Sirutiina

Tuoteturvallisuusinsinööri

Kuusi vuotta Nor-Maalilla työskennellyt Sirutiina Hakulinen päätyi nykyisiin työtehtäviinsä kesätöiden kautta. ”Olin Nor-Maalilla joka vuosi kesätöissä vuodesta 2006 lähtien. Kesätöiden kautta kiinnostus alaan kasvoi ja sitä kautta lähdin opiskelemaan Kemiantekniikkaa Tampereelle. Muutama vuosi valmistumisen jälkeen sain vakipaikan nykyisessä työtehtävässä.”

Mitä kaikkea tuoteturvallisuusinsinöörin toimenkuvaan kuuluu?

”Tuoteturvallisuusinsinöörinä vastaan meidän omien tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteista ja sitä kautta etiketeistä. Ylläpidän myös kemikaalirekisteriä omassa ohjelmassaan, jossa on kaikki valmistuotteiden sekä raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteet. Valmistuotteisiin luetaan kaikki omat tuotteemme, Jotun lisenssivalmistus- ja ostotuotteet sekä muut lisenssillä valmistamamme tuotteet. Ohjelmassa teen myös käytettyjen kemikaalien riskikartoitukset.”

”Kuukausitasolla kerään yhteen tehtaan valmistuslitrat, joita tarvitaan kerran vuodessa, kun Tukesin kemikaalirekisteriin ilmoitetaan määrätiedot tonneina. Lisäksi viikoittain käyn läpi Jotunin tuotteisiin tulleet käyttöturvallisuuspäivitykset. Projektit työllistävät myös melko paljon. Tällä hetkellä on käynnissä KemiDigi-projekti ja tulossa on mm. seosten altistumisskenaariot sekä ECHA:n myrkytystietokeskukselle tehtävät ilmoitukset. Asiakaspalveluna tulee pyyntöjä koota asiakkaalle kemikaalilistoja esimerkiksi ympäristölupaa tai ympäristölupavelvoitteiden seurantaa varten sekä lähettää asiakkaille VOC raportteja. Koska markkinamme eivät ole ainoastaan kotimaassa, pidän omien vientituotteidemme osalta yllä esimerkiksi Ruotsin (KEMI) ja Tanskan kemikaalituoterekistereitä. Lisäksi olen myös vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantaja (VAK).”

Itsenäistä mutta yhteistyörikasta työskentelyä

Sirutiina on toinen puolisko Nor-Maalin kahden hengen HSEQ-osastoa, jossa toimitaan tiiviisti yhteistyössä. Työtehtävät ovat kuitenkin jakautuneet selkeästi, joten itsenäistä työskentelyä on paljon. Yhdessä suunnitellaan ja pidetään esimerkiksi yrityksen sisäisiä koulutuksia. Myös muiden osastojen välillä tulee tehdä tiimityötä, sillä raaka-aineiden ja tuotteiden tiedoista ja turvallisuustekijöistä kommunikoidaan paljon esimerkiksi oston ja laboratorion kanssa. Näiden osastojen kautta liikkuu tieto myös uusista raaka-aineista, niiden päivitetyistä käyttöturvallisuusdokumenteista sekä tuotteiden mahdollisista reseptimuutoksista.

Mitkä ovat parhaat puolet työssäsi, entä ikävimmät?

”Pidän työstäni oikeastaan tosi paljon. Viikoittaiset ja päivittäiset työtehtävät menevät aika rutiinilla, mutta erilaiset projektit ja koulutusjutut tuovat työhön mukavaa vaihtelevuutta. Ikävintä on oikeastaan se, että välillä työmäärä on todella suuri, jos monta asiaa kasaantuu tehtäväksi samanaikaisesti. Loppujen lopuksi tämä on juuri sitä, mitä haluankin ja mitä on mielekästä tehdä.”