Akvanor 80 Topcoat

vodou riediteľný náter na báze akrylu

Typ náteru

AKVANOR 80 TOPCOAT je vodouriediteľný pololesklý jednozložkový vrchný náter na akrylátovej báze na kovové a kamenné povrchy. Tento produkt spĺňa požiadavky IMO FTPC pre materiály s pomalým šírením plameňa, ktoré neprodukujú pri zvýšenej teplote nadmerné množstvo dymu a toxických produktov (certifikát NO VTT-C-11308-15-15).

Typické a doporučené použitie

Používa sa ako základný, ale aj vrchný náter v prostrediach koróznej agresivity stupňa C2-C5. Je použiteľný ako jednovrstvový náter na nosné oceľové konštrukcie. Je vhodný ako údržbový náter na jamkovú koróziu a povrchy so starými nátermi.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 45
Celková sušina (g/l) 620
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 25

Akvanor 80 Topcoat -Technický list

Stiahnuť (PDF) 12/22
Stiahnuť (PDF) 12/22
Stiahnuť (PDF) 12/22
Stiahnuť (PDF) 12/22
Stiahnuť (PDF) 12/22

Akvanor 80 Topcoat -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 03.10.2022
Stiahnuť (PDF) 03.10.2022
Stiahnuť (PDF) 03.10.2022
Stiahnuť (PDF) 03.10.2022
Stiahnuť (PDF) 03.10.2022
Stiahnuť (PDF) 03.10.2022
Stiahnuť (PDF) 03.10.2022
Stiahnuť (PDF) 03.10.2022
Stiahnuť (PDF) 03.10.2022