”Kan man måla när det är kallt?” – Värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar

20/9/2022

Energikrisen har väckt frågor om värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar. Priserna på el, gas, olja, pellets och andra värmekällor har ökat markant och deras tillgänglighet har minskat. Kan temperaturen sänkas i lackeringsanläggningar? Vad bör man tänka på i så fall? Juhani Korajoki, chef för Nor-Maalis Tekniska Service, berättar om hur kallare målningsförhållanden påverkar produktionsprocessen.

Traditionella industrifärger kan målas även under kallare förhållanden, så länge man tar hänsyn till de krav som fysikens lagar ställer. ”Verkstadsindustrin har målat under kallare förhållanden i decennier. Oftast lyckas målningen när man vet hur man ska förbereda sig för förändrade förhållanden, men då och då kommer det även bakslag”, säger Juhani Korajoki, chef för Teknisk Service.

Temperatur och luftfuktighet

I september börjar nätterna bli kalla. Samtidigt blir även dåligt isolerade målningshallar kallare. ”På Teknisk Service märker vi att hösten har kommit när vi får samtal om varför ytor som målades föregående dag är klibbiga”, säger Juhani. ”Fenomenet beror på låg temperatur och hög luftfuktighet”, förklarar han.

Temperatur och relativ luftfuktighet går hand i hand. Ju kallare luften är, desto mindre vatten kan den absorbera. När luftfuktigheten blir för hög kan inte de flyktiga komponenterna i färgen komma ut ur färgfilmen eftersom den omgivande luften är mättad med fukt. I produktbeskrivningarna anges den högsta luftfuktighet vid vilken färgen fortfarande torkar. För lösningsmedelsbaserade färger är denna gräns vanligtvis 80 procent och för vattenbaserade färger något mindre.

Daggpunkten är den temperatur vid vilken vattenånga börjar kondensera. Den relativa luftfuktigheten är då 100 procent och luften är helt mättad. Som riktlinje används följande tumregel: Stål kan målas om dess yttemperatur är 3 °C över luftens daggpunktstemperatur.

”Förutsättningarna kan förändras med en mycket snabb cykel. Temperaturen och luftfuktigheten måste ligga inom de gränser som anges i produktbeskrivningarna under hela målningsprocessen. Kontinuerlig övervakning av temperaturer, luftfuktighet och daggpunkt måste vara en del av en högkvalitativ målningsprocess, särskilt under kallare förhållanden”, säger Juhani.

"Kan man måla när det är kallt?"

”Kan man måla när det är kallt?”

Tork- och härdningstider

För en stor del av tvåkomponentsfärgerna är torknings- och härdningsprocesserna temperaturberoende reaktioner. Ju kallare temperatur, desto längre tid tar det för färgen att torka och härda. I en industriell målningsprocess är viktiga tidsvärden minsta tid för övermålningsbarhet och packbarhet.

NorECOat FD Primers produktbeskrivning anger följande torktider vid olika temperaturer:

-5°C 0°C +5°C +10°C +23°C
Beröringstorr 20 h 14 h 8 h 5 h 2,5 h
Hanteringstorr 48 h 30 h 16 h 10 h 5 h
Övermålningsbar med epoxi (min) 24 h 18 h 10 h 7 h 1,5 h
Övermålningsbar med polyuretaner (min) 20 h 12 h 9 h 2,5 h
Fullt genomhärdad 21 d 14 d 10 d 7 d

NorECOat är övermålningsbar efter 1,5 timmar vid +23 °C och efter 24 timmar vid -5 °C. Skillnaden är betydande. Ju kallare lackeringsanläggningens temperatur är inställd på, desto längre tid måste avsättas för målningsprocessen. ”Om temperaturen sänks från rumstemperatur till +10 °C blir genomloppstiden för målningsprocessen minst dubbelt så lång”, konstaterar Juhani.

Varm färg främjar torkningsprocessen

Även om man skulle sänka temperaturen i lackeringsanläggningen och på föremålet som ska målas är det ändå bra att hålla en färgtemperatur på minst +20 °C. Om färgens temperatur sjunker blir den styvare när viskositeten ökar. Styvare färg försvårar i sin tur målningen då målningsegenskaperna förändras.

För att få en bättre sprutplym måste färgen tunnas ut. Kall färg behöver förtunnas mer än varm färg. Överförtunning kan å andra sidan leda till att färgen rinner när den blir varm under användning. Med övertunnad färg uppnår man inte heller önskad filmtjocklek så lätt.

Produkter för kallare temperaturer

Färgprodukter skiljer sig från varandra, så även deras användningstemperaturer. Användningen av många produkter begränsas när temperaturen sjunker till +10 °C eller lägre. I Nor-Maalis färgutbud finns till exempel följande produkter för kalla temperaturer:

Produktnamn Produktbeskrivning Lägsta temperatur
NorECOat FD Primer epoxigrundfärg -5°C
NorECOat HS Primer epoxigrundfärg +5°C
Norepox HS epoxitäckfärg/1-skiktsfärg +5°C
Normadur 65 HS polyuretantäckfärg/1-skiktsfärg -5°C
Normafine 40 HS polyuretantäckfärg/1-skiktsfärg 0 °C
Normastic 405 WG tjockfilmsepoxi -5°C

Nor-maalis färger har använts vid kallare temperaturer under lång tid. Referensobjekt är till exempel broprojekt, varv och många andra utomhusobjekt där förhållandena inte kan regleras. ”I utomhusobjekt begränsar miljöförhållandena vad som kan göras, men ständig övervakning av luftfuktighet, temperatur och daggpunkt och professionell produktkunskap gör att man kan måla även under de mest utmanande förhållanden. Man måste känna till produkterna för att veta om miljöförhållandena tillåter att man målar”, säger Juhani.

Med rätt färgval och flexibel produktion kan målningsprocessen genomföras även under kallare förhållanden.

Sammanfattning

Lackeringsanläggningar kan ställas om till att förbruka mindre energi genom att sänka temperaturen, om det sker på ett kontrollerat sätt. De torktider och miljörestriktioner som anges i färgernas produktbeskrivningar måste följas. Kontinuerlig övervakning av lufttemperatur, ståltemperatur, luftfuktighet och daggpunkt är en mycket viktig del, speciellt ju mer temperaturen sänks. När temperaturen sjunker ökar oundvikligen genomloppstiden för målningsprocessen, vilket man måste beakta vid produktionsplaneringen.

Med rätt produktval kan målningen göras vid kallare temperaturer. Men även med de produkterna är det bra att komma ihåg hur en kall färg beter sig och hur sprutegenskaperna förändras. ”En bra tumregel är att färgen bör vara varm även om lackeringsanläggningen är svalare”, sammanfattar Juhani.

”Även vid en energikris måste man tänka på arbetssäkerheten och miljön. Personlig skyddsutrustning och bra ventilation är en viktig del av en högklassig målningsprocess”, påminner Juhani.

Nor-Maali svarar gärna på frågor om detta. Kontakta Nor-Maalis Tekniska Service.

"Kan man måla när det är kallt?"

Juhani Korajoki, chef för Nor-Maalis Tekniska Service, berättar hur sänkning av temperaturen påverkar målningsprocessen.

Nor-Maalis vattenburna industrifärger förnyar industriell målning

13/11/2023 Vattenburna industrifärger är ett miljövänligare alternativ till traditionella lösningsmedelsbaserade färger. Deras popularitet har gradvis ökat inom industriell målning, där det är viktigt att minimera VOC-utsläpp. Vattenburna industrifärger avsedda för metalliska ytor erbjuder användare flera fördelar.

Nor-Maalis nya vattenburna akrylfärg Norecryl Aqua DTM är ett väderbeständigt alternativ vid korrosionsskyddsmålning – utan isocyanater

27/9/2023 Norecryl Aqua DTM är Nor-Maalis nya vattenburna 2-komponents akrylfärg som kombinerar korrosionsbeständigheten från epoxifärger och väderbeständigheten från polyuretanfärger. Denna miljövänliga enskiktsfärg är också användarvänlig- den är isocyanatfri.

Gångbron vid Heureka underhållsmålades med Nor-Maalis målningssystem godkänt av Trafikledsverket

26/9/2023 Korroosiotyö Korkal har underhållsmålat gång- och cykelbron vid Heureka i Vanda med Nor-Maalis SILKO-målningssystem LIVI B.2+ Normastic 405 – Normastic 405 – Normadur 65 HS.

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Tinter Jönköping

1/9/2023 Nor-Maali Sverige välkomnar ytterligare en samarbetspartner - Tinter Jönköping till vårt återförsäljarnätverk. Med denna professionella samarbetspartner ser vi framemot att utökat betjäna kunder lokalt även i fler delar av Jönköpingsområdet. Nor-Maali Sverige finns, tillsammans med våra 12 samarbetspartners, representerade från norr till söder!

Nor-Maalis direkt-på-metall-färger erbjuder tid- och kostnadsbesparingar

18/8/2023 Traditionellt har industrimålningsprocesser utförts med ett tvåskiktssystem. Grundfärgen ger korrosionsskydd, medan täckfärgen ger det önskade utseendet. Användningen av enskiktsystem har dock gradvis blivit vanligare när det finns behov av att spara tid och totala kostnader.