”Kan man måla när det är kallt?” – Värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar

20/9/2022

Energikrisen har väckt frågor om värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar. Priserna på el, gas, olja, pellets och andra värmekällor har ökat markant och deras tillgänglighet har minskat. Kan temperaturen sänkas i lackeringsanläggningar? Vad bör man tänka på i så fall? Juhani Korajoki, chef för Nor-Maalis Tekniska Service, berättar om hur kallare målningsförhållanden påverkar produktionsprocessen.

Traditionella industrifärger kan målas även under kallare förhållanden, så länge man tar hänsyn till de krav som fysikens lagar ställer. ”Verkstadsindustrin har målat under kallare förhållanden i decennier. Oftast lyckas målningen när man vet hur man ska förbereda sig för förändrade förhållanden, men då och då kommer det även bakslag”, säger Juhani Korajoki, chef för Teknisk Service.

Temperatur och luftfuktighet

I september börjar nätterna bli kalla. Samtidigt blir även dåligt isolerade målningshallar kallare. ”På Teknisk Service märker vi att hösten har kommit när vi får samtal om varför ytor som målades föregående dag är klibbiga”, säger Juhani. ”Fenomenet beror på låg temperatur och hög luftfuktighet”, förklarar han.

Temperatur och relativ luftfuktighet går hand i hand. Ju kallare luften är, desto mindre vatten kan den absorbera. När luftfuktigheten blir för hög kan inte de flyktiga komponenterna i färgen komma ut ur färgfilmen eftersom den omgivande luften är mättad med fukt. I produktbeskrivningarna anges den högsta luftfuktighet vid vilken färgen fortfarande torkar. För lösningsmedelsbaserade färger är denna gräns vanligtvis 80 procent och för vattenbaserade färger något mindre.

Daggpunkten är den temperatur vid vilken vattenånga börjar kondensera. Den relativa luftfuktigheten är då 100 procent och luften är helt mättad. Som riktlinje används följande tumregel: Stål kan målas om dess yttemperatur är 3 °C över luftens daggpunktstemperatur.

”Förutsättningarna kan förändras med en mycket snabb cykel. Temperaturen och luftfuktigheten måste ligga inom de gränser som anges i produktbeskrivningarna under hela målningsprocessen. Kontinuerlig övervakning av temperaturer, luftfuktighet och daggpunkt måste vara en del av en högkvalitativ målningsprocess, särskilt under kallare förhållanden”, säger Juhani.

"Kan man måla när det är kallt?"

”Kan man måla när det är kallt?”

Tork- och härdningstider

För en stor del av tvåkomponentsfärgerna är torknings- och härdningsprocesserna temperaturberoende reaktioner. Ju kallare temperatur, desto längre tid tar det för färgen att torka och härda. I en industriell målningsprocess är viktiga tidsvärden minsta tid för övermålningsbarhet och packbarhet.

NorECOat FD Primers produktbeskrivning anger följande torktider vid olika temperaturer:

-5°C 0°C +5°C +10°C +23°C
Beröringstorr 20 h 14 h 8 h 5 h 2,5 h
Hanteringstorr 48 h 30 h 16 h 10 h 5 h
Övermålningsbar med epoxi (min) 24 h 18 h 10 h 7 h 1,5 h
Övermålningsbar med polyuretaner (min) 20 h 12 h 9 h 2,5 h
Fullt genomhärdad 21 d 14 d 10 d 7 d

NorECOat är övermålningsbar efter 1,5 timmar vid +23 °C och efter 24 timmar vid -5 °C. Skillnaden är betydande. Ju kallare lackeringsanläggningens temperatur är inställd på, desto längre tid måste avsättas för målningsprocessen. ”Om temperaturen sänks från rumstemperatur till +10 °C blir genomloppstiden för målningsprocessen minst dubbelt så lång”, konstaterar Juhani.

Varm färg främjar torkningsprocessen

Även om man skulle sänka temperaturen i lackeringsanläggningen och på föremålet som ska målas är det ändå bra att hålla en färgtemperatur på minst +20 °C. Om färgens temperatur sjunker blir den styvare när viskositeten ökar. Styvare färg försvårar i sin tur målningen då målningsegenskaperna förändras.

För att få en bättre sprutplym måste färgen tunnas ut. Kall färg behöver förtunnas mer än varm färg. Överförtunning kan å andra sidan leda till att färgen rinner när den blir varm under användning. Med övertunnad färg uppnår man inte heller önskad filmtjocklek så lätt.

Produkter för kallare temperaturer

Färgprodukter skiljer sig från varandra, så även deras användningstemperaturer. Användningen av många produkter begränsas när temperaturen sjunker till +10 °C eller lägre. I Nor-Maalis färgutbud finns till exempel följande produkter för kalla temperaturer:

Produktnamn Produktbeskrivning Lägsta temperatur
NOR E-Primer epoxigrundfärg -5°C
NorECOat FD Primer epoxigrundfärg -5°C
NorECOat HS Primer epoxigrundfärg +5°C
Norepox HS epoxitäckfärg/1-skiktsfärg +5°C
Normadur 65 HS polyuretantäckfärg/1-skiktsfärg -5°C
Normafine 40 HS polyuretantäckfärg/1-skiktsfärg 0 °C
Normastic 405 WG tjockfilmsepoxi -5°C

Nor-maalis färger har använts vid kallare temperaturer under lång tid. Referensobjekt är till exempel broprojekt, varv och många andra utomhusobjekt där förhållandena inte kan regleras. ”I utomhusobjekt begränsar miljöförhållandena vad som kan göras, men ständig övervakning av luftfuktighet, temperatur och daggpunkt och professionell produktkunskap gör att man kan måla även under de mest utmanande förhållanden. Man måste känna till produkterna för att veta om miljöförhållandena tillåter att man målar”, säger Juhani.

Med rätt färgval och flexibel produktion kan målningsprocessen genomföras även under kallare förhållanden.

Sammanfattning

Lackeringsanläggningar kan ställas om till att förbruka mindre energi genom att sänka temperaturen, om det sker på ett kontrollerat sätt. De torktider och miljörestriktioner som anges i färgernas produktbeskrivningar måste följas. Kontinuerlig övervakning av lufttemperatur, ståltemperatur, luftfuktighet och daggpunkt är en mycket viktig del, speciellt ju mer temperaturen sänks. När temperaturen sjunker ökar oundvikligen genomloppstiden för målningsprocessen, vilket man måste beakta vid produktionsplaneringen.

Med rätt produktval kan målningen göras vid kallare temperaturer. Men även med de produkterna är det bra att komma ihåg hur en kall färg beter sig och hur sprutegenskaperna förändras. ”En bra tumregel är att färgen bör vara varm även om lackeringsanläggningen är svalare”, sammanfattar Juhani.

”Även vid en energikris måste man tänka på arbetssäkerheten och miljön. Personlig skyddsutrustning och bra ventilation är en viktig del av en högklassig målningsprocess”, påminner Juhani.

Nor-Maali svarar gärna på frågor om detta. Kontakta Nor-Maalis Tekniska Service.

"Kan man måla när det är kallt?"

Juhani Korajoki, chef för Nor-Maalis Tekniska Service, berättar hur sänkning av temperaturen påverkar målningsprocessen.

Nor-Maalis polyuretanfärg Normafine 40 HS med hög volymtorrhalt – är ett kostnadseffektivt alternativ för dagens utmaningar vid målning

21/12/2022 Många industriella lackeringsanläggningar funderar just nu på hur man ska minska kostnaderna, exempelvis hur man kan minska energiförbrukningen men ändå behålla kvaliteten. Lackeringskostnaderna kan påverkas bland annat genom temperaturen i ugnen och antalet skikt i målningssystemet. Rätt produktval av färg har stor betydelse för processens totala kostnader. I en problematisk energisituation är Normafine 40 HS är ett kostnadseffektivt alternativ och kan användas både som täck- och enskiktsfärg.

Nor-Maali presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Sadolin Glostrup A/S

15/12/2022 Nor-Maali kan stolt presentera att Sadolin Glostrup A/S är vår nya samarbetspartner. Med denna professionella återförsäljare ser vi framemot att kunna betjäna kunder också i Danmark.

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

20/10/2022 Hur uppnår man korrosionsbeständighet hos epoxier och väderbeständighet hos polyuretaner i ett målningssystem där man inte vill använda isocyanater? Svaret är Norecryl 50, en isocyanatfri akrylenskiktsfärg.

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning – passar väl till tankar och rörledningar.

28/9/2022 Tankarna och rörledningarna i Nord Terminal Paldiski petroleums terminal i Estland underhållsmålades med Normadur 65 HS. Entreprenör för målningsprojektet var Nor-Maalis långvariga kund, Oü Korund.

Mer ansvarsfulla alternativ i målningsprocessen – vattenbaserade industrifärger

28/9/2022 Industriella målningsprocesser kan genomföras ansvarsfullt. Genom att välja en vattenbaserad färg blir processen både miljövänligare och säkrare för användaren. I framtiden kommer vattenbaserad färg att bli vanligare även inom industrimålning.