OH 69

Långsam polyuretan förtunning

Teknisk data

VOC-värde (g/l) 920

OH 69 -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 05.08.2019
Ladda ner (PDF) 05.08.2019
Ladda ner (PDF) 05.08.2019
Ladda ner (PDF) 05.08.2019
Ladda ner (PDF) 05.08.2019
Ladda ner (PDF) 05.08.2019
Ladda ner (PDF) 05.08.2019
Ladda ner (PDF) 05.08.2019
Ladda ner (PDF) 05.08.2019