Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer och Norepox Aqua DTM är nu M1-godkända!

23/9/2022

Nor-Maalis vattenburna produkter Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer och Norepox Aqua DTM är nu M1-godkända. Produkterna har klarat den strängaste emissionsklassificeringen för konstruktionsmaterial från Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate.

M1-klassificeringen främjar utveckling och användning av byggmaterial med låga utsläpp. Ett bra inomhusklimat i en byggnad kräver hänsyn till inomhusluftsfrågor i alla skeden av planering, byggande och användning. God inomhusluft påverkas av interiörens byggmaterial, tillsammans med många andra faktorer.

Akvanor 100 SG

Akvanor 100 SG  är rostskyddspigmenterad, snabb, fysikaliskt torkande, vattenburen 1-skiktsfärg direkt på metall. Den kan även användas som primer och täckfärg i ett flerskiktssystem. Akvanor 100 SG är lämplig för ett stort urval av industriella konstruktioner i korrosionsklasserna C1-C3. Akvanor 100 SG har blivit testad enligt standard ACT Volvo STD 423-0014 (rev.06) och uppfyller kravspecifikationen. Akvanor 100 SG har också godkännande av kvalitetssystem enligt direktivet om marin utrustning 2014/90/EU.

Akvanor 81 Primer

Akvanor 81 Primer är rostskyddspigmenterad, snabb, fysikaliskt torkande, vattenburen grundfärg. Den kan användas på stål som blir utsatta för medel miljö-påfrestningar (miljöklasserna C1-C3). Denna produkt har certifikat mot flamspridning och den uppfyller förutsättningar av IMO FTPC (Certificat NO VTT-C-11308-15-15).

Norepox Aqua DTM

Norepox Aqua DTM är snabbtorkande, vattenburen tvåkomponents epoxifärg med en polyaminaddukt som härdare. Innehåller aktiva rostskyddspigment. Norepox Aqua DTM är rekommenderas som grundfärg, täckfärg eller färg för målning direkt på metall i epoxifärgsystem i miljöklasserna C2–C4. Norepox Aqua DTM kan även användas med polyuretanfärger.

Utsläppsklass M1

M1-klassificeringen sätter gränsvärden för utsläpp av vissa ingredienser och lukten av byggmaterial som används inomhus, till exempel färger. The Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate har tagit fram en klassificering för byggmaterial, enligt vilken produkterna är indelade i tre kategorier:

  • M1 (material som avdunstar mycket få föreningar till inomhusluften)
  • M2 (material som avdunstar en liten mängd föreningar till inomhusluften)
  • M3 (material som inte har testats eller som inte klarar strikta gränser)
Parametrar Klass M1 Klass M2
Total emission av flyktiga organiska föreningar (TVOC) [mg/m2h] ≤ 0.2 ≤ 0.4
Emission av enstaka flyktig organisk förening (VOC) [µg/m3] 1 ≤ EU-LCI ≤ EU-LCI
Formaldehydemission [mg/m2h] ≤ 0.05 ≤ 0.125
Ammoniaemission [mg/m2h] ≤ 0.03 ≤ 0.06
Emission av CMR-föreningar som tillhör kategori 1A eller 1B i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 [mg/m3] 1 ≤ 0.001 ≤ 0.001
Lukt 2 ingen lukt ingen lukt

1) inkluderar inte formaldehyd, 2) luktacceptans ≥ 0,0

Emissionsklassificeringen av byggmaterial är frivillig, den bygger inte på officiella bestämmelser. Tillverkare och importörer kan, om de så önskar, ansöka om en utsläppsklassificering för sina produkter.

Finlands byggnadsinformationsstiftelse (RTS)

M1-certifieringen beviljas av Finlands byggnadsinformationsstiftelse (RTS) för produkter som har undersökts av ett ackrediterat tredjeparts laboratorium. Utsläpp av VOC, formaldehyd, ammoniak och CMR-föreningar mäts från produkten. Också acceptansen av lukten i samband med materialet bedöms. Mätningarna utförs fyra veckor efter applicering av produkten.

M1 certifikaten för våra produkter kan enkelt laddas ner på vår hemsida: www.nor-maali.fi/se/produkter/?certificates[]=m1-godkand

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning – passar väl till tankar och rörledningar.

28/9/2022 Tankarna och rörledningarna i Nord Terminal Paldiski petroleums terminal i Estland underhållsmålades med Normadur 65 HS. Entreprenör för målningsprojektet var Nor-Maalis långvariga kund, Oü Korund.

Mer ansvarsfulla alternativ i målningsprocessen – vattenbaserade industrifärger

28/9/2022 Industriella målningsprocesser kan genomföras ansvarsfullt. Genom att välja en vattenbaserad färg blir processen både miljövänligare och säkrare för användaren. I framtiden kommer vattenbaserad färg att bli vanligare även inom industrimålning.

”Kan man måla när det är kallt?” – Värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar

20/9/2022 Energikrisen har väckt frågor om värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar. Priserna på el, gas, olja, pellets och andra värmekällor har ökat markant och deras tillgänglighet har minskat. Kan temperaturen sänkas i lackeringsanläggningar? Vad bör man tänka på i så fall? Juhani Korajoki, chef för Nor-Maalis Tekniska Service, berättar om hur kallare målningsförhållanden påverkar produktionsprocessen.

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Färg-In Skellefteå och Leksands Industrifärg

1/9/2022 Nor-Maali Sverige kan stolt presentera att Färg-In Skellefteå och Leksands Industrifärg (LIFAB) är våra nya samarbetspartners.

Industrifärger – produktsäkerhet och lagstiftning. Vad är på gång?

21/6/2022 Lagstiftningen om industrifärger skärps kontinuerligt. Nya regler ålägger både tillverkare och användare mer rigorös rapportering och utbildning. Miljökonsekvensbedömningen av färgprodukter är fortfarande frivillig, men den för oss närmare en ansvarsfull och mer hållbar affärsverksamhet. Sirutiina Hakulinen, produktsäkerhetsingenjör på Nor-Maali, berättar om två aktuella ämnen: det kommande kravet på diisocyanatutbildning och EPD.