OH 31

Långsam epoxi förtunning

Teknisk data

VOC-värde (g/l) 860

OH 31 -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 18.08.2020
Ladda ner (PDF) 18.08.2020
Ladda ner (PDF) 18.08.2020
Ladda ner (PDF) 18.08.2020
Ladda ner (PDF) 18.08.2020
Ladda ner (PDF) 18.08.2020
Ladda ner (PDF) 18.08.2020
Ladda ner (PDF) 18.08.2020