Normastic 405 AL

Epoxidový náter

Typ náteru

NORMASTIC 405 AL je dvojzložkový epoxidový náter s obsahom železnej sľudy a hliníkových pigmentov, ktorý sa dá aplikovať vo veľkých hrúbkach. Obsahuje špeciálne prísady, ktoré penetrujú cez už existujúcu koróziu.

Typické a doporučené použitie

Používa sa ako základný náter na oceľové povrchy v prostrediach koróznej agresivity stupňa C2-C5. Je použiteľný ako jednovrstvový náter na nosné oceľové konštrukcie. Je vhodný ako údržbový náter na jamkovú koróziu a povrchy so starými nátermi.

Upozornenie! Uvedené technické údaje sú pre pre štandardné verzie náteru.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 80
Celková sušina (g/l) 1190
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 180

Normastic 405 AL -Technický list

Stiahnuť (PDF) 3/19
Stiahnuť (PDF) 3/19
Stiahnuť (PDF) 3/19
Stiahnuť (PDF) 3/19
Stiahnuť (PDF) 3/19
Stiahnuť (PDF) 3/19

Normastic 405 AL -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022
Stiahnuť (PDF) 04.04.2022

Normastic 405 AL -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022
Stiahnuť (PDF) 28.04.2022

Normastic 405 AL -KBÚ - WG alebo komp. C

Stiahnuť (PDF) 30.08.2022
Stiahnuť (PDF) 30.08.2022
Stiahnuť (PDF) 30.08.2022
Stiahnuť (PDF) 30.08.2022
Stiahnuť (PDF) 30.08.2022
Stiahnuť (PDF) 30.08.2022
Stiahnuť (PDF) 30.08.2022
Stiahnuť (PDF) 30.08.2022
Stiahnuť (PDF) 30.08.2022
Stiahnuť (PDF) 30.08.2022