Normazinc Plus

zink epoxidový základný náter

Typ náteru

NORMAZINC PLUS je dvojzložkový zink epoxidový základný náter. Spĺňa požiadavky zahrnuté v odporučeniach pre SSPC Paint 20 úroveň 2 a ISO 12944.

Typické a doporučené použitie

Normazinc PLUS sa odporúča  používať ako základný náter na abrazívne čistenú oceľ v epoxidových náterových systémoch v prostredí koróznej agresivity stupňa C5-I/C5-M. Vhodný pre SILKO a SSG schválené systémy. Zabezpečuje katodickú ochranu povrchu a predchádza korózii pod náterom.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 54
Celková sušina (g/l) 2250
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 400

Normazinc Plus -Technický list

Stiahnuť (PDF) 11/19
Stiahnuť (PDF) 11/19
Stiahnuť (PDF) 11/19
Stiahnuť (PDF) 11/19
Stiahnuť (PDF) 11/19

Normazinc Plus -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020
Stiahnuť (PDF) 15.01.2020

Normazinc Plus -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020
Stiahnuť (PDF) 13.05.2020