Lena Ammosova, F&U kemist på Nor-Maali, berättar om utvecklingen av den vattenburna epoxifärgen Norepox Aqua DTM

23/6/2021

Norepox Aqua DTM är designad för en mer miljövänlig och säkrare målning, utan att för den skull kompromissa med de tekniska egenskaperna. Den snabbtorkande, vattenburna epoxifärgen innehåller aktiva rostskyddspigment, vilket garanterar ett utmärkt rostskydd. 

Utvecklingen av vattenburna färger

Både vattenburna och lösningsmedelinnehållande färger innehåller samma fem huvudsakliga kemiska komponenter: bindemedel, additiver, fyllnadsmedel, färgpigment och lösningsmedel. Den grundläggande skillnaden mellan lösningsmedelsbaserade och vattenburna färger beror på bindemedlet. En del av de bindemedel för vattenburna produkter som finns på marknaden är inte lösliga. Detta betyder i praktiken, att rivningen av pigment och fyllnadsmedel först måste ske i vatten. Först i slutskedet av produktionsprocessen tillsätts sedan bindemedlet tillsammans med de övriga ingredienserna. När det gäller F&U innebär detta att tillverkningsskalaaspekterna, inklusive rätt utrustning, spelar en avgörande roll redan i de tidiga stadierna av produktutvecklingen.

I tillägg till hur de olika komponenterna kombineras med varandra är också ordningsföljden mycket viktigare för en vattenburen färg än för en motsvarande lösningsmedelbaserad färg. Dessutom spelar också underlaget, för vilket färgen är ämnad (stål, betong, etc.), en stor roll i sammanhanget och bl.a. färgens pH-värde spelar en viktig roll.

”Det är helt avgörande att hitta den rätta råvarukombinationen och den riktiga ordningsföljden för dem”, säger F&U kemisten Lena Ammosova. Samtidigt måste också lagerstabilitet och appliceringsmetoder tas i beaktande. ”Men samtidigt gör allt det här arbetet intressant”, fortsätter hon. ”Och med de vattenburna produkterna har jag möjligheten att skapa lösningar som är tryggare både för användaren och miljön.”

Lena Ammosova arbetar som F&U kemist i Nor-Maalis F&U laboratorium

Utvecklingen av nya ytbeläggningar startar ofta med att man söker efter råvaror och ibland genom att nyttja en helt ny bindemedelsteknik. Samarbetet med råvaruleverantörerna spelar här en viktig roll. När man hittat ett möjligt bindemedel börjar arbetet med att skapa en första version av färgen. För att inte råvarulagret skall expandera för mycket och för att kunna säkra flexibla leveranser till våra kunder nyttjar man i första hand sådana råvaror som man redan har i lager. Att komma fram till den rätta formuleringen tar tid och kräver testning av många olika råmaterial och deras kombinationer – tiotals eller hundratals tester i följd i en laboratorieomrörare.

När man kommit fram till en basformulering och färgen klarar kraven för standard tester, fortsätter arbetet med att finjustera färgens egenskaper. Förutom i laboratorieskala skall färgen också fungera i storskalig produktion. ”Som en del av vårt arbete för mer hållbara lösningar, har vi i år fortsatt våra investeringar i ny utrustning på vår fabrik i Lahti. Tillsammans med vårt erfarna produktionsteam har vi därför snabbt kunnat skala upp produktionen av Norepox Aqua DTM”, säger R&D Manager Mika Perälä.

Lena anslöt sig till Nor-Maalis F&U team för ett och ett halvt år sedan och ansvarade för utvecklingen av Norepox Aqua DTM. Innan hon kom till Nor-Maali arbetade Lena som forskare vid Östra Finlands Universitet där hon också fullgjorde sin doktorsavhandling i fysisk kemi.

 

Norepox Aqua DTM

Nor-Maalis första generation av vattenburna industrifärger introducerades år 1997, en grundfärg och en topplack för inomhus områden på fartyg. Redan då stod det klart, att det fanns en ökad efterfrågan på mera miljövänliga produkter. Den då tillgängliga harts- och bindemedelsteknologin som fanns på marknaden uppfyllde inte kraven för högre korrosionsskyddsklasser.

Dagens vattenburna färgteknologi kan redan utmana de traditionella lösningsmedelsbaserade produkterna. ”I våra tester visar sig Norepox Aqua DTM ha utmärkta rostskyddsegenskaper. Den ger med 120 μm torrfilm (DFT) ett tillräckligt korrosionsskydd för klassen C3-M. För tillfället testar vi Norepox Aqua DTM i lägre filmtjocklekar och som en del i olika färgsystem för att nå högre korrosionsskyddsklasser” berättar Lena. I jämförande test med lösningsmedelsbaserade färger uppnår Norepox Aqua DTM samma resultatnivå.

Testprotokollet är det samma för vattenburna och för lösningsmedelsbaserade produkter. I tester, som skall utföras, ingår bl.a. grundläggande korrosionstest med kondensation, salt spray, vidhäftningstest, övermålningstest och torktider för att bara nämna några. Det är ett stort antal olika tester som måste utföras och bli godkända” berättar Lena. ”Om resultatet inte är tillräckligt bra måste formuleringen förbättras… och så börjar testerna igen. En del tester tar flera veckor, och några också månader, så produktutveckling tar tid.”

Före testningsfasen måste också sprutegenskaperna finjusteras. ”Från F&U sida betyder det vanligtvis justering av viskositeten, vilket jag gör i samarbete med vår egen testsprutmålare” säger Lena. Norepox Aqua DTM är en mycket lätt färg att sprutmåla. Sprutbilden är verkligen jämn och den gör inte heller några fingrar. Torrsprutningen är också minimal. Den målade ytan är alltid jämn och slät”. berättar Lena.”Den är en av våra lättaste färger att sprutmåla.”

Norepox Aqua DTM är designad för en mer miljövänlig målning

Testning hos kunden

Efter laboratorietesterna testas produktens funktionalitet hos kunder under verkliga förhållanden. Det hjälper inte om produkten fungerar i laboratoriet, men inte i verkstaden. ”Det har varit intressant att besöka våra kunder för testmålning och få se under vilka förhållanden färgerna verkligen används. Det hjälper mig att utveckla bättre färger när jag förstår industrin och förhållandena bättre”, säger Lena.

”Med Norepox Aqua DTM har vi sett, att färgen torkar bra också i lägre temperaturer. Den är packningsklar nästa morgon även om temperaturen under torkningen har varit omkring 15 °C”, fortsätter hon. ”Men som med alla färger hjälper en förhöjd temperatur torkningen. Redan en timme i 40 °C samt en kort nedkylningsperiod och Norepox Aqua DTM är packningsklar.” Norepox Aqua DTM är mindre känslig för olika målningsförhållanden än de flesta andra vattenburna färger. Men trots det; bästa resultatet får man när temperaturen är över 20 °C och ventilationen är tillräcklig. En bra ventilation är till och med viktigare än temperaturen.

Norepox Aqua DTM är designad för en mer miljövänlig målning

Norepox Aqua DTM är designad för en mer miljövänlig målning. Stålbalkar sprutmålade med Norepox Aqua DTM.

Norepox Aqua DTM

Fakta

  • HALVBLANK VATTENBUREN EPOXIFÄRG
  • KAN ANVÄNDAS SOM PRIMER, TOPPLACK ELLER DIREKT PÅ METALL
  • FÖR UTVALDA INDUSTRISEGMENT; ALLMÄNNA STÅLKONSTRUKTIONER, MASKINER OCH UTRUSTNING I MILJÖKLASSERNA C2-C4
  • VOLYMTORRHALT 50 %
  • VOC 62 G/L
  • BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 4:1 VOL
  • BRUKSTID (POT LIFE) 1,5 H
  • SOM ENSKIKTS FÄRG 120 µm TORRFILM (DFT): C3-M
  • FÅS I RAL OCH NCS S KULÖRER

Mer information om produkten från våra försäljningsexperter.

Ett omfattande urval av Nor-Maalis produkter är nu godkända av Sundahus och Byggvarubedömningen

30/6/2021 I vårt sortiment har vi nu ett omfattande urval av produkter som är godkända av Sundahus och Byggvarubedömningen.

Nor-Maali förstärker sin organisation i Sverige – Anna Strindlund har utsetts till Area Sales Manager

9/6/2021 Vi är nöjda, att kunna tillkännage , att Anna Strindlund från och med den 1.6.2021 är anställd som Area Sales Manager för Nor-Maali i Sverige. I denna nya funktion är Anna, tillsammans med Mikael Vårstrand, Country Manager Sweden, ansvarig för Nor-Maalis försäljningsaktiviteter i Sverige.

En unik flygplansbro på Moskvas Sheremetyevo flygfält ytbehandlad med Nor-Maalis produkter

31/5/2021 En unik flygplansbro, som förenar den tredje start- och landningsbanan med passagerarterminalen, blev under år 2020 färdigställd på Moskvas Sheremetyevo flygfält. Bron går över motorvägen och klarar av alla typer av flygplan som finns, inkluderande det största fraktflygplanet  MRIA AN-225.

Nor-Maalis nya Norepox Aqua DTM är den ideella lösningen för att förbättra arbetssäkerheten och minska VOC-utsläppen

31/5/2021 Krävande betingelser sätter standarden högt för industrifärgerna. Du kan nå samma korrosionsskydd med Nor-Maalis Norepox Aqua DTM som med en traditionell lösningsmedelbaserad ytbeläggning. Den här gröna lösningen säkrar ett överlägset slutresultat.

Söker du efter yrkeskunnighet, hög servicenivå samt premium kvalitet, så finns Nor-Maalis produkter på lager hos 9 återförsäljare samt på Nor-Maalis egna lager i Sverige

29/4/2021 Nor-Maali förstärker sin position i Sverige och utökar sitt återförsäljarnätverk med två nya återförsäljare!