Normapren 41

Akrylový náter

Typ náteru

NORMAPREN 41 je modifikovaný akrylový náter. Je použiteľný ako základný, vrchný, prípadne jednovrstvový náter.

Typické a doporučené použitie

Používa sa ako vrchný náter v akrylových a alkydových systémoch pre prostredia koróznej agresivity stupňa C2-C4 a C5-I/C5-M na abrazívne čistenú oceľ.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 50
Celková sušina (g/l) 804
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 436

Normapren 41 -Technický list

Stiahnuť (PDF) 2/18
Stiahnuť (PDF) 2/18

Normapren 41 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 23.12.2022
Stiahnuť (PDF) 23.12.2022
Stiahnuť (PDF) 23.12.2022