Alucroms underhållsavdelning målade Kalliokoski järnvägsbro med Nor-Maalis målningssystem godkänt av Trafikledsverket

28/9/2021

Alucrom Oy har underhållsmålat Kalliokoski järnvägsbro i Ristijärvi, Finland med Nor-Maalis bromålningssytem Normastic 405 – Normastic 405 – Normadur 65 HS. Systemet är godkänt av Trafikledsverket.

Alucrom Oy

Alucrom Oy grundades 2015 och är en del av Alucrom AB, grundat 1953. Alucrom AB är en av de största rostskyddsentreprenörerna med verksamhet på flera platser i Sverige, Finland och Polen. Sedan 1996 har Alucrom varit en del av Midroc Europe. Kärnverksamheten erbjuder blästring och avancerade ytbehandling på fasta målningsstationer eller som entreprenader i fält.

Alucrom är nära kunden: De förstår sina kunders behov, vilket alltid är utgångspunkten för tjänsterna. Alucrom är ett innovativt företag och de anpassar sin arbetsprocess för att möta kundens behov. Tack vare innovativa lösningar och många unika produktionsmetoder förmår de att öka produktiviteten och minska kostnaderna.

Alucrom erbjuder sina tjänster inom petrokemisk industri, fordonsindustri, infrastruktur, underhållsmålning och inspektionstjänster. Vid ytbehandling tillhandahåller Alucrom olika blästringstjänster samt industriell målning med olika metoder. Målningssystem finns tillgängliga för alla korrosivitetsklasserna (korrosivitetsklass C1-CX och vid nedsänkning Im 1-Im 3) i enlighet med ISO 12944, EN 1090-2 och NORSOK M-501.

Midroc Alucrom har idag 13 permanenta målarstationer i Sverige, Finland och Polen. Utöver målarstationerna utför Alucrom även rostskyddsmålning på fält, till exempel för broar, tankar, pappersbruk, kraftverk, slussportar, fartyg och kranar.

Alucrom har underhållsmålat Kalliokoski järnvägsbro med Nor-Maalis bromålningssytem

Från vänster: Alucroms projektteam Marko Timonen, Esa Parkkila och Pertti Lakkala samt affärsområdeschef Aki Rahnasto.

Kalliokoski järnvägsbro

Kalliokoskis järnvägsbro i Ristijärvi i Finland byggdes i slutet av 1930-talet. I den nedre delen av denna 122 meter långa stålbro finns en väg och ovanför den en järnväg. De tyska soldaterna sprängde bron i september 1944 när de drog sig tillbaka från Finland. Den nuvarande, reparerade bron stod klar 1947.

Alucrom Oy-underhåll målade Kalliokoskis järnvägsbro sommaren 2021. Den totala ytan var 5000 m2. Målningssystem som användes i projektet var Nor-Maalis LIVI B2+-system Normastic 405Normastic 405 – Normadur 65 HS, tot. 310 μm DFT. Systemet är ett av Nor-Maalis målningssystem som godkänts av för Trafikledsverket för stålbroar.

Alucrom Oy har använt Nor-Maalis ytbehandlingsprodukter i Finland sedan företaget grundades 2015.

”Med Nor-Maalis färger gick projektet smidigt. Ytbehandlingsprodukterna levererades, enligt överenskommelse, på plats när de behövdes. När projekten är utlämnade åt vädret är det oerhört viktigt att färgleveranserna kommer i tid. Här har Nor-Maalis tjänst alltid fungerat extremt bra. Dessutom var båda produkterna Normastic 405 och Normadur 65 HS lätta att använda”, säger Aki Rahnasto, affärsområdeschef och Esa Parkkila, projektledare på Alucrom Oy.

Alucrom har underhållsmålat Kalliokoski järnvägsbro med Nor-Maalis bromålningssytem

Alucrom har underhållsmålat Kalliokoski järnvägsbro med Nor-Maalis bromålningssytem.

SILKO målningssystem godkända av Trafikledsverket för nybyggnad och underhållsmålning

I Finland får endast SILKO-godkända målningssystem användas på Trafikledsverket anläggningar. SILKO 3.351-guide för målningssystem för nykonstruktion och underhåll presenterar klassificeringen av LIVI-målningsssystem som används vid målning av stålkonstruktioner. Dessa beläggningssystem är grupperade enligt Korrosivitetsklasser I SFS-EN ISO 12944-2 (C3 / C5 / Im1 – Im3). Hållbarhetskravet är VH – mycket högt (mer än 25 år).

Trafikledsverket har en separat förteckning över färgtillverkares målningssystem som har ett giltigt godkännande. Du hittar Nor-Maalis godkända målningssystem här.

Alucrom har underhållsmålat Kalliokoski järnvägsbro med Nor-Maalis bromålningssytem

Kalliokoski järnvägsbro.

 

Nor-Maalis miljösystem har certifierats för ISO 14001:2015 och uppfyller nu alla kraven I standarden

29/9/2021 Nor-Maali har den 20.09.2021 blivit certifierad för ISO 14001:2015. Kvalitet, säkerhet och ansvar har alltid varit vägledande för vår verksamhet ända sedan grundandet av företaget.

Ny modern Normafine 40 HS – designad för målning med hög kapacitet

29/9/2021 Letar du efter ett kostnadseffektiv halvblank högvolymtorrhalts polyuretanfärg? Normafine 40 HS är utformad för allmänna stålkonstruktioner och maskiner & utrustning. Den här akryl polyuretanfärg kan användas som täckfärg eller som enskiktsfärg (DTM).

Nor-Maalis styrka är att noggrant lyssna, förstå behoven samt ge teknisk support med praktiska råd-en perfekt matchning till våra affärsprinciper, säger Johan Klahr på Tinter i Skaraborg AB.

3/9/2021 Tinter AB och Nor-Maali har ett långvarigt distributör samarbete, först i Göteborgsområdet och från 2021 även i Tinter AB´s lokation i Skövde, Tinter i Skaraborg AB.

Nor-Maalis Normafine 80 – modern högtorrhalts polyuretantäckfärg & DTM – designad för snabbt flöde

30/8/2021 Letar du efter en modern blank högvolymtorrhalts polyuretanfärg? Nor-Maalis Normafine 80 är utformad för ytor där kraven på hållbarhet och snyggt slutresultat värdesätts. Den har premium sprut appliceringsfunktioner, vilket säkerställer ett utmärkt utseende. Dessutom är färgfilmsytan hård – hållbar med toppmodern nötningsbeständighet.

Ett omfattande urval av Nor-Maalis produkter är nu godkända av Sundahus och Byggvarubedömningen

30/6/2021 I vårt sortiment har vi nu ett omfattande urval av produkter som är godkända av Sundahus och Byggvarubedömningen.