Hardtop Optima

polüsiloksaanvärv

Värvi tüüp

See on kahekomponentne keemiliselt kõvenev polüsiloksaanvaigul põhinev värv. Toode ei sisalda isotsüanaate ega tekita diisotsüanaate kuumsurvetöötluse/keevitamise või tulekahju ajal. Seda iseloomustab kõrgläikega viimistlus suurepärase läike säilivusega. Tegemist on suure kuivainesisaldusega tootega. Toode on täielikult ülevärvitav igas kõvenemisetapis. Tootel on head värvimisomadused ja kuiva värviudu tekib minimaalselt. Kasutamiseks pinnavärvina õhukeskkonnas.

Tavalised kasutusviisid

Merekasutus:
Sobib laevakere veepealse osa, teki ja pealisehitise töötlemiseks.

Kaitsmiseks:
Sobib kasutamiseks avamerekeskkondades, rafineerimistehastes, elektrijaamades, sildadel ja hoonetes. Kasutatakse pinnavärvina eelkvalifitseeritud NORSOKi süsteemides.

Tehnilised andmed

Tahke osa mahuprotsent (%) 76
Tahke aine kogumass (g/l) 1253
LOÜ-de väärtus (g/l) 147

Hardtop Optima -tehniline andmeleht

Allalaadimine (PDF) 7/21
Allalaadimine (PDF) 7/21
Allalaadimine (PDF) 7/21
Allalaadimine (PDF) 7/21

Hardtop Optima -Application guide

Allalaadimine (PDF) 7/21

Hardtop Optima -MSDS, komp. A

Allalaadimine (PDF) 02.01.2024
Allalaadimine (PDF) 02.01.2024
Allalaadimine (PDF) 02.01.2024
Allalaadimine (PDF) 02.01.2024
Allalaadimine (PDF) 02.01.2024
Allalaadimine (PDF) 02.01.2024

Hardtop Optima -MSDS, komp. B

Allalaadimine (PDF) 27.03.2023
Allalaadimine (PDF) 27.03.2023
Allalaadimine (PDF) 27.03.2023
Allalaadimine (PDF) 27.03.2023
Allalaadimine (PDF) 27.03.2023
Allalaadimine (PDF) 27.03.2023