Normaspeed Aqua

Akrylbaserad vattenburen grundfärg

Färgtyp

En snabbt torkande akrylbaserad vattenburen grundfärg.

Användningsområde

Rekommenderas som grundfärg användas på sandblästrade stålytor. I korrosionsklasser C1-C3 kan övermalas med vattenburna akryl- och alkydbeläggningar. Övermalbar också i lösningsmedelsburna akryl-, alkyd-, epoxi-, polyamid- och polyuretanbeläggningar.

Teknisk data

Volym torrhalt (vol.%) 40
Mängden fasta ämnen (g/l) 640
VOC-värde (g/l) 45

Normaspeed Aqua -Produktinformation

Ladda ner (PDF) 08/19
Ladda ner (PDF) 08/19
Ladda ner (PDF) 08/19

Normaspeed Aqua -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 22.10.2019
Ladda ner (PDF) 22.10.2019
Ladda ner (PDF) 22.10.2019
Ladda ner (PDF) 22.10.2019
Ladda ner (PDF) 22.10.2019
Ladda ner (PDF) 22.10.2019
Ladda ner (PDF) 22.10.2019
Ladda ner (PDF) 22.10.2019