Riešenia

STROJE A ZARIADENIA

Spoločnosť Nor-Maali ponúka širokú škálu antikoróznych náterových systémov pre stroje a zariadenia. Dodávame v krátkych dodacích lehotách naše vysoko odolné jednovrstvové PUR systémy s rýchlym schnutím, ako aj vysoko kvalitné epoxy polyuretánové náterové systémy. Náterové systémy poskytujú vysokú odolnosť náteru voči korózii a oderu, bez zmien vzhľadu povrchu a bez straty protikoróznej odolnosti a zariadenia.

Garantujeme dlhotrvajúcu ochranu povrchu Vašich strojov a zariadení, aj v tých najnáročnejších poveternostných podmienkach.

Máme riešenia podľa Vašich potrieb:

  • Jednovrstvové náterové systémy
  • Cenovo dostupné riešenia
  • Rýchlo schnúce nátery
  • Rýchloschnúce UV odolné polyuretány
  • Vysoká ochrana proti korózii
  • Požadovaný lesk náteru
  • Nízky obsah prchavých organických látok (VOC)
  • Korózne kategórie C2 -C5
  • Široká škála odtieňov

Náterové systémy podľa normy ISO 12944-5

Pre ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať naše technické oddelenie na tel: +421 2 43 712 671 alebo zašlite e-mail na: sales@nor-maali.sk

VONKAJŠIE APLIKÁCIE – POĽNOHOSPODÁRSTVO, POZEMNÉ A STAVEBNÉ ZARIADENIA

Jednovrstvové náterové systémy 1 x 120 μm
Normafine 20
Normafine 80
Normafine HS
Normafine DTM
Normadur 65 HS

 

Základný náter+ vrchný náter
Základný náter – 60 μm
Epocoat 21 Primer
NorECOat FD Primer

Vrchný náter 60 μm
Normafine 20
Normafine 80
Normafine HS
Normadur 65 HS
Normadur 50 HS
Normafine 50 TC
Normafine DTM

INTERIÉROVÉ APLIKÁCIE

Jednovrstvové náterové systémy 1 x 120 μm
Epotex HB
Noreguard HS
Norepox HS