Normapren 40

pololesklý akrylový náter

Typ náteru

Modifikovaný pololesklý akrylový náter.

Typické a doporučené použitie

Používa sa ako vrchný náter v akrylových a alkydových systémoch pre prostredia koróznej agresivity stupňa C2-C5 na abrazívne čistenú oceľ. NORMAPREN 40 sa používa ako ochranný náter bez základného náteru ako aj bariéra (cez 200 µm) zabraňujúca prechodu vlhkosti na betón, poter a iné maltoviny. Môže byť použitý aj na náter drevených dosiek.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 44
Celková sušina (g/l) 730
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 490

Normapren 40 -Technický list

Stiahnuť (PDF) 4/20

Normapren 40 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 23.12.2020
Stiahnuť (PDF) 23.12.2020
Stiahnuť (PDF) 23.12.2020
Stiahnuť (PDF) 23.12.2020
Stiahnuť (PDF) 23.12.2020
Stiahnuť (PDF) 23.12.2020
Stiahnuť (PDF) 23.12.2020
Stiahnuť (PDF) 23.12.2020

Normapren 40 -Vyhlásenie o zhode

Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020