Norecryl 50: säänkestävä vaihtoehto epoksimaalille – ilman isosyanaattia

14/10/2022

Miten saavuttaa epoksien korroosionestokyky ja polyuretaanien säänkesto maalaussysteemissä, jossa ei haluta käyttää isosyanaatteja? Vastaus on Norecryl 50, isosyanaattivapaa akryylikertamaali.

Epoksimaalien korroosionestokyky on erinomainen. Maalisysteemeissä niitä käytetään usein pohjamaalina, jotta saavutetaan halutun rasitusluokan korroosioestokyky. Pintamaalina epoksimaaleja voidaan käyttää kuitenkin vain sisätiloissa, koska ne eivät kestä auringonvaloa. Ulkona epoksimaali haalistuu nopeasti.

Polyuretaanimaaleja sen sijaan käytetään pintamaaleina säänkestävyytensä ansiosta. Ne kestävät UV-säteilyä vuosia. Lisäksi ne osaltaan parantavat maalisysteemin korroosionkestoa. Polyuretaanimaalit sisältävät kuitenkin isosyanaatteja, joita osa asiakkaista ei halua käyttää prosesseissaan.

Epoksi- ja polyuretaanimaaleista voidaan laatia erinomaisia maalaussysteemeitä, mutta maalikerroksia tulee vähintään kaksi ja järjestelmät sisältävät isosyanaatteja.

Norecryl 50: säänkestävä vaihtoehto epoksimaalille – ilman isosyanaattia

Veisto Oy

Norecryl 50 – säänkestävä korroosiosuoja ilman isosyanaattia

Norecryl 50 -maalissa yhdistyvät epoksien ja polyuretaanimaalien parhaat ominaisuudet: korroosioestokyky ja mekaaninen kestävyys sekä säänkesto ja tasainen pinta.

Norecryl 50 eroaa monesta muusta maalista nimenomaan loistavilla korroosionesto-ominaisuuksillaan. Tuote yltää rasitusluokkaan C4-M 120 µm kuivakalvolla. Standardin ISO 12944-5 suojamaalisysteemeissä C4-M-korroosioluokan maalijärjestelmissä kokonaiskalvonpaksuus on 180 µm DFT. Lisäksi systeemeissä on yleensä kaksi maalikerrosta. Norecryl 50 voidaan maalata kertamaalina, jolloin kalvonpaksuusedun lisäksi säästetään myös aikaa, koska valmis pinta saadaan yhdellä maalikerroksella.

Norecryl 50 on verrattavissa siis epokseihin korroosionestokykynsä puolesta, mutta eroaa niistä edukseen säänkestonsa ansiosta. Kun epoksi liituuntuu ja haalistuu auringonvalossa, Norecryl 50 säilyttää värisävynsä ja kiiltonsa. Seuraavissa kuvaajissa on esitelty Norecryl 50 -maalin värin- ja kiillonsäilyvyyttä kiihdytetyssä säätestissä (ISO 16474-3). Vertailutuotteeksi testiin valittiin kaksikomponenttinen polyamidikovetteinen epoksipintamaali.

Norecryl 50: säänkestävä vaihtoehto epoksimaalille – ilman isosyanaattia

Värinsäilyvyydessä Norecryl 50:n ja epoksimaalin ero on huomattava. Norecryl 50:llä värieroa ei näe edes pitkän ajan kuluessa, kun taas epoksipintamaalin väri muuttuu ja haalistuu lyhyessä UV-rasituksessa. Norecryl 50:n värinsäilyvyys on verrattavissa laadukkaiden polyuretaanimaalien värinsäilyvyyteen.

Myös kiilto säilyy Norecryl 50 -maalilla paljon paremmin kuin epoksimaalilla. Epoksipintamaalin kiilto laskee melko jyrkästi ja katoaa kokonaan, kun taas Norecryl 50:n kiilto laskee vähitellen. Tuotteelle ei tapahdu epoksimaalin kaltaista mattaantumista. Norecryl 50:n kiillonsäilyvyyttä voisi verrata alkydiin tai keskinkertaiseen polyuretaanimaaliin.

NISO-yksikertamaali

Isosyanaattivapaa Norecryl 50 tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon säänkestäväksi korroosiosuojaksi. Maalin käyttöaika on 3,5 h, mikä on monen polyuretaanimaalin käyttöaikaan verrattuna pitkä. Maalihävikkiä syntyy vähemmän ja maalauskohde tulee valmiiksi yhdellä ruiskutuksella. Läpimenoaika on nopeampi kuin maalattaessa kahden kerroksen järjestelmällä. Norecryl 50:lle soveltuu tuotemaalaus- sekä teräsrakennekohteisiin.

Miksi valita Norecryl 50?

 • ERINOMAINEN KORROOSIONESTOKYKY – VERRATTAVISSA EPOKSIEN KORROOSIONESTO-OMINAISUUKSIIN
 • TURVALLISEMPI VALINTA KÄYTTÄJÄLLE – EI SISÄLLÄ ISOSYANAATTIA
 • PITKÄ KÄYTTÖAIKA – HELPOTTAA MAALAUSPROSESSIA, VÄHENTÄÄ HÄVIKKIÄ
 • KUSTANNUSTEHOKASTA MAALAAMISTA – NOPEA MAALAUSPROSESSI KORKEAKUIVA-AINEPITOISELLA KERTAMAALILLA

Lisätietoja tuotteesta myynnistämme.

Veisto Oy

Faktoja pinnan takaa: NORECRYL 50

 • PUOLIKIILTÄVÄ, KORKEAKUIVA-AINEPITOINEN AKRYYLIKERTAMAALI
 • KÄY SEKÄ PINTA- ETTÄ KERTAMAALIKSI
 • TERÄSRAKENTEET JA TUOTEMAALAUS KERTAMAALINA RASITUSLUOKISSA C2-C4
 • KUIVA-AINETILAVUUS: 65%
 • VOC-ARVO: 300 G/L
 • SEKOITUSSUHDE: 6:1
 • KÄYTTÖAIKA: 3 H 30 MIN
 • SAATAVILLA RAL-, NCS S-, KY- JA SSG-SÄVYISSÄ

Norecryl 50: säänkestävä vaihtoehto epoksimaalille – ilman isosyanaattia.

Nor-Maalin korkeakuiva-ainepitoinen Normafine 40 HS polyuretaanimaali – nopeampaa kuivumista alhaisessa lämpötilassa

23/11/2022 Maalauskustannuksien alentamista mietitään tällä hetkellä monessa teollisuusmaalaamossa. Miten säästää energiaa, mutta kuitenkin säilyttää laatu ja nopeus? Maalauskustannuksiin voidaan vaikuttaa mm. maalin kuivumislämpötilalla ja maalaussysteemin kerroslukumäärällä. Oikeanlaisella tuotevalinnalla on siis suuri merkitys prosessin kokonaiskustannuksiin. Nykyisessä energiatilanteessa Normafine 40 HS on kustannustehokas vaihtoehto sekä pinta- että kertamaaliksi.

Carnival Celebration -loistoristeilijän teräspinnat maalattiin Nor-maali Oy:n toimittamilla maaleilla

10/11/2022 Meyer Turun telakka on luovuttanut asiakkaalleen Carnival Corporationille Carnival Celebration -loistoristeilijän. Teräspintojen maalit alukseen toimitti Nor-Maali Oy yhdessä Jotunin kanssa. Käytettyjä tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX, Baltoflake ja Chemflake Special.

Kestävä maalipinta säiliöihin ja putkistoihin – huoltomaalaus Normadur 65 HS:llä

27/9/2022 Nord Terminal Paldiskin öljytuoteterminaalin säiliöt ja putkistot huoltomaalattiin Normadur 65 HS:llä. Maalaustyön urakoitsijana toimi Oü Nor-Maalin pitkäaikainen asiakas Oü Korund.

Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer sekä Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän!

23/9/2022 Nor-Maalin vesiohenteiset tuotteet Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer ja Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän. Tuotteet ovat läpäisseet Sisäilmayhdistys ry:n tiukimman rakennusmateriaalipäästöluokituksen, joka kertoo, että tuote on hajuton ja vähäpäästöinen.

”Voiko pakkasella maalata?” – Lämmön säästö teollisuusmaalaamoissa

7/9/2022 Energiakriisi on tuonut esille kysymyksiä lämmön säästämisestä märkämaalaamoissa. Sähkön, kaasun, öljyn, pellettien tms. lämmönlähteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi sekä saatavuus heikentynyt ja toimitusajat venyneet liian pitkiksi. Voidaanko lämpötilaa laskea maalaamoissa? Mitä tällöin pitää huomioida? Nor-Maalin Teknisen Palvelun päällikkö Juhani Korajoki kertoo kylmempien maalausolosuhteiden vaikutuksista tuotantoprosessiin.