Epotex HB

Epoxidový náter na báze špeciálnej živice

Typ náteru

EPOTEX HB je dvojzložkový modifikovaný epoxidový náter vytvrdzovaný polyamidom.

Typické a doporučené použitie

Používa sa ako medzivrstva alebo vrchný náter na zink-epoxidové základné nátery alebo na iné dvojzložkové epoxidové základné nátery v prostrediach koróznej agresivity stupňa C2-C5.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 65
Celková sušina (g/l) 1070
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 310

Epotex HB -Technický list

Stiahnuť (PDF) 2/21
Stiahnuť (PDF) 2/21
Stiahnuť (PDF) 2/21
Stiahnuť (PDF) 2/21
Stiahnuť (PDF) 2/21
Stiahnuť (PDF) 2/21
Stiahnuť (PDF) 2/21

Epotex HB -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022

Epotex HB -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022