Lita på oss då det gäller att hitta rätt ytbeläggning för ert behov

Vi har en nära relation till våra distributörer eftersom de spelar en viktig roll i Nor-Maalis servicekedja. Vi stöder dem genom att tillhandahålla teknisk vägledning och vi ser till att de kan hjälpa våra kunder att bryta kulörer på våra produkter.

Hitta en distributör nära dig

HSEQ

På Nor-Maali tar vi miljöaspekterna på fullt allvar. Vår växande oro för miljön samt allt strängare miljöskyddsregler motiverar oss att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och våra produkter, samt att minska vår miljöbelastning. Nor-Maali har åtagit sig att driva sin verksamhet i enlighet med hållbarhetsprogrammet Responsible Care, som koordineras av Finlands kemiska industriförbund. Det innebär att vi kontinuerligt måste förbättra vår produktion och våra produkter med avseende på miljö, hälsa och säkerhet.

Vi ser till att våra produktionsanläggningar är säkra och överensstämmer med de fastslagna emissionsnormerna. Alla lösningsmedel och kemiska rester från vår tillverkningsprocess samlas in för återanvändning. Det uppstår inget avfall i vår fabrik i Lahti utan allt återanvänds. Vi främjar arbetsmiljön genom att använda allt säkrare råmaterial i våra produkter.

ISO 9001:2015 Certificate

Lediga platser

Tyvärr har vi inga öppna arbetspositioner för tillfället. Om du är intresserad av att ha en karriär på Nor-Maali kan du skicka en ansökan och ditt CV till

hakemukset@nor-maali.fi

Karriärmöjligheter