Vastutustundlikkus

Tegevusjuhised

Nor-Maali Oy vastutustundlikkus tuleb esile kogu meie tegevuses, nii pikema perspektiivi uuringutes kui ka igapäevases klienditeeninduses.

Vastutustundlik äritegevus ja usaldus kliendisuhetes on alati olnud meie ettevõtte kasvu aluseks. Soovime olla kõigile sidusrühmadele usaldusväärne partner nii praegu kui ka tulevikus.

Tegutseme üha rahvusvahelisemas keskkonnas, kus meie ärikeskkonda mõjutavad mitmesugused lepingud, soovitused ja normid.

Tegevusjuhised hõlmavad kolme valdkonda:

ÕIGUSAKTIDE JÄRGIMINE

 • Tegutseme õigusaktide ja muude normide kohaselt
 • Hoolitseme andmekaitse eest
 • Tegutseme ausalt
 • Haldame usaldusväärseid andmeid
 • Järgime müügitingimusi

AUS ÄRITEGEVUS

 • Väldime huvide konflikte
 • Me ei luba altkäemaksu
 • Toimime austusavalduste ja kingituste edastamisel mõõdukal moel
 • Me ei toeta poliitilisi liikumisi
 • Järgime vastutustundlikku kommunikatsiooni

VASTUTUSTUNDLIKKUS

 • Kohtleme kõiki võrdselt
 • Edendame töötajate töötervishoidu ja tööohutust
 • Hoolitseme keskkonna eest ja edendame säästvat arengut
 • Vastutame tooteohutuse eest

Ärikingitustega seotud juhised (Anti-Bribery & Gift Policy)