Thinner OH 17

riedidlo pre epoxidové nátery

Technické údaje

VOC (prchavé organické látky) (g/l) 860

Thinner OH 17 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022
Stiahnuť (PDF) 26.08.2022