Normafine DTM

Pololesklý polyuretanový náter

Typ náteru

NORMAFINE DTM je rýchloschnúci vysokosušinový dvojkomponentný pololesklý polyuretanový náter s obsahom antikoróznych pigmentov. Vytvrdzuje alifatickým izokyanátovým tužidlom. Je určený priamo na kov, alebo ako vrchný náter.

Typické a doporučené použitie

NORMAFINE DTM môže byť použitý v koróznych prostrediach C2 a C3 ako jednovrstvý náter vhodný na oceľové konštrukcie zariadení a budov. V prostrediach koróznej agresivity C2-C5 môže byť použitý ako vrchný náter na vhodné typy základných náterov a tiež ako údržbový náter povrchov so starým náterom.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 65
Celková sušina (g/l) 1130
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 305

Normafine DTM -Technický list

Stiahnuť (PDF) 1/22
Stiahnuť (PDF) 1/22

Normafine DTM -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 09.06.2023
Stiahnuť (PDF) 09.06.2023

Normafine DTM -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 22.12.2022
Stiahnuť (PDF) 22.12.2022