Normadur 65 HS

Elastický polyuretánový náter

Typ náteru

NORMADUR 65 HS je dvojzložkový rýchloschnúci elastický polyuretánový náter s alifatickým isokyanátovým tužidlom. NORMADUR 65 HS je vysokosušinový náter s obashom antikoróznych pigmentov.

Typické a doporučené použitie

NORMADUR 65 HS môže byť použitý v prostredí koróznej agresivity stupňa C2 a C3 ako samostatný jednovrstvový náter (DTM) so stálosťou lesku a odolnosti voči oteru ako náter dverí, tlakových nádob, zábradlí a pod. V prostrediach koróznej agresivity C2-C5 môže byť použitý ako vrchný náter na rôzne typy základných náterov a ako opravný náter povrchov so starým náterom. NORMADUR 65 HS je odolný voči úderu a môže byť vystavený prevádzke po krátkej dobe schnutia.

 

RTS EPD approval
Environmental Product Declaration

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 65
Celková sušina (g/l) 890
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 310

Normadur 65 HS -Technický list

Stiahnuť (PDF) 1/22
Stiahnuť (PDF) 1/22
Stiahnuť (PDF) 1/22
Stiahnuť (PDF) 1/22
Stiahnuť (PDF) 1/22
Stiahnuť (PDF) 1/22
Stiahnuť (PDF) 1/22
Stiahnuť (PDF) 1/22
Stiahnuť (PDF) 1/22

Normadur 65 HS -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023

Normadur 65 HS -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022