NorECOat HB

špeciálny vysoko sušinový epoxidový náter

Typ náteru

NORECOAT HB je dvojzložkový flexibilný vysokosušinový modifikovaný epoxidový náter.

Typické a doporučené použitie

NORECOAT HB je používaný ako základný, medzivrstvový,prípadne jednovrstvový náter na abrazívne čistenú oceľ v epoxidových náterových systémoch v prostredí koróznej agresivity stupňa C2-C4 a C5-I/C5-M. Je obzvlášť doporučený na oceľové konštrukcie všetkých typov, ako sú dopravné prostriedky, automobilový priemysel, podvozky, priemyselné a administratívne budovy, potrubné mosty, dopravníky a konštrukčné stavby spracovateľského priemyslu. Je možné ho pretrieť polyuretánovým vrchným náterom.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 65
Celková sušina (g/l) 1070
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 310

NorECOat HB -Technický list

Stiahnuť (PDF) 12/20
Stiahnuť (PDF) 12/20
Stiahnuť (PDF) 12/20

NorECOat HB -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022
Stiahnuť (PDF) 12.12.2022

NorECOat HB -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022
Stiahnuť (PDF) 19.12.2022