Normadur 20

Polomatný elastický polyuretánový

Typ náteru

NORMADUR 20 je rýchloschnúci dvojzložkový polomatný elastický polyuretánový náter s alifatickým isokyanátovým tužidlom. Obsahuje antikorózne prigmenty.

Typické a doporučené použitie

Používa sa ako samostatný jednovrstvový trvácny náter pre prostredia koróznej agresivity stupňa C2 a C3 ako náter dverí, tlakových nádob, zábradlí apod. Pre prostredia koróznej agresivity stupňa C2-C5 môže byť použitý ako vrchný náter na rôzne typy základných náterov a ako údržbový náter povrchov so starým náterom. Môže byť taktiež použitý ako základný náter v polyuretánových náterových systémoch. NORMADUR 20 je náter s dobrými vlastnosťami a odolnosťou voči úderu.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 53
Celková sušina (g/l) 880
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 420

Normadur 20 -Technický list

Stiahnuť (PDF) 10/19
Stiahnuť (PDF) 10/19
Stiahnuť (PDF) 10/19
Stiahnuť (PDF) 10/19
Stiahnuť (PDF) 10/19
Stiahnuť (PDF) 10/19
Stiahnuť (PDF) 10/19

Normadur 20 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 27.04.2020
Stiahnuť (PDF) 27.04.2020
Stiahnuť (PDF) 27.04.2020
Stiahnuť (PDF) 27.04.2020
Stiahnuť (PDF) 27.04.2020
Stiahnuť (PDF) 27.04.2020
Stiahnuť (PDF) 27.04.2020
Stiahnuť (PDF) 27.04.2020
Stiahnuť (PDF) 27.04.2020
Stiahnuť (PDF) 27.04.2020
Stiahnuť (PDF) 27.04.2020
Stiahnuť (PDF) 27.04.2020

Normadur 20 -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020
Stiahnuť (PDF) 22.06.2020