Produktutveckling hos Nor-Maali – WE MAKE IT TO LAST

23/12/2021

Nor-Maali har från allra första början utvecklat högkvalitativa och lättanvända produkter till sina kunder. Att hitta nya lösningar, teknologier och arbetssätt har alltid varit viktigt för företaget. Under de senaste decennierna har kundernas behov förändrats – vid sidan av funktionalitet och hållbarhet spelar miljövänlighet och säkerhet en allt viktigare roll. Vårt främsta mål är att tillhandahålla rätt lösning för våra kunders behov, kombinerat med högklassig teknisk support – oavsett om det är fråga om en lösningsmedelsbaserad eller vattenbaserad lösning eller en modern isocyanatfri lösning (NISO).

Produktutvecklingsprocessen

Produktutvecklingsprojekt är långsiktiga till sin natur och kräver en stor mängd tester och arbetstimmar. Korrosionsklassprovning tar vanligtvis flera månader. ”Vår utvecklingsprocess är uppbyggd på så sätt att vi samtidigt med långtidstesterna genomför provmålningar både i våra egna lackeringsanläggningar och i våra kunders lokaler. På så sätt kan vi snabba upp processen eftersom vi kan göra finjusteringar i ett tidigare skede”, säger Janni Lavikainen vid Nor-Maalis produktutveckling.

”Forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs kontinuerligt. En del av det fokuserar på att kartlägga nya tekniska lösningar och en annan del på att modifiera befintliga produkter. När den är som bäst fungerar produktutvecklingsprocessen som en helhetslösning för kunderna. Men att utveckla och tillhandahålla lämpliga produkter för att täcka de nödvändiga funktionerna är bara en del av det hela. Det behövs dessutom tekniskt stöd för målningsarbetet. Vid provmålningar hos kunder kan vi gå igenom produktspecifika tips mycket detaljerat. Utvärderingar av målningsutrustning och produkternas livscykel ända fram till avfallshanteringen är också viktiga delar av vår produktutveckling och kundservice”, fortsätter Janni Lavikainen.

Produktutveckling hos Nor-Maali - WE MAKE IT TO LAST

Produktutvecklingskemist Janni Lavikainen (M.Sc. Polym. Chem.) har arbetat på Nor-Maali ca 1,5 år. Under den tiden har hon varit med och utvecklat flera miljövänliga produkter. Interaktion med Nor-Maalis säljavdelning och kunder har varit en viktig del av arbetet.

Miljövänligare och säkrare alternativ

Vår produktutveckling av industrifärger styrs idag starkt av aspekter som är relaterade till miljön och förnybara naturmaterial. Industrifärgernas miljövänlighet beror på många faktorer:

  • En av de viktigaste faktorerna är mängden flyktiga organiska föreningar (VOC) i färgen. VOC-halten kan beräknas på två sätt, antingen genom att utveckla lösningsmedelsburna produkter med hög torrhalt eller vattenbaserade lösningar. I synnerhet vattenbaserade produkter uppnår en VOC-halt som är klart under 100 g/l. Under de senaste åren har vi gjort stora framsteg i produktutvecklingen för att minska VOC-koncentrationerna genom att ta fram ett antal vattenburna produkter och lösningsmedelsburna produkter med hög torrhalt.
  • Snabbare torkning av färger både under standardförhållanden och vid lägre temperaturer samt färg för målning direkt på metall (direct-to-metal, DTM) gör att kunderna kan slutföra processen snabbare och därmed få lägre energikostnader. Produkterna kommer i väg tidigare från målningshallarna, vilket gör att man kan optimera värme och ventilation. Med rätt produktval kan även behovet av separata torkugnar elimineras helt eller så kan man uppnå det önskade resultatet med betydligt lägre temperatur.
  • Miljövänligheten i produktutvecklingsprocessen börjar med färgråvarorna. I produktionen av våra färger använder vi så långt det är möjligt råvaror från förnybara råvarukällor i stället för fossila. Därigenom kan vi också minska vårt totala koldioxidavtryck.

Klassificeringarna av kemiska föreningar förfinas och förändras hela tiden. Det tar vi hänsyn till i vår produktutveckling för både nya och befintliga produkter. Kundernas medvetenhet om miljö och användarsäkerhet sätter också press på produktutvecklingen att hitta mer hållbara och säkrare råvarualternativ. Vi strävar efter att välja så användarvänliga ingredienser som möjligt för våra produkter samtidigt som vi upprätthåller bästa möjliga prestanda. ”Nor-Maali var en pionjär inom moderna NISO-produkter redan för tio år sedan – vår senaste innovation NoreFast HS är en helt ny lösning för marknaden”, säger Janni Lavikainen.

Produktutveckling hos Nor-Maali - WE MAKE IT TO LAST

Produktutveckling hos Nor-Maali – WE MAKE IT TO LAST

NoreFast är en snabbtorkande isocyanatfri täckfärg – trygg och hållbar

21/12/2021 När ett objekt har höga krav på hållbar yta samt hög ytfinish så är vår nya täckfärg NoreFast HS ditt säkra val. Med vår nya teknologi NoreFast HS så kan man påskynda målningsprocessen genom att använda NoreFast HS som täckfärg. Trots att produkten har en brukstid på 3 timmar så kan man ha en packbar produkt efter 1 timmes torktid i rumstemperatur.

Nor-Maalis miljösystem har certifierats för ISO 14001:2015 och uppfyller nu alla kraven I standarden

29/9/2021 Nor-Maali har den 20.09.2021 blivit certifierad för ISO 14001:2015. Kvalitet, säkerhet och ansvar har alltid varit vägledande för vår verksamhet ända sedan grundandet av företaget.

Ny modern Normafine 40 HS – designad för målning med hög kapacitet

29/9/2021 Letar du efter ett kostnadseffektiv halvblank högvolymtorrhalts polyuretanfärg? Normafine 40 HS är utformad för allmänna stålkonstruktioner och maskiner & utrustning. Den här akryl polyuretanfärg kan användas som täckfärg eller som enskiktsfärg (DTM).

Alucroms underhållsavdelning målade Kalliokoski järnvägsbro med Nor-Maalis målningssystem godkänt av Trafikledsverket

28/9/2021 Alucrom Oy har underhållsmålat Kalliokoski järnvägsbro i Ristijärvi, Finland med Nor-Maalis bromålningssytem Normastic 405 – Normastic 405 – Normadur 65 HS. Systemet är godkänt av Trafikledsverket.

Nor-Maalis styrka är att noggrant lyssna, förstå behoven samt ge teknisk support med praktiska råd-en perfekt matchning till våra affärsprinciper, säger Johan Klahr på Tinter i Skaraborg AB.

3/9/2021 Tinter AB och Nor-Maali har ett långvarigt distributör samarbete, först i Göteborgsområdet och från 2021 även i Tinter AB´s lokation i Skövde, Tinter i Skaraborg AB.