Normatop Clear

vysokolesklý polyuretánový vrchný náter

Typ náteru

Vysokolesklý transparentný dvojzložkový polyuretánový vrchný náter s alifatickým izokyanátovým tužidlom. Poskytuje vysoký stupeň odolnosti vrchných náterov voči poveternostným vplyvom. Výrobok má aj vhodné anti-grafity vlastnosti.

Typické a doporučené použitie

Používa sa v polyuretánových systémoch na zaistenie lesku a ľahšieho čistenia povrchu.

Špeciálne vlastnosti
Lak vytvára tvrdý a ľahko čistiaci povrch. Grafity je možné odstrániť jemným čistením pomocou handry a xylénu. Grafity sú odstrániteľné do 1 mesiaca od aplikácie.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 45
Celková sušina (g/l) 517
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 492

Normatop Clear -Technický list

Stiahnuť (PDF) 5/23
Stiahnuť (PDF) 5/23
Stiahnuť (PDF) 5/23
Stiahnuť (PDF) 5/23
Stiahnuť (PDF) 5/23

Normatop Clear -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 02.09.2022
Stiahnuť (PDF) 02.09.2022
Stiahnuť (PDF) 02.09.2022
Stiahnuť (PDF) 02.09.2022
Stiahnuť (PDF) 02.09.2022
Stiahnuť (PDF) 02.09.2022
Stiahnuť (PDF) 02.09.2022
Stiahnuť (PDF) 02.09.2022
Stiahnuť (PDF) 02.09.2022
Stiahnuť (PDF) 02.09.2022

Normatop Clear -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 22.12.2022
Stiahnuť (PDF) 22.12.2022
Stiahnuť (PDF) 22.12.2022
Stiahnuť (PDF) 22.12.2022
Stiahnuť (PDF) 22.12.2022
Stiahnuť (PDF) 22.12.2022
Stiahnuť (PDF) 22.12.2022
Stiahnuť (PDF) 22.12.2022
Stiahnuť (PDF) 22.12.2022
Stiahnuť (PDF) 22.12.2022