Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer och Norepox Aqua DTM är nu M1-godkända!

23/9/2022

Nor-Maalis vattenburna produkter Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer och Norepox Aqua DTM är nu M1-godkända. Produkterna har klarat den strängaste emissionsklassificeringen för konstruktionsmaterial från Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate.

M1-klassificeringen främjar utveckling och användning av byggmaterial med låga utsläpp. Ett bra inomhusklimat i en byggnad kräver hänsyn till inomhusluftsfrågor i alla skeden av planering, byggande och användning. God inomhusluft påverkas av interiörens byggmaterial, tillsammans med många andra faktorer.

Akvanor 100 SG

Akvanor 100 SG  är rostskyddspigmenterad, snabb, fysikaliskt torkande, vattenburen 1-skiktsfärg direkt på metall. Den kan även användas som primer och täckfärg i ett flerskiktssystem. Akvanor 100 SG är lämplig för ett stort urval av industriella konstruktioner i korrosionsklasserna C1-C3. Akvanor 100 SG har blivit testad enligt standard ACT Volvo STD 423-0014 (rev.06) och uppfyller kravspecifikationen. Akvanor 100 SG har också godkännande av kvalitetssystem enligt direktivet om marin utrustning 2014/90/EU.

Akvanor 81 Primer

Akvanor 81 Primer är rostskyddspigmenterad, snabb, fysikaliskt torkande, vattenburen grundfärg. Den kan användas på stål som blir utsatta för medel miljö-påfrestningar (miljöklasserna C1-C3). Denna produkt har certifikat mot flamspridning och den uppfyller förutsättningar av IMO FTPC (Certificat NO VTT-C-11308-15-15).

Norepox Aqua DTM

Norepox Aqua DTM är snabbtorkande, vattenburen tvåkomponents epoxifärg med en polyaminaddukt som härdare. Innehåller aktiva rostskyddspigment. Norepox Aqua DTM är rekommenderas som grundfärg, täckfärg eller färg för målning direkt på metall i epoxifärgsystem i miljöklasserna C2–C4. Norepox Aqua DTM kan även användas med polyuretanfärger.

Utsläppsklass M1

M1-klassificeringen sätter gränsvärden för utsläpp av vissa ingredienser och lukten av byggmaterial som används inomhus, till exempel färger. The Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate har tagit fram en klassificering för byggmaterial, enligt vilken produkterna är indelade i tre kategorier:

  • M1 (material som avdunstar mycket få föreningar till inomhusluften)
  • M2 (material som avdunstar en liten mängd föreningar till inomhusluften)
  • M3 (material som inte har testats eller som inte klarar strikta gränser)
Parametrar Klass M1 Klass M2
Total emission av flyktiga organiska föreningar (TVOC) [mg/m2h] ≤ 0.2 ≤ 0.4
Emission av enstaka flyktig organisk förening (VOC) [µg/m3] 1 ≤ EU-LCI ≤ EU-LCI
Formaldehydemission [mg/m2h] ≤ 0.05 ≤ 0.125
Ammoniaemission [mg/m2h] ≤ 0.03 ≤ 0.06
Emission av CMR-föreningar som tillhör kategori 1A eller 1B i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 [mg/m3] 1 ≤ 0.001 ≤ 0.001
Lukt 2 ingen lukt ingen lukt

1) inkluderar inte formaldehyd, 2) luktacceptans ≥ 0,0

Emissionsklassificeringen av byggmaterial är frivillig, den bygger inte på officiella bestämmelser. Tillverkare och importörer kan, om de så önskar, ansöka om en utsläppsklassificering för sina produkter.

Finlands byggnadsinformationsstiftelse (RTS)

M1-certifieringen beviljas av Finlands byggnadsinformationsstiftelse (RTS) för produkter som har undersökts av ett ackrediterat tredjeparts laboratorium. Utsläpp av VOC, formaldehyd, ammoniak och CMR-föreningar mäts från produkten. Också acceptansen av lukten i samband med materialet bedöms. Mätningarna utförs fyra veckor efter applicering av produkten.

M1 certifikaten för våra produkter kan enkelt laddas ner på vår hemsida: www.nor-maali.fi/se/produkter/?certificates[]=m1-godkand

Nor-Maalis polyuretanfärg Normafine 40 HS med hög volymtorrhalt – är ett kostnadseffektivt alternativ för dagens utmaningar vid målning

21/12/2022 Många industriella lackeringsanläggningar funderar just nu på hur man ska minska kostnaderna, exempelvis hur man kan minska energiförbrukningen men ändå behålla kvaliteten. Lackeringskostnaderna kan påverkas bland annat genom temperaturen i ugnen och antalet skikt i målningssystemet. Rätt produktval av färg har stor betydelse för processens totala kostnader. I en problematisk energisituation är Normafine 40 HS är ett kostnadseffektivt alternativ och kan användas både som täck- och enskiktsfärg.

Nor-Maali presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Sadolin Glostrup A/S

15/12/2022 Nor-Maali kan stolt presentera att Sadolin Glostrup A/S är vår nya samarbetspartner. Med denna professionella återförsäljare ser vi framemot att kunna betjäna kunder också i Danmark.

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

20/10/2022 Hur uppnår man korrosionsbeständighet hos epoxier och väderbeständighet hos polyuretaner i ett målningssystem där man inte vill använda isocyanater? Svaret är Norecryl 50, en isocyanatfri akrylenskiktsfärg.

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning – passar väl till tankar och rörledningar.

28/9/2022 Tankarna och rörledningarna i Nord Terminal Paldiski petroleums terminal i Estland underhållsmålades med Normadur 65 HS. Entreprenör för målningsprojektet var Nor-Maalis långvariga kund, Oü Korund.

Mer ansvarsfulla alternativ i målningsprocessen – vattenbaserade industrifärger

28/9/2022 Industriella målningsprocesser kan genomföras ansvarsfullt. Genom att välja en vattenbaserad färg blir processen både miljövänligare och säkrare för användaren. I framtiden kommer vattenbaserad färg att bli vanligare även inom industrimålning.