Kavamet ökar sin processeffektivitet med investeringar och Normathane 50 FD

13/6/2024

Verkstaden Kavamet har gjort betydande investeringar för att utveckla sin produktion genom att bygga en ny blästringsanläggning och måleriverkstad. Polyuretantäckfärgen Normathane 50 FD, som företaget använder, har också medfört många fördelar i processen.

Kavamet Oy

Kavamet är en maskinverkstad i Torneå som grundades 1984. Kunskap, kompetens och en stark vilja att lyckas har gjort företaget till en betydande aktör inom metallbearbetning i Finland. Projektkompetens och leveranssäkerhet har förvärvats och testats i stora projekt i Finland och Norden.

Kavamet är specialiserat på tillverkning av stål och ingenjörsprodukter från design till färdig produkt. Företaget tillverkar olika slags maskiner, utrustning och kompletta produktionslinjer enligt kundernas planer och krav. Kavamets strategi är att producera kvalitetsprodukter alltifrån enstaka komponenter till större serier och hela projekt på ett kostnadseffektivt sätt.

Kavamet har kontinuerligt arbetat för att utveckla sina produkter och säkerställa kvaliteten på sin verksamhet under hela företagets historia. Kvalitet och leveranssäkerhet är faktorer som hela personalen är engagerad i och som inte kompromissas i något arbetssteg.

År 2024 har Kavamet gjort betydande investeringar för att förbättra sin produktion genom att bygga en ny blästringsanläggning och måleriverkstad. Investeringen genomförs som en del av ett EU-delfinansierat projekt och syftar till att påverka produktionsvolymer, kvalitet, digitaliseringens utveckling och miljöfaktorer.

Kavamet ökar effektiviteten med investeringar och Normathane 50 FD

På bilden, från vänster till höger, framför stolparna målade med Normathane 50 FD, är Vesa Kolehmainen från Nor-Maali, Kimmo och Pauliina Liljamaa från Kavamet samt Antti Saloranta från Nor-Maali.

Ny blästringsanläggning

En viktig förbättring i Kavamets produktionsprocess är införandet av ett nytt blästringssystem. I den nya blästringsanläggningen blästras komponenterna först, varefter blästermedlet sugs bort genom golvet. Slutligen kan komponenterna grundmålas i samma utrymme. ”Det effektiva vakuumsystemet förhindrar att damm sprids, vilket förbättrar arbetsplatsens säkerhet och komfort”, säger Pauliina Liljamaa.

Täckfärgen appliceras i nästa målerikammare. Den totala längden på den nyrenoverade måleriverkstaden är nu 62 meter, vilket möjliggör målning av längre delar än tidigare.

Systemet implementerat av Pekotek har avsevärt ökat produktionseffektiviteten. ”Tidigare var flaskhalsen i produktionen blästringen, men nu, efter den nya investeringen, fungerar detta arbetsmoment effektivt”, säger Kavamets VD Kimmo Liljamaa.

Kavamet ökar effektiviteten med investeringar och Normathane 50 FD

Kavamets nya blästringsanläggning.

Normathane 50 FD för snabb packbarhet

Tack vare den nya blästringsanläggningen kan Kavamet förbättra sin produktionseffektivitet med tiotals procent. Detta är dock inte den enda förbättringen; polyuretantäckfärgen Normathane 50 FD som företaget använder har också medfört många fördelar i processen.

Målare och förpackningspersonalen upplever att Normathane 50 FD är en utmärkt produkt tack vare dess snabba torktid och goda förpackningsbarhet. Färgen torkar på en timme utan att måleriet behöver värmas upp, vilket minskar energikostnaderna avsevärt. Delarna kan sedan packas och buntats ihop med minimalt behov av bättringsmålning för eventuella märken.

För närvarande målar Kavamet med ett målningssystem som inkluderar två lager NorECOat FD Primer epoxigrundfärg och ett lager Normathane 50 FD täckfärg. När målningen påbörjas på morgonen är komponenten redo att förpackas vid tvåtiden på eftermiddagen. Som ett exempel på hastigheten hos Normathane 50 FD berättar Silja Marjeta:

En komponent saknade täckfärg när den behövde skickas till kunden på förmiddagen. Normathane 50 FD applicerades samma morgon och skickades till kunden klockan 10. Vid den tidpunkten var färgen helt torr och redo för packning.

Kavamet ökar effektiviteten med investeringar och Normathane 50 FD

Stolpar är täckmålade med Normathane 50 FD.

FAKTA BAKOM YTAN: Normathane 50 FD

  • HALVBLANK, LÖSNINGSMEDELBASERAD POLYURETAN TÄCKFÄRG
  • VOLYMTORRHALT: 61 %
  • VOC: 370 G/L
  • BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE: 5:1
  • BRUKSTID: 1 H
  • KULÖR: RAL, NCS S, KY OCH SSG.
Kavamet ökar effektiviteten med investeringar och Normathane 50 FD

Kavamet ökar effektiviteten med investeringar och Normathane 50 FD.

Normafloor Aqua – Vattenburen skydd för betongytor

14/6/2024 Normafloor Aqua är en vattenburen epoxifärg från Nor-Maali, CE-märkt och M1-godkänd, lämplig för betonggolv. Normafloor Aqua är ett utmärkt val för golv i offentliga utrymmen, lager, källare, garage, ishallar, fabriker och pappersmaskinhallar.

Lär känna våra medarbetare:

11/6/2024 Nor-Maalis finska försäljningsteam erbjuder expertservice inom industrifärger. Försäljningschef Vesa Kolehmainen leder teamet, som inkluderar Marko Patrikainen, Niko Kallio, Juhani Korajoki, Pasi Hippeläinen och Ilia Stefanov. Teamet betonar samarbete och snabb, högkvalitativ kundservice, som anpassas sig till kundernas föränderliga behov. Nor-Maali värdesätter långvariga kundrelationer som återspeglar ömsesidigt förtroende.

EPD-miljödeklarationer för Nor-Maalis vattenbaserade produkter

6/6/2024 Nor-Maalis vattenbaserade produkter Epocoat Aqua Primer och Norecryl Aqua DTM är nu EPD miljövarudeklaration verifierad. Tidigare har Nor-Maalis produkter redan haft EPD-miljödeklaration för den vattenbaserade Norepox Aqua DTM samt sju lösningsmedelsbaserade färger.

Nor-Maali har beviljats ett ISO 45001-certifikat

4/6/2024 Nor-Maali Oy:s arbetsmiljö- och säkerhetssystem är nu ISO 45001-certifierat. Att Nor-Maali Oy har erhållit ISO 45001-certifikatet är ett konkret bevis på det långsiktiga och effektiva arbete som har bedrivits inom företaget i fråga om arbetsmiljö och säkerhet under flera år.

Syntema Norr i nytt internationellt samarbete med finska Nor-Maali – storsatsar i norr

21/3/2024 Syntema Norr har tecknat partnerskapsavtal med finländska färgtillverkaren Nor-Maali. Samarbetet innebär att små och stora industriföretag erbjuds färgsystem som är särskilt anpassade för nordiska förhållanden med stort fokus på miljö- och användarvänliga produkter.