Normafloor 200 Color

bezrozpúšťadlový epoxidový náter

Typ náteru

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový náter na podlahy bez zápachu.

Typické a doporučené použitie

Určené na ochranu mechanicky a chemicky zaťažené betónové podlahy v skladoch, pivniciach, garážach a papierenskom priemysle. Náter bol otestovaný a je vhodný aj na použitie v potravinárskom priemysle.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 100
Celková sušina (g/l) 1190
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 0

Normafloor 200 Color -Technický list

Stiahnuť (PDF) 1/21
Stiahnuť (PDF) 1/21
Stiahnuť (PDF) 1/21
Stiahnuť (PDF) 1/21

Normafloor 200 Color -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022

Normafloor 200 Color -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022

Normafloor 200 Color -Vyhlásenie o zhode

Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020