VOC Kalkulačka

Množstvo VOC ( množstvo prchavých organických látok) je vo väčšom množstve – či kombinované alebo samostatne, škodlivé pre ľudí, zvieratá a rastliny. Škodlivé dopady na zdravie môžu byť podráždenie očí, nosa, hrdla ako aj bolesti hlavy. Environmentálna certifikácia znamená, že ako výrobca sme povinní každoročne hlásiť množstvá VOC emisií v našich výrobkoch. Hodnoty VOC sú vyznačené na všetkých etiketách a tiež v technických dokumentoch každého výrobku. Môžete tiež použiť našu kalkulačku VOC, na výpočet množstva organických látok obsiahnutých v určitom množstve konkrétneho náteru, ktorý plánujete použiť a porovnať ho s obsahom VOC iných produktov.

litre
Produkt Použitie (l) Obsah sušiny (obj.%) VOC (prchavé organické látky) (g/l) Hustota (kg/l) Celková sušina (g/l) Celkové množstvo sušiny (kg) Emisie VOC (kg)

Celkom

Použitie (l): 0

Celkové množstvo sušiny (kg): 0

Emisie VOC (kg): 0