Normastic 405 AL

Aluminium pigmenterad epoxi mastic grundfärg

Färgtyp

NORMASTIC 405 AL är en tvåkomponents epoxibaserad färg som kan appliceras med hög filmtjocklek. Innehåller järnglimmer och aluminiumpigment. Innehåller även specialkomponenter som tränger igenom befintlig rost.

Användningsområde

NORMASTIC 405 AL används på stålytor som primer i miljöklasserna C2–C5. Kan användas som aluminiumfärg för enkelbestrykning på lådbalkar och skivkonstruktioner. Även lämplig för underhållsbeläggning på djupgående rost och gamla målade ytor. Lämplig t.ex. för målning av pappersmaskiner, broar, sjömärken och fartyg. NORMASTIC 405 AL kan även användas på ytor som exponeras för nedsänkning i söt- och saltvatten.

Obs! Tekniska data som presenteras gäller standardversionen av beläggningen.

Teknisk data

Volym torrhalt (vol.%) 80
Mängden fasta ämnen (g/l) 1190
VOC-värde (g/l) 180

Normastic 405 AL -Produktinformation

Ladda ner (PDF) 3/19
Ladda ner (PDF) 3/19
Ladda ner (PDF) 3/19
Ladda ner (PDF) 3/19
Ladda ner (PDF) 3/19
Ladda ner (PDF) 3/19

Normastic 405 AL -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022
Ladda ner (PDF) 04.04.2022

Normastic 405 AL -SDB Comp. B

Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022

Normastic 405 AL -SDB WG eller Comp. C

Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022