Epocoat 21 HB

Základný epoxidový náter

Typ náteru

Epocoat 21 HB je dvojzložkový hrubovrstvý rýchloschnúci polyamidom vytvrdzujúci epoxidový základný náter.

Typické a doporučené použitie

Odporúča sa používať ako základný alebo medzivrstvový náter na oceľové povrchy v koróznych prostrediach C2-C5. Vhodný na hliníkové a galvanizované povrchy. Doporučené na použitie na priemyselné konštrukcie, potrubné mosty, dopravníky a pomocné  konštrukcie spracovateľského priemyslu. Môže byť pretieraný polyuretánovými nátermi. Epocoat 21 HB poskytuje možnosť predĺženia doby pretierateľnosti.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 62
Celková sušina (g/l) 1060
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 320

Epocoat 21 HB -Technický list

Stiahnuť (PDF) 5/24
Stiahnuť (PDF) 5/24
Stiahnuť (PDF) 5/24
Stiahnuť (PDF) 5/24
Stiahnuť (PDF) 5/24

Epocoat 21 HB -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 14.03.2024
Stiahnuť (PDF) 14.03.2024
Stiahnuť (PDF) 14.03.2024
Stiahnuť (PDF) 14.03.2024
Stiahnuť (PDF) 14.03.2024
Stiahnuť (PDF) 14.03.2024
Stiahnuť (PDF) 14.03.2024
Stiahnuť (PDF) 14.03.2024
Stiahnuť (PDF) 14.03.2024
Stiahnuť (PDF) 14.03.2024

Epocoat 21 HB -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024