Ansvarstagande

Miljö

UTVECKLING FÖR MILJÖNS BÄSTA

Nor-Maali Oy har utfäst sig att utvärdera och utveckla sin verksamhet i samarbete med kunderna. För att utveckla företagets produkter krävs det också förståelse för kundernas verksamhet.

Nor-Maali Oy försöker systematiskt minska miljöpåverkan från den egna verksamheten och de produkter som tillverkas, bland annat genom att utveckla produkter som har lång livslängd och långa underhållsintervall.

MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR

Företaget satsar på utveckling av vattenbaserade produkter med så få lösningsmedel som möjligt och främjar användningen av dem genom att även lära kunderna att göra ansvarsfulla val.

MATERIALEFFEKTIVT OCH UTAN ATT BELASTA MILJÖN

I vår egen verksamhet använder vi naturresurserna sparsamt, vi effektiviserar produktionsprocesserna och förbättrar produktionsanläggningens resurseffektivitet. Den resurseffektiva verksamheten fokuserar på effektiv användning av råvaror, energi och vatten, minskning av avfall samt återvinning.

Fastigheter och produktionsanläggningar används och förvaltas på ett sätt som inte orsakar säkerhets- och miljörisker eller oskälig skada för boende i närområdet.