Norrapid 7

Polomatný alkydový náter

Typ náteru

NORRAPID 7 je rýchloschnúci polomatný alkydový náter s obsahom antikoróznych pigmentov. Je použiteľný ako základný, vrchný, ako aj aj jednovrstvový náter.

Typické a doporučené použitie

Používa sa ako základný náter na abrazívne čistenú oceľ v prostrediach koróznej agresivity stupňa C1-C3. NORRAPID 7 je špeciálne vhodný ako náter v mechanických dielniach.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 47
Celková sušina (g/l) 780
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 460

Norrapid 7 -Technický list

Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23

Norrapid 7 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 21.03.2022
Stiahnuť (PDF) 21.03.2022
Stiahnuť (PDF) 21.03.2022
Stiahnuť (PDF) 21.03.2022
Stiahnuť (PDF) 21.03.2022
Stiahnuť (PDF) 21.03.2022
Stiahnuť (PDF) 21.03.2022
Stiahnuť (PDF) 21.03.2022
Stiahnuť (PDF) 21.03.2022
Stiahnuť (PDF) 21.03.2022
Stiahnuť (PDF) 21.03.2022
Stiahnuť (PDF) 21.03.2022