. Tuotekehitysprosessi toimii parhaimmillaan ratkaisujen tarjoajana asiakkaille. Soveltuvien tuotteiden kehittäminen ja tarjoaminen kattamaan vaaditut ominaisuudet ovat kuitenkin vain osa kokonaisuutta. Lisäksi tarvitaan teknistä tukea maalaustyön suorittamiseen. Asiakkailla tapahtuvissa koemaalauksissa voidaan käydä läpi tuotekohtaisia vinkkejä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Myös erilaisten maalaukseen liittyvien laiteratkaisujen arviointi sekä tuotteen elinkaari aina jätehuoltoon asti ovat oleellisia osia tuotekehitystämme ja asiakaspalveluamme”, jatkaa Janni Lavikainen.

Tuotekehityskemisti Janni Lavikainen (M.Sc. Polym. Chem.) on työskennellyt Nor-Maalissa noin 1,5 vuotta. Tänä aikana hän on ollut mukana kehittämässä useita ympäristöystävällisiä tuotteita. Vuorovaikutus Nor-Maalin myyntiosaston ja asiakkaiden kanssa on ollut tärkeässä osassa työtä.

Ympäristöystävällisempiä ja käyttäjäturvallisempia vaihtoehtoja

Teollisuusmaalien tuotekehitystämme ohjaavat tällä hetkellä vahvasti ympäristöön ja uusiutuviin luonnonmateriaaleihin liittyvät näkökohdat. Ympäristöystävällisyys muodostuu teollisuusmaalien kohdalla useasta eri tekijästä:

  • Yksi tärkeimmistä tekijöistä on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä maalissa. VOC-pitoisuutta voidaan laskea kahdella eri tavalla, joko kehittämällä korkeakuiva-ainepitoisia liuotinohenteisia tuotteita tai vesiohenteisia ratkaisuja. Varsinkin vesiohenteisilla tuotteilla päästään selkeästi alle 100 g/L VOC-pitoisuuteen. Viimeisten parin vuoden aikana olemme ottaneet tuotekehityksessä suuria edistysaskeleita VOC-pitoisuuksien vähentämisessä kehittämällä useita vesiohenteisia sekä korkeakuiva-ainepitoisia luotinohenteisia tuotteita.
  • Maalien nopeampi kuivuminen niin vakio-olosuhteissa kuin alhaisemmissa lämpötiloissa sekä suoraan metallille maalattavat kertamaalit (direct-to-metal, DTM) mahdollistavat asiakkailla nopeamman prosessin läpimenon ja sitä kautta mm. alhaisemmat energiakustannukset. Tuotteet saadaan maalaushalleista nopeammin eteenpäin, jolloin lämmitystä ja ilmanvaihtoa voidaan optimoida. Oikealla tuotevalinnalla voidaan myös poistaa erillisten kuivausuunien tarve kokonaan tai haluttu lopputulos saavutetaan merkittävästi alemmilla lämpötiloilla.
  • Ympäristöystävällisyys alkaa tuotekehitysprosessissa maalien raaka-aineista. Käytämme maaliemme tuotantoon mahdollisuuksien mukaan raaka-aineita, jotka on valmistettu käyttämällä uusiutuvia raaka-ainelähteitä perinteisten fossiilisten sijaan. Tätä kautta voimme myös myötävaikuttaa kokonaisvaltaisesti hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Kemiallisten yhdisteiden luokitukset tarkentuvat ja muuttuvat koko ajan. Tämä huomioidaan tuotekehityksessämme sekä uusien että olemassa olevien tuotteiden kohdalla. Myös asiakkaiden tietoisuus ympäristöstä ja käyttäjäturvallisuudesta luo painetta tuotekehitykselle etsiä kestävämpiä ja turvallisempia raaka-ainevaihtoehtoja. Pyrimme valitsemaan tuotteisiimme mahdollisimman käyttäjäturvallisia ainesosia ja samalla ylläpitämään parhaan mahdollisen suorituskyvyn. ”Nor-Maali oli edelläkävijä nykyaikaisissa NISO-tuotteissa jo yli kymmenen vuotta sitten – uusin innovaatiomme NoreFast HS on täysin uudenlainen ratkaisu markkinoille”, Janni Lavikainen sanoo.

Tuotekehitystyö Nor-Maalissa - We make it to last

Tuotekehitystyö Nor-Maalissa – We make it to last.

Logomon silta Turussa maalattiin Nor-Maalin teollisuusmaaleilla

9/12/2021 Marraskuussa Turun Logomon kulttuurin, taiteen, ja luovan talouden keskuksessa avattiin uusi näyttävä Logomon silta. Teräsrakenteinen 140 metriä pitkä silta maalattiin Nor-Maalin teollisuusmaaleilla, Väylän Silko-maalausjärjestelmällä LIVI A.1.

NoreFast HS: nopea isosyanaattivapaa pintamaali – turvallinen ja kestävä

5/11/2021 Kun tuote vaatii huolitellun, turvallisen ja kestävän pinnan, on pintamaaliuutuutemme NoreFast HS valintasi. NoreFast HS nopeuttaa maalausprosessia uuden teknologian mahdollistamilla ennennäkemättömillä ominaisuuksillaan: vaikka käyttöaika on huikeat kolme tuntia, on kova, sileä maalipinta valmis pakattavaksi jo tunnissa huoneenlämmössä kuivumisen jälkeen.

Nor-Maalin ympäristönhallintajärjestelmä on nyt ISO 14001 -sertifioitu

29/9/2021 Nor-Maali Oy:lle on myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti 20.9.2021 alkaen. Nor-Maalin toimintaa ohjaavat laatu, turvallisuus ja vastuullisuus. Vastuullista kehitystyötä ympäristön hyväksi on tehty Nor-Maalissa jo vuosia, mutta ISO 14001 -sertifikaatin myötä Nor-Maali saa toiminnalleen myös kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen.

Helppoa maalattavuutta – Uusi korkeakuiva-ainepitoinen polyuretaanimaali Normafine 40 HS

29/9/2021 Jos etsit kustannustehokasta, korkeakuiva-ainepitoista, puolikiiltävää polyuretaanimaalia, nyt olet löytänyt sen: Normafine 40 HS on suunniteltu sekä teräsrakenteiden että koneiden ja laitteiden maalaukseen. Tämä akryylipolyuretaanimaali toimii sekä pinta- että kertamaalina.

Alucrom maalasi Ristijärven Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä

28/9/2021 Alucrom Oy on korjausmaalannut Ristijärvellä sijaitsevan Kalliokosken ratasillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä LIVI B.2+ Normastic 405 – Normastic 405 – Normadur 65 HS.