Möt Nor-Maalis Tekniker Miika Bergdahl – här är hans råd för att applicera Nor-Maalis nya vattenburna Normadur Aqua DTM

1/4/2021

Stabila målningsförhållanden garanterar en robust och förstklassig yta när man målar med Nor-Maalis vattenburna produkter som t.ex. Normadur Aqua DTM. Förutom de omgivande faktorerna, såsom luftfuktighet och temperatur, finns det flera praktiska råd att följa säger Nor-Maalis tekniker Miika Bergdahl. Läs här nedan mera om Miika och om hans appliceringstips.

Miika har arbetat med sprutmålning i 25 år och har som målare vid ett ACE/OEM företag en gedigen erfarenhet av industrifärger och  ytbeläggningar. Miika började jobba på Nor-Maali hösten 2018.

Möt Nor-Maalis Tekniker Miika Bergdahl - här är hans råd för att applicera Nor-Maalis nya vattenburna Normadur Aqua DTM

Miika Bergdahl

Som en del av produktutvecklingen och den tekniska servicen

Efter det att Miika började på Nor-Maali har hans insikt i vad som menas med ”färdig för bruk” breddats betydligt. För att en kund skall kunna ha en fungerande produkt behövs åtskilligt av produktutveckling och testning – och en kritisk del är testappliceringen. Hos Nor-Maali spelar samarbetet mellan produktutvecklaren och tekniker viktig roll. Det bästa resultatet når man när man tänker och testar tillsammans.

Förutom produktutvecklingsarbetet har Miika också andra uppgifter såsom målning av testpaneler för olika behov (t.ex. Silko– och SSG– standard tester), kvalitetskontroll applicering, målning av testpaneler m.m.

Testapplicering ute hos kund är den bästa vägen att lära och förstå vilka speciella krav som gäller. Som en del av Nor-Maalis tekniska servicekoncept är applicering i kundens lokaliteter också en del av Miikas jobbprofil.

Mesta delen av appliceringen sker med högtrycksspruta men också olika lågtryckssprutor används och målning med pensel eller roller förekommer också. Vanligtvis är ytan som skall målas blästrad men också kallvalsat stål, galvaniserat stål och aluminium används.

Arbetet på Nor-Maali

Miika säger att hans nuvarande jobb skiljer sig betydligt från hans tidigare arbete inom industrin. När man jobbar som tekniker måste sprutmålningen vara extrem noggrann. Det får inte finnas några variationer i filmtjockleken eftersom testpaneler ofta är ämnade för en typ av test. Här på Nor-Maali målar Miika ofta små testpaneler medan han i sitt tidigare jobb målade stora maskinkomponenter.

Miika trivs med sitt jobb som tekniker, för här får han pröva massor av olika färger och han kan också se vilka effekter olika appliceringsmetoder har på slutresultatet. När man sprutmålar måste man ta med i beräkningen dom olika färgprodukterna men också de olika målningsegenskaperna de har. Sprutegenskaperna för en epoxifärg är olika jämfört med en polyuretanfärg och en s.k. ”high solid” färg kräver lugnare handrörelser än en färg med lägre torrhalt.

På sin fritid är Miika en mycket skicklig miniatyrmodellbyggare. I sin hobby behöver han sin skicklighet som målare eftersom det är en viktig del när man gör modeller i skala. Man målar miniatyrmodellerna med pennspruta och pensel.

Möt Nor-Maalis Tekniker Miika Bergdahl - här är hans råd för att applicera Nor-Maalis nya vattenburna Normadur Aqua DTM

Stabila målningsförhållanden garanterar en robust och förstklassig yta när man målar med Nor-Maalis vattenburna produkter som t.ex. Normadur Aqua DTM.

Målning med Normadur Aqua DTM

Att sprutmåla en vattenburen polyuretanfärg skiljer sig från målning med många andra färger. Appliceringen måste vara mycket mera  precis jämfört med målning med en lösningsmedelbaserad polyuretanfärg. Också förhållandena i omgivningen bör vara optimala.

Miikas råd hur man målar med Normadur Aqua DTM:

  • BLANDA KOMPONENTERNA RÄTT. Börja blanda först A-komponenten omsorgsfullt och tillsätt sedan härdaren. A-komponenten och härdaren beter sig som vatten och olja; de vill inte naturligt bli blandade med varandra. När man  blandar komponenterna med mekanisk omröring hela vägen till botten av kärlet i ungefär 5 minuter så blir produkten blank och när den är applicerad bildar den en hållbar samt en blank yta. En otillräcklig blandning kommer att förorsaka en ojämn härdning. Färgen kommer att förbli matt.

 

  • FÄRGENS BRUKSTID (POT LIFE) MÅSTE ÖVERVAKAS MED KLOCKA. Färgblandningen är fortfarande flytande efter att brukstiden har överskridits men en sådan färg kan inte mera användas därför att vidhäftning till underlaget har försämrats.

 

  • FÄRGENS UTFLYTNINGS FÖRMÅGA ÄR VÄLDIGT BRA. Därför rekommenderar Miika att man väljer ett mindre munstycke för sprutningen av Normadur Aqua DTM än för andra polyuretanfärger.

 

  • VATTENBURNA POLYURETANFÄRGER HAR EN MAX FILMTJOCKLEK.Om man överskrider den rekommenderade filmtjockleken blir ytan matt och ojämn samt blåsbildning. Därför skall man inte måla extra ”för säkerhetens skull” med den här färgen. Den rekommenderade färgtjockleken för Normadur Aqua DTM är mycket högre än för de flesta andra vattenburna polyuretanfärgerna.

 

  • FÖR ATT KUNNA GÖRA BEDÖMNING AV KULÖREN SOM MÅSTE FÄRGEN VARA HELT TORR.

 

  • FÖRHÅLLANDENA UNDER TORKNINGEN PÅVERKAR. En högre temperatur och en lägre luftfuktighet hjälper att uppnå ett bättre slutresultat. En dålig luftomväxling kan lätt förstöra slutresultatet.

 

Nor-Maalis NorECOat-producter med hög torrhalt gör ditt målande mer miljövänligt

29/3/2021 Nor-Maalis produkter med hög torrhalt NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer, Noreguard HS och Nor E-Primer använder teknik baserad på naturliga och förnybara råvaror.

Letar du efter mer miljövänlig och användarvänlig polyuretan? Normadur Aqua DTM är en miljövänlig enskiktsfärg för utmanande industriella applikationer!

26/2/2021 Nor-Maalis nya vattenburna Normadur Aqua DTM polyuretan förnyar ytbehandlingen. Normadur Aqua DTM gör det möjligt att välja en vattenburen polyuretanbeläggning även för utmanande industriella tillämpningar, såsom maskiner och utrustning (ACE & OEM).

Tillväxt i Ryssland – Ett brett nätverk betjänar Dig snabbt

22/2/2021 För Nor-Maali i Ryssland var året 2020 ett år av både tillväxt och geografisk expansion. Försäljningen av Nor-Maali-produkter ökade med över 25 % jämfört med föregående år och ett antal nya återförsäljare började sälja Nor-Maalis produkter runt om i Ryssland.

Färger påverkar starkt – Nor-Maali erbjuder spektakulära nyanser

22/2/2021 Nor-Maali har ett omfattande utbud av rostskyddsfärger för stålytor. Färgnyansering är en väsentlig del av detta. Alla våra täckfärger går att få i olika kulörer bl.a. RAL, NCS S, SSG, RR kulörer. Färgnyanseringen är därför en viktig del av vår kundservice.

Nor-Maalis teknisk service

22/2/2021 Nor-Maali erbjuder högkvalitativ teknisk rådgivningar för att ge optimala resultat för kundernas behov. Juhani Korajoki är ansvarig för den tekniska servicen av Nor-Maali varumärke (bränd).
Nor-Maalin vesiohenteinen Normadur Aqua DTM polyuretaanimaali

Blank vatteburen polyuretan enskiktsfärg

NORMADUR AQUA DTM

Produktinformation