Tuotekehitystyö Nor-Maalissa – WE MAKE IT TO LAST

9/12/2021

Nor-Maali on toimintansa alusta saakka kehittänyt asiakkailleen korkealaatuisia ja helppokäyttöisiä tuotteita. Uusien ratkaisujen, teknologioiden ja toimintatapojen löytäminen ovat olleet aina tärkeässä asemassa yrityksessä. Viime vuosikymmenten aikana asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet – toimivuuden ja kestävyyden lisäksi ympäristöystävällisyys ja turvallisuus ovat koko ajan tärkeämmässä roolissa. Päätavoitteemme on tarjota asiakkaidemme tarpeisiin oikea ratkaisu yhdistettynä korkeatasoiseen tekniseen tukeen – olipa kyseessä liuotinpohjainen tai vesiohenteinen tai esimerkiksi moderni isosyanaattivapaa (NISO) ratkaisu.

Tuotekehitysprosessi

Tuotekehitysprojektit ovat luonteeltaan pitkäkestoisia ja vaativat huomattavan määrän testausta ja työtunteja. Korroosioluokkatestaukset kestävät yleensä useita kuukausia. ”Kehitysprosessimme on rakennettu siten, että teemme pitkäkestoisten testien rinnalla samanaikaisesti koemaalauksia sekä omissa maalaamoissamme että asiakkaiden tiloissa. Tällä tavoin pystymme nopeuttamaan prosessia, kun hienosäätöä voidaan tehdä jo aikaisemmassa vaiheessa”, sanoo Janni Lavikainen Nor-Maalin tuotekehityksestä.

”Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään jatkuvatoimisesti. Osa siitä keskittyy uusien teknisten ratkaisujen kartoittamiseen ja toinen osa olemassa olevien tuotteiden modifiointiin. Tuotekehitysprosessi toimii parhaimmillaan ratkaisujen tarjoajana asiakkaille. Soveltuvien tuotteiden kehittäminen ja tarjoaminen kattamaan vaaditut ominaisuudet ovat kuitenkin vain osa kokonaisuutta. Lisäksi tarvitaan teknistä tukea maalaustyön suorittamiseen. Asiakkailla tapahtuvissa koemaalauksissa voidaan käydä läpi tuotekohtaisia vinkkejä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Myös erilaisten maalaukseen liittyvien laiteratkaisujen arviointi sekä tuotteen elinkaari aina jätehuoltoon asti ovat oleellisia osia tuotekehitystämme ja asiakaspalveluamme”, jatkaa Janni Lavikainen.

Tuotekehityskemisti Janni Lavikainen (M.Sc. Polym. Chem.) on työskennellyt Nor-Maalissa noin 1,5 vuotta. Tänä aikana hän on ollut mukana kehittämässä useita ympäristöystävällisiä tuotteita. Vuorovaikutus Nor-Maalin myyntiosaston ja asiakkaiden kanssa on ollut tärkeässä osassa työtä.

Ympäristöystävällisempiä ja käyttäjäturvallisempia vaihtoehtoja

Teollisuusmaalien tuotekehitystämme ohjaavat tällä hetkellä vahvasti ympäristöön ja uusiutuviin luonnonmateriaaleihin liittyvät näkökohdat. Ympäristöystävällisyys muodostuu teollisuusmaalien kohdalla useasta eri tekijästä:

  • Yksi tärkeimmistä tekijöistä on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä maalissa. VOC-pitoisuutta voidaan laskea kahdella eri tavalla, joko kehittämällä korkeakuiva-ainepitoisia liuotinohenteisia tuotteita tai vesiohenteisia ratkaisuja. Varsinkin vesiohenteisilla tuotteilla päästään selkeästi alle 100 g/L VOC-pitoisuuteen. Viimeisten parin vuoden aikana olemme ottaneet tuotekehityksessä suuria edistysaskeleita VOC-pitoisuuksien vähentämisessä kehittämällä useita vesiohenteisia sekä korkeakuiva-ainepitoisia luotinohenteisia tuotteita.
  • Maalien nopeampi kuivuminen niin vakio-olosuhteissa kuin alhaisemmissa lämpötiloissa sekä suoraan metallille maalattavat kertamaalit (direct-to-metal, DTM) mahdollistavat asiakkailla nopeamman prosessin läpimenon ja sitä kautta mm. alhaisemmat energiakustannukset. Tuotteet saadaan maalaushalleista nopeammin eteenpäin, jolloin lämmitystä ja ilmanvaihtoa voidaan optimoida. Oikealla tuotevalinnalla voidaan myös poistaa erillisten kuivausuunien tarve kokonaan tai haluttu lopputulos saavutetaan merkittävästi alemmilla lämpötiloilla.
  • Ympäristöystävällisyys alkaa tuotekehitysprosessissa maalien raaka-aineista. Käytämme maaliemme tuotantoon mahdollisuuksien mukaan raaka-aineita, jotka on valmistettu käyttämällä uusiutuvia raaka-ainelähteitä perinteisten fossiilisten sijaan. Tätä kautta voimme myös myötävaikuttaa kokonaisvaltaisesti hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Kemiallisten yhdisteiden luokitukset tarkentuvat ja muuttuvat koko ajan. Tämä huomioidaan tuotekehityksessämme sekä uusien että olemassa olevien tuotteiden kohdalla. Myös asiakkaiden tietoisuus ympäristöstä ja käyttäjäturvallisuudesta luo painetta tuotekehitykselle etsiä kestävämpiä ja turvallisempia raaka-ainevaihtoehtoja. Pyrimme valitsemaan tuotteisiimme mahdollisimman käyttäjäturvallisia ainesosia ja samalla ylläpitämään parhaan mahdollisen suorituskyvyn. ”Nor-Maali oli edelläkävijä nykyaikaisissa NISO-tuotteissa jo yli kymmenen vuotta sitten – uusin innovaatiomme NoreFast HS on täysin uudenlainen ratkaisu markkinoille”, Janni Lavikainen sanoo.

Tuotekehitystyö Nor-Maalissa - We make it to last

Tuotekehitystyö Nor-Maalissa – We make it to last.

Tallinkin MyStar maalattiin Nor-Maalin toimittamilla maaleilla

3/1/2023 Rauma Marine Construction on luovuttanut asiakkaalleen Tallinkille MyStar –matkustaja-autolautan Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen. Aluksen teräspinnat maalattiin Nor-Maali Oy:n toimittamilla Jotunin maaleilla. Käytössä olleita tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop XPF ja Marathon IQ2.

Nor-Maalin jälleenmyyjäverkosto laajeni Tanskaan!

13/12/2022 Nor-Maalin jälleenmyyjäverkostoon on liittynyt uusimpana tulokkaana Sadolin Glostrup A/S. Tämän yhteistyön myötä Nor-Maalin teollisuusmaalit ovat saatavilla nyt myös Tanskassa.

Nor-Maalin korkeakuiva-ainepitoinen Normafine 40 HS polyuretaanimaali – nopeampaa kuivumista alhaisessa lämpötilassa

23/11/2022 Maalauskustannuksien alentamista mietitään tällä hetkellä monessa teollisuusmaalaamossa. Miten säästää energiaa, mutta kuitenkin säilyttää laatu ja nopeus? Maalauskustannuksiin voidaan vaikuttaa mm. maalin kuivumislämpötilalla ja maalaussysteemin kerroslukumäärällä. Oikeanlaisella tuotevalinnalla on siis suuri merkitys prosessin kokonaiskustannuksiin. Nykyisessä energiatilanteessa Normafine 40 HS on kustannustehokas vaihtoehto sekä pinta- että kertamaaliksi.

Carnival Celebration -loistoristeilijän teräspinnat maalattiin Nor-maali Oy:n toimittamilla maaleilla

10/11/2022 Meyer Turun telakka on luovuttanut asiakkaalleen Carnival Corporationille Carnival Celebration -loistoristeilijän. Teräspintojen maalit alukseen toimitti Nor-Maali Oy yhdessä Jotunin kanssa. Käytettyjä tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX, Baltoflake ja Chemflake Special.

Norecryl 50: säänkestävä vaihtoehto epoksimaalille – ilman isosyanaattia

14/10/2022 Miten saavuttaa epoksien korroosionestokyky ja polyuretaanien säänkesto maalaussysteemissä, jossa ei haluta käyttää isosyanaatteja? Vastaus on Norecryl 50, isosyanaattivapaa akryylikertamaali.