OH 02

Alkyd förtunning

Teknisk data

VOC-värde (g/l) 770

OH 02 -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 01.07.2020
Ladda ner (PDF) 01.07.2020
Ladda ner (PDF) 01.07.2020
Ladda ner (PDF) 01.07.2020
Ladda ner (PDF) 01.07.2020
Ladda ner (PDF) 01.07.2020
Ladda ner (PDF) 01.07.2020
Ladda ner (PDF) 01.07.2020