Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

20/10/2022

Hur uppnår man korrosionsbeständighet hos epoxier och väderbeständighet hos polyuretaner i ett målningssystem där man inte vill använda isocyanater? Svaret är Norecryl 50, en isocyanatfri akrylenskiktsfärg.

Epoxifärger har utmärkt korrosionsbeständighet. I färgsystem används de ofta som grundfärg för att uppnå korrosionsbeständighet i den önskade korrosivitetsklassen. Epoxifärger kan dock endast användas som ytfärg inomhus, eftersom de inte tål solljus. Utomhus bleknar epoxifärg snabbt.

Polyuretanfärger, å andra sidan, används som täckfärger på grund av deras väderbeständighet. De tål åratal av UV-strålning. Dessutom förbättrar de färgsystemets korrosionsbeständighet. Däremot innehåller polyuretanfärger isocyanater, som en del kunder inte vill använda i sina processer.

Epoxi- och polyuretanfärger kan användas för att skapa utmärkta målningssystem, men det måste finnas minst två färgskikt och systemen innehåller isocyanat.

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

Veisto Oy

Norecryl 50 – ett väderbeständigt korrosionsskydd utan isocyanat

Norecryl 50 kombinerar de bästa egenskaperna hos epoxifärger och polyuretanfärger: korrosionsbeständighet och mekanisk uthållighet samt väderbeständighet och en plan yta.

Norecryl 50 skiljer sig från många andra färger just med sina utmärkta rostskyddsegenskaper. Produkten uppnår spänningsklass C4-M med 120 µm torrfilm. I skyddsfärgssystem enligt ISO 12944-5 är den totala filmtjockleken i färgsystem av korrosionsklass C4-M 180 µm. Dessutom har systemen vanligtvis två färgskikt. Norecryl 50 kan målas som enskiktsfärg, vilket förutom den fördelaktiga filmtjockleken också sparar tid, eftersom det räcker med ett färgskikt för att få en färdig yta.

Norecryl 50 är alltså jämförbart med epoxier när det gäller korrosionsbeständighet men har bättre väderbeständighet. Medan epoxin kritar och bleknar i solljus behåller Norecryl 50 sin färgton och glans. Följande diagram visar färg- och glansretentionen hos Norecryl 50-färg i ett accelererat vädertest (ISO 16474-3). En tvåkomponents polyamidhärdad epoxitäckfärg valdes som referensprodukt för testet.

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

Skillnaden i färgton mellan Norecryl 50 och epoxifärgen är betydande. Med Norecryl 50 märks ingen färgskillnad ens efter lång tid, medan färgen på epoxitäckfärgen ändras och bleknar under kort UV-exponering. Färgbeständigheten hos Norecryl 50 är jämförbar med färgbeständigheten hos högkvalitativa polyuretanfärger.

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

Även glansen bevaras mycket bättre med Norecryl 50-färg än med epoxifärg. Glansen på epoxitäckfärgen minskar rätt brant och försvinner helt, medan glansen hos Norecryl 50 minskar gradvis. Det sker ingen avmattning som hos epoxifärg. Glansretentionen hos Norecryl 50 kan jämföras med alkydfärg eller ordinär polyuretanfärg.

NISO-enskiktsfärg

Isocyanatfria Norecryl 50 erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ för väderbeständigt korrosionsskydd. Färgen har en brukstid på 3,5 timmar, vilket är lång tid jämfört med brukstiden för många polyuretanfärger. Det blir mindre färgförlust och objektet blir färdigmålat med en besprutning. Genomloppstiden är kortare än vid målning med tvåskiktssystem. Norecryl 50 är lämplig för produktmålning och stålbyggnadsprojekt.

Varför välja Norecryl 50?

 • UTMÄRKT KORROSIONSBESTÄNDIGHET – KORROSIONSSKYDDANDE EGENSKAPER JÄMFÖRBARA MED EPOXIER
 • ETT SÄKRARE VAL FÖR ANVÄNDAREN – INNEHÅLLER INGET ISOCYANAT
 • LÅNG BRUKSTID – UNDERLÄTTAR MÅLNINGSPROCESSEN, MINSKAR SVINNET
 • KOSTNADSEFFEKTIV MÅLNING – SNABB MÅLNINGSPROCESS MED HÖGTORRHALTIG ENSKIKTSFÄRG

Mer information om produkten från vår försäljningsavdelning.

Veisto Oy

Fakta bakom ytan: NORECRYL 50

 • HALVBLANK HÖGTORRHALTIG AKRYL ENSKIKTSFÄRG
 • TÄCKFÄRG OCH ENSKIKTSFÄRG
 • ALLMÄNNA STÅLKONSTRUKTIONER OCH MASKINERI OCH UTRUSTNING SOM ENSKIKTSFÄRG I KORROSIVITETSKLASSER C2-C4
 • VOLYMTORRHALT: 65%
 • VOC-VÄRDE: 300 G/L
 • BLANDSNINGSFÖRHÅLLANDE (volymdelar): 6:1
 • BRUKSTID: 3 H 30 MIN
 • KULÖR: RAL, NCS S, KY OCH SSG
Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning – passar väl till tankar och rörledningar.

28/9/2022 Tankarna och rörledningarna i Nord Terminal Paldiski petroleums terminal i Estland underhållsmålades med Normadur 65 HS. Entreprenör för målningsprojektet var Nor-Maalis långvariga kund, Oü Korund.

Mer ansvarsfulla alternativ i målningsprocessen – vattenbaserade industrifärger

28/9/2022 Industriella målningsprocesser kan genomföras ansvarsfullt. Genom att välja en vattenbaserad färg blir processen både miljövänligare och säkrare för användaren. I framtiden kommer vattenbaserad färg att bli vanligare även inom industrimålning.

Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer och Norepox Aqua DTM är nu M1-godkända!

23/9/2022 Nor-Maalis vattenburna produkter Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer och Norepox Aqua DTM är nu M1-godkända. Produkterna har klarat den strängaste emissionsklassificeringen för konstruktionsmaterial från Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate.

”Kan man måla när det är kallt?” – Värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar

20/9/2022 Energikrisen har väckt frågor om värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar. Priserna på el, gas, olja, pellets och andra värmekällor har ökat markant och deras tillgänglighet har minskat. Kan temperaturen sänkas i lackeringsanläggningar? Vad bör man tänka på i så fall? Juhani Korajoki, chef för Nor-Maalis Tekniska Service, berättar om hur kallare målningsförhållanden påverkar produktionsprocessen.

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Färg-In Skellefteå och Leksands Industrifärg

1/9/2022 Nor-Maali Sverige kan stolt presentera att Färg-In Skellefteå och Leksands Industrifärg (LIFAB) är våra nya samarbetspartners.