Färger påverkar starkt – Nor-Maali erbjuder spektakulära nyanser

22/2/2021

Nor-Maali har ett omfattande utbud av rostskyddsfärger för stålytor. Färgnyansering är en väsentlig del av detta. Alla våra täckfärger går att få i olika kulörer bl.a. RAL, NCS S, SSG, RR kulörer och en del av våra grundfärger, såsom Epocoat 21 HB går att få i brutna kulörer. Färgnyanseringen är därför en viktig del av vår kundservice.

Färger påverkar starkt; De kan provocera och de kan även vårt beteende. Färger kan användas för att väcka uppmärksamhet eller för att dra uppmärksamhet till specifika detaljer. En del färger verkar lugnande, andra kan dölja felaktigheter. Mängden och kvaliteten av ljus påverkar också hur vi uppfattar skuggor.

Färgerna spelar därför en viktig roll också inom industriell målning. Färger skapar bilder och igenkännlighet för maskiner och utrustning.  Många maskin och fordons tillverkare har sina egna märkeskulörer. En produkts utseende vad gäller färger är en viktig del vid ett försäljningstillfälle, men färgerna kan också vara en säkerhetsfaktor för många industriella applikationer.

Färgnyansering hos Nor-Maali

För kunderna betyder färgnyansering, att dem har tusentals kulörer till sitt förfogande när det kommer till projektet. För att kunna nynasera en färg behövs det en bas för färgen i fråga, brytningspastor, ett recept och en brytningsmaskin samt en uppdaterad mjukvara. Nor-Maali har skilda brytningssystem för lösningsmedelbaserade färger och för vattenburna produkter. Alla våra återförsäljare både i Finland och utomlands har brytningssystemet för lösningsmedelbaserade färger till sitt förfogande. Och några kan även ha ett brytningssystem för vattenburna färger.

Majoriteten av Nor-Maalis produkter finns tillgängliga i RAL, NCS S, SSG och RR kulörer. Ett urval av TM och Munsell kulörer finns också färdiga. Förutom dessa standard kulörer skapar kulörlabbet på Nor-Maali också kundspecifika kulörer. Kristiina Parkkila och Jere Juntunen ansvarar för kulölabbet på Nor-Maali.

Färgnynaseringen minskar företagens koldioxidavtryck. I stället för att behöva tillverka alla de olika kulörerna räcker det med att producera några få baser med vars hjälp alla de olika kulörerna kan skapas. De flesta av Nor-Maalis täckfärger har tre olika baser med olika vithetsgrad. Dessutom har några av våra täckfärger också en röd, orange och gul bas. Detta för att kunna förbättra täckförmågan på färgen i frågaa. Alla våra återförsäljare lagerför dessa baser och nyanserar kulörerna lokalt. Tack vare detta kan både Nor-Maali och återförsäljarna betjäna Dig snabbt.

Nor-Maali har ett omfattande utbud av rostskyddsfärger

Färgprov från en kund.

Nor-Maali har ett omfattande utbud av estetiskt tilltalande rostskyddsfärger

En kulör kan vanligtvis godkännas om kulördifferensen jämfört med standarden är mindre än ett (∆E<1). En kulör godkänns ändå vanligtvis visuellt, och den kulördifferens, som spektrofotometern ger, används endast som ett hjälpverktyg i godkänningsprocessen. Största nyttan av en laboratoriespektrofotometer har man vid korrigeringen av ett recept när det gäller att minska kulördifferensen jämfört med standarden. En del kunder har också sina egna krav vad gäller ∆E-värdet.

Olika belysning är en utmaning vid färgbrytningen. Kulörer kan nämligen ändra beroende på ljuskällan. Detta gäller speciellt för de gula kulörerna. De flesta recept för kulörer godkänns i dagsljus, men om så önskas kan en kulör godkännas för en annan ljuskälla. Filmtjockleken, den underliggande ytan och grundfärgens kulör kan påverka en kulör och alla dessa element måste tas i beaktande när man gör ett nytt recept.

Ett nytt kulörrecept kan bara godkännas när färgen är helt torr – ett våtprov ger inte de rätta värdena. Det säkraste resultatet får man om färgen fått torka i rumstemperatur eftersom en forcerad värme har en tendens att ändra kulör speciellt när det gäller epoxifärger. Vattenburna produkter kräver också en speciell uppmärksamhet eftersom man också måste ta avdunstningen av vattenånga med i beräkningarna, och vattenburna produkter mörknar betydligt under torkningen.

Kulörkoordinator Kristiina Parkkila

Färgnyansering av nya produkter

Förutom att göra nya kulörer för vårt existerande produktsortiment är vårat kulörlabb djupt involverad i vår F&U. Kristiina Parkkila, som är vår kulörkoordinator, berättar hur man påbörjar arbetet med att göra kulörer för en ny produkt. Redan när den är under utveckling och /eller i testningsskedet har också arbetet med att göra brytningsrecept påbörjats.

Det första steget är att försäkra sig om att den nya produkten är kompatibel med brytningspastorna. Detta är viktigt eftersom i värsta fall de tekniska egenskaperna kan påverkas negativt. Som en del av arbetet mäts och justeras också stabiliteten.

Färgens täckförmåga, liksom också hur många baser det behövs, utvärderas och bestäms redan under det inledande utvecklingsarbetet. I tillägg till olika vithetsgrader d.v.s. baser är färgade baser ett utmärkt sätt att förbättra täckförmågan. Gula kulörer till exempel har bättre täckförmåga när de bryts från en gul bas.

När baserna är gjorda karaktäriserar Parkkila dem. I den proceduren mäter spektrofotometern basernas vithet och beräknar kulörformuleringarna. Vi gör alltid RAL och NCS S kulörerna först och sedan andra kulörer efter behov. Färgbrytningssystemets mjukvara ger en första formulering åt Parkkila, vilket hon sedan visuellt kontrollerar och vid behov korrigerar. Produkten bryts till en kulör som får torka, varefter kulören jämförs med standarden. Noggrannheten på en snabbformulering beror bland annat på produkt, brytningsregler, täckförmåga, färgkarta och färgområde.

Beskrivning av arbetetNor-Maali har ett omfattande utbud av rostskyddsfärger

Parkkila berättar om sitt arbete: ”I tillägg till de nya produkterna består mitt arbete i främst av att skapa nya kulörer för redan existerande produkter. De här kulörerna inkluderar både standard kulörer och kundspecifika sådana, vilka görs enligt färgprover, som kunderna sänder oss.” Parkkila sköter också om mjukvaran för färgbrytningssystemet (kunduppdateringar m.m.), förser försäljningsavdelningen med prisinformation samt hjälper och bistår återförsäljarna i frågor som gäller färgbrytning.

Parkkila gillar sitt arbete genom att det är så mångsidigt – ”det är belönande att klara av att matcha en unik kulör”. Hon har 20 års erfarenhet av färgbrytning. ”Varje dag är den andra olik och man lär hela tiden genom att göra och att experimentera.”

Om Du har några frågor som gäller kulörer och färgbrytning så kontakta gärna Nor-Maalis kulörlabb.

Kristiina Parkkila                                                   Jere Juntunen
Tinting coordinator                                             Tinting
mob.  +358 40 773 6440                                     mob. +358 44 370 0539

Söker du efter yrkeskunnighet, hög servicenivå samt premium kvalitet, så finns Nor-Maalis produkter på lager hos 9 återförsäljare samt på Nor-Maalis egna lager i Sverige

29/4/2021 Nor-Maali förstärker sin position i Sverige och utökar sitt återförsäljarnätverk med två nya återförsäljare!

Letar du efter mer miljövänlig ACT-godkänd beläggning? Svaret är Nor-Maalis Normadur Aqua DTM och Akvanor 100 SG!

23/4/2021 Nor-Maalis nya vattenburna Normadur Aqua DTM polyuretan och Akvanor 100 SG akryl uppfyller kravet enligt ACT (Volvo’s STD 423-0014 rev. 6).

Möt vår Miika Bergdahl – här är hans råd för att applicera Nor-Maalis nya vattenburna Normadur Aqua DTM

1/4/2021 Stabila målningsförhållanden garanterar en robust och förstklassig yta när man målar med Nor-Maalis vattenburna produkter som t.ex. Normadur Aqua DTM. Förutom de omgivande faktorerna, såsom luftfuktighet och temperatur, finns det flera praktiska råd att följa säger Nor-Maalis tekniker Miika Bergdahl. Läs här nedan mera om Miika och om hans appliceringstips.

Nor-Maalis NorECOat-producter med hög torrhalt gör ditt målande mer miljövänligt

29/3/2021 Nor-Maalis epoxifärger med hög torrhalt NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer, Noreguard HS och Nor E-Primer använder teknik baserad på naturliga och förnybara råvaror.

Letar du efter en mera miljövänlig och användarvänlig polyuretan? Normadur Aqua DTM är en miljövänlig enskiktsfärg för krävande industriella applikationer!

26/2/2021 Nor-Maalis nya vattenburna Normadur Aqua DTM polyuretan förnyar ytbehandlingen. Normadur Aqua DTM gör det möjligt att välja en vattenburen polyuretanbeläggning även för utmanande industriella tillämpningar, såsom maskiner och utrustning (ACE & OEM).