Praimex HS TU

Vysokosušinový modifikovaný alkydový základný

Typ náteru

PRAIMEX HS TU je jednokomponntný modifikovaný matný alkydový náter s obsahom antikoróznych pigmentov. Je použiteľný ako základný, vrchný, prípadne jednovrstvový náter. Dodáva sa v limitovaných odtieňoch RAL.

Typické a doporučené použitie

Používa sa ako základný prípadne vrchný náter v akrylových a alkydových systémoch pre prostredia koróznej agresivity stupňa C1 – C4 na abrazívne čistenú oceľ. Je vhodný aj ako jednovrstvý náter v koróznych prostrediach C1 – C3.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 55
Celková sušina (g/l) 1012
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 436

Praimex HS TU -Technický list

Stiahnuť (PDF) 10/17

Praimex HS TU -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 27.12.2022
Stiahnuť (PDF) 27.12.2022
Stiahnuť (PDF) 27.12.2022
Stiahnuť (PDF) 27.12.2022