Lär känna våra medarbetare:

11/6/2024

Vår finska försäljningsavdelning erbjuder snabb och professionell service

Nor-Maalis finska försäljningsteam erbjuder expertservice inom industrifärger. Försäljningschef Vesa Kolehmainen leder teamet, som inkluderar Marko Patrikainen, Niko Kallio, Juhani Korajoki, Pasi Hippeläinen och Ilia Stefanov. Teamet betonar samarbete och snabb, högkvalitativ kundservice, som anpassas sig till kundernas föränderliga behov. Nor-Maali värdesätter långvariga kundrelationer som återspeglar ömsesidigt förtroende.

Försäljningsområden

Nor-Maalis finska försäljningsteam är käna för sin snabba och professionella service. Teamet erbjuder kunderna omfattande expertis inom ytbehandling och teknisk kunskap om färger. Alla teammedlemmar har många års arbetserfarenhet inom industrifärger i olika arbetsuppgifter.

Försäljningsområdena är geografiskt uppdelade: Marko Patrikainen ansvarar för försäljningsområdena Nyland, Sydöstra Finland, Birkaland och Österbotten; Niko Kallio täcker Mellersta Finland, Södra Savolax, Norra Savolax upp till Kuopio och Sydvästra Finland; Juhani Korajoki ansvarar för Norra Karelen och Kajanaland. Förutom sina försäljningsuppgifter fungerar Juhani även som chef för teknisk service. Försäljningschefen Vesa Kolehmainen leder teamet och ansvarar också för försäljningsområdet Norra Finland samt försäljning till återförsäljare.

På Nor-Maalis kontor finns Pasi Hippeläinen och Ilia Stefanov. Pasi arbetar som försäljningsassistent och hanterar inhemsk fakturering och orderbehandling. Ilia hanterar också beställningar och svarar på olika förfrågningar.

Finska försäljningsavdelning erbjuder professionell service

Finska försäljningsavdelning erbjuder professionell service. På bilden, på bakre raden, från vänster, Marko Patrikainen, Niko Kallio, Vesa Kolehmainen och Juhani Korajoki. Fram från vänster Pasi Hippeläinen och Ilia Stefanov.

Förstklassig service för föränderliga behov av industrifärger

Nor-Maalis försäljningsteam arbetar som ett lag där varje medlem utnyttjar sina styrkor för att betjäna kunderna. Många kundrelationer har varat i årtionden. Teamet är nöjda över att kunderna uppskattar långsiktig verksamhet och förbinder sig till långvarigt samarbete, vilket återspeglar ömsesidigt förtroende.

Under de senaste åren har kundernas behov förändrats, men torkhastigheten och kvaliteten på produkterna är fortfarande viktiga. Täckfärgens torkhastighet och god stapelbarhet nästa dag är viktiga egenskaper inom industrimålning. Torrhalten och VOC-halten i färgerna får numera mer uppmärksamhet. Nor-Maali har de senaste åren satsat alltmer även på produktutveckling av vattenbaserade färger. En viktig del av produktutvecklingen är enskiktsystem, både vatten- och lösningsmedelsbaserade, vars efterfrågan har ökat genom åren.

Nor-Maalis finska försäljningsteam är engagerat i att erbjuda sina kunder förstklassig service och att bygga långvariga kundrelationer. Experterna inom industrifärger är alltid redo att hjälpa till och hitta de bästa lösningarna för kundernas behov!

Kontakta oss

Normafloor Aqua – Vattenburen skydd för betongytor

14/6/2024 Normafloor Aqua är en vattenburen epoxifärg från Nor-Maali, CE-märkt och M1-godkänd, lämplig för betonggolv. Normafloor Aqua är ett utmärkt val för golv i offentliga utrymmen, lager, källare, garage, ishallar, fabriker och pappersmaskinhallar.

Kavamet ökar sin processeffektivitet med investeringar och Normathane 50 FD

13/6/2024 Verkstaden Kavamet har gjort betydande investeringar för att utveckla sin produktion genom att bygga en ny blästringsanläggning och måleriverkstad. Polyuretantäckfärgen Normathane 50 FD, som företaget använder, har också medfört många fördelar i processen.

EPD-miljödeklarationer för Nor-Maalis vattenbaserade produkter

6/6/2024 Nor-Maalis vattenbaserade produkter Epocoat Aqua Primer och Norecryl Aqua DTM är nu EPD miljövarudeklaration verifierad. Tidigare har Nor-Maalis produkter redan haft EPD-miljödeklaration för den vattenbaserade Norepox Aqua DTM samt sju lösningsmedelsbaserade färger.

Nor-Maali har beviljats ett ISO 45001-certifikat

4/6/2024 Nor-Maali Oy:s arbetsmiljö- och säkerhetssystem är nu ISO 45001-certifierat. Att Nor-Maali Oy har erhållit ISO 45001-certifikatet är ett konkret bevis på det långsiktiga och effektiva arbete som har bedrivits inom företaget i fråga om arbetsmiljö och säkerhet under flera år.

Syntema Norr i nytt internationellt samarbete med finska Nor-Maali – storsatsar i norr

21/3/2024 Syntema Norr har tecknat partnerskapsavtal med finländska färgtillverkaren Nor-Maali. Samarbetet innebär att små och stora industriföretag erbjuds färgsystem som är särskilt anpassade för nordiska förhållanden med stort fokus på miljö- och användarvänliga produkter.