Akvanor 80 Topcoat

Vattenburen akryl täckfärg

Färgtyp

Vattenförtunnbar, halvblank, akrylbaserad täckfärg för metall- och betongytor. Denna produkt har certifikat mot flamspridning och den uppfyller förutsättningar av IMO FTPC (Certificat NO VTT-C-11308-15-15).

Användningsområde

Lämplig som täckfärg i vattenburna färgsystem i korrosionsklasserna C1-C3. Speciellt lämplig för maskiner och apparater, invändiga ytor på fartyg, utsidan av stålcisterner, Industrihallar osv.

Teknisk data

Volym torrhalt (vol.%) 45
Mängden fasta ämnen (g/l) 620
VOC-värde (g/l) 25

Akvanor 80 Topcoat -Produktinformation

Ladda ner (PDF) 12/22
Ladda ner (PDF) 12/22
Ladda ner (PDF) 12/22
Ladda ner (PDF) 12/22
Ladda ner (PDF) 12/22

Akvanor 80 Topcoat -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 03.10.2022
Ladda ner (PDF) 03.10.2022
Ladda ner (PDF) 03.10.2022
Ladda ner (PDF) 03.10.2022
Ladda ner (PDF) 03.10.2022
Ladda ner (PDF) 03.10.2022
Ladda ner (PDF) 03.10.2022
Ladda ner (PDF) 03.10.2022
Ladda ner (PDF) 03.10.2022