Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

20/10/2022

Hur uppnår man korrosionsbeständighet hos epoxier och väderbeständighet hos polyuretaner i ett målningssystem där man inte vill använda isocyanater? Svaret är Norecryl 50, en isocyanatfri akrylenskiktsfärg.

Epoxifärger har utmärkt korrosionsbeständighet. I färgsystem används de ofta som grundfärg för att uppnå korrosionsbeständighet i den önskade korrosivitetsklassen. Epoxifärger kan dock endast användas som ytfärg inomhus, eftersom de inte tål solljus. Utomhus bleknar epoxifärg snabbt.

Polyuretanfärger, å andra sidan, används som täckfärger på grund av deras väderbeständighet. De tål åratal av UV-strålning. Dessutom förbättrar de färgsystemets korrosionsbeständighet. Däremot innehåller polyuretanfärger isocyanater, som en del kunder inte vill använda i sina processer.

Epoxi- och polyuretanfärger kan användas för att skapa utmärkta målningssystem, men det måste finnas minst två färgskikt och systemen innehåller isocyanat.

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

Veisto Oy

Norecryl 50 – ett väderbeständigt korrosionsskydd utan isocyanat

Norecryl 50 kombinerar de bästa egenskaperna hos epoxifärger och polyuretanfärger: korrosionsbeständighet och mekanisk uthållighet samt väderbeständighet och en plan yta.

Norecryl 50 skiljer sig från många andra färger just med sina utmärkta rostskyddsegenskaper. Produkten uppnår spänningsklass C4-M med 120 µm torrfilm. I skyddsfärgssystem enligt ISO 12944-5 är den totala filmtjockleken i färgsystem av korrosionsklass C4-M 180 µm. Dessutom har systemen vanligtvis två färgskikt. Norecryl 50 kan målas som enskiktsfärg, vilket förutom den fördelaktiga filmtjockleken också sparar tid, eftersom det räcker med ett färgskikt för att få en färdig yta.

Norecryl 50 är alltså jämförbart med epoxier när det gäller korrosionsbeständighet men har bättre väderbeständighet. Medan epoxin kritar och bleknar i solljus behåller Norecryl 50 sin färgton och glans. Följande diagram visar färg- och glansretentionen hos Norecryl 50-färg i ett accelererat vädertest (ISO 16474-3). En tvåkomponents polyamidhärdad epoxitäckfärg valdes som referensprodukt för testet.

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

Skillnaden i färgton mellan Norecryl 50 och epoxifärgen är betydande. Med Norecryl 50 märks ingen färgskillnad ens efter lång tid, medan färgen på epoxitäckfärgen ändras och bleknar under kort UV-exponering. Färgbeständigheten hos Norecryl 50 är jämförbar med färgbeständigheten hos högkvalitativa polyuretanfärger.

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

Även glansen bevaras mycket bättre med Norecryl 50-färg än med epoxifärg. Glansen på epoxitäckfärgen minskar rätt brant och försvinner helt, medan glansen hos Norecryl 50 minskar gradvis. Det sker ingen avmattning som hos epoxifärg. Glansretentionen hos Norecryl 50 kan jämföras med alkydfärg eller ordinär polyuretanfärg.

NISO-enskiktsfärg

Isocyanatfria Norecryl 50 erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ för väderbeständigt korrosionsskydd. Färgen har en brukstid på 3,5 timmar, vilket är lång tid jämfört med brukstiden för många polyuretanfärger. Det blir mindre färgförlust och objektet blir färdigmålat med en besprutning. Genomloppstiden är kortare än vid målning med tvåskiktssystem. Norecryl 50 är lämplig för produktmålning och stålbyggnadsprojekt.

Varför välja Norecryl 50?

 • UTMÄRKT KORROSIONSBESTÄNDIGHET – KORROSIONSSKYDDANDE EGENSKAPER JÄMFÖRBARA MED EPOXIER
 • ETT SÄKRARE VAL FÖR ANVÄNDAREN – INNEHÅLLER INGET ISOCYANAT
 • LÅNG BRUKSTID – UNDERLÄTTAR MÅLNINGSPROCESSEN, MINSKAR SVINNET
 • KOSTNADSEFFEKTIV MÅLNING – SNABB MÅLNINGSPROCESS MED HÖGTORRHALTIG ENSKIKTSFÄRG

Mer information om produkten från vår försäljningsavdelning.

Veisto Oy

Fakta bakom ytan: NORECRYL 50

 • HALVBLANK HÖGTORRHALTIG AKRYL ENSKIKTSFÄRG
 • TÄCKFÄRG OCH ENSKIKTSFÄRG
 • ALLMÄNNA STÅLKONSTRUKTIONER OCH MASKINERI OCH UTRUSTNING SOM ENSKIKTSFÄRG I KORROSIVITETSKLASSER C2-C4
 • VOLYMTORRHALT: 65%
 • VOC-VÄRDE: 300 G/L
 • BLANDSNINGSFÖRHÅLLANDE (volymdelar): 6:1
 • BRUKSTID: 3 H 30 MIN
 • KULÖR: RAL, NCS S, KY OCH SSG
Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Tinter Jönköping

1/9/2023 Nor-Maali Sverige välkomnar ytterligare en samarbetspartner - Tinter Jönköping till vårt återförsäljarnätverk. Med denna professionella samarbetspartner ser vi framemot att utökat betjäna kunder lokalt även i fler delar av Jönköpingsområdet. Nor-Maali Sverige finns, tillsammans med våra 12 samarbetspartners, representerade från norr till söder!

Nor-Maalis direkt-på-metall-färger erbjuder tid- och kostnadsbesparingar

18/8/2023 Traditionellt har industrimålningsprocesser utförts med ett tvåskiktssystem. Grundfärgen ger korrosionsskydd, medan täckfärgen ger det önskade utseendet. Användningen av enskiktsystem har dock gradvis blivit vanligare när det finns behov av att spara tid och totala kostnader.

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Swepa Stockholm

7/7/2023 Nor-Maali Sverige välkomnar ytterligare en samarbetspartner- Swepa Stockholm till vårt återförsäljarnätverk. Med denna professionella återförsäljare ser vi framemot att betjäna kunder lokalt också i Stockholmsområdet. Nor-Maali Sverige finns, tillsammans med våra 11 samarbetspartners, representerade från norr till söder!

Nor-Maalis färger har nu EPD miljövarudeklarationer!

19/6/2023 Nor-Maalis vattenbaserade Norepox Aqua DTM och sex lösningsmedelsbaserade epoxi- och polyuretanfärger har fått EPD miljövarudeklaration. EPD är ett frivilligt och standardiserat sätt att presentera pålitlig och jämförbar information om våra färgers miljöeffekter under produkternas hela livscykel. Nu kan vi erbjuda våra produkter till byggprojekt som t.ex. måste uppfylla LEED- och BREEAM-kriterier.

Epocoat Aqua Primer – vattenbaserad epoxigrundfärg för krävande rostskyddsmålning

12/6/2023 Epocoat Aqua Primer är en ny epoxigrundfärg från Nor-Maali som kombinerar förstklassiga tekniska egenskaper och miljövänlighet. Med vår vattenbaserade epoxigrundfärg- Epocoat Aqua Primer -kan vi nu erbjuda vattenbaserade målningslösningar på ännu högre nivå för krävande förhållanden.