Normadur 65 Alumiini

Aluminium pigmenterad polyuretan täckfärg

Färgtyp

Halvblank, 2-komponent polyuretanfärg med en alifatiskt isocyanathärdare.

Användningsområde

Kan användas in- och utvändigt för täckmålning i epoxi- och polyuretansystem i miljöklasserna C2 – C4 och på ytor där god glanshållbarhet krävs. Typiska användningsområden är stålkonstruktioner, branddörrar, fordon och fordonsfälgar.

Teknisk data

Volym torrhalt (vol.%) 45
Mängden fasta ämnen (g/l) 530
VOC-värde (g/l) 500

Normadur 65 Alumiini -Produktinformation

Ladda ner (PDF) 1/20
Ladda ner (PDF) 1/20
Ladda ner (PDF) 1/20
Ladda ner (PDF) 1/20
Ladda ner (PDF) 1/20
Ladda ner (PDF) 1/20

Normadur 65 Alumiini -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022
Ladda ner (PDF) 21.04.2022

Normadur 65 Alumiini -SDB Comp. B

Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022
Ladda ner (PDF) 21.12.2022