Epocoat 280 GF

rýchloscnúci epoxidový náter vystužený sklennými vločkami

Typ náteru

Vysokosušinový mechanicky a chemicky odolný dvojkomponentný robustný epoxidový rýchloschnúci náter vystužený sklennými vločkami.

Typické a doporučené použitie

Povrchy vystavené agresívnej atmosfére, teplu, chemickej a mechanickej záťaži. Má excelentnú odolnosť proti korózii a má jedninečnú abrazívnu odolnosť. Typickými použitiami sú ochrana priestorov s vysokou vlhkosťou a chemikáliami, plavidlá, papiernický priemysel, kontainery s alkalickým alebo kyslím prostredím, kontajnery na odpadovú a splaškovú vodu, kontajner na horúcu vodu a pod. Používa sa tiež ako náter podláh s unikajúcou kyselinou, vývojové dielne, práčovne, umývačky aút.

Upozornenie ! Technické údaje sú uvedené pre štandardnú verziu náteru.

 

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 80
Celková sušina (g/l) 1140
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 180

Epocoat 280 GF -Technický list

Stiahnuť (PDF) 8/20
Stiahnuť (PDF) 8/20
Stiahnuť (PDF) 8/20
Stiahnuť (PDF) 8/20
Stiahnuť (PDF) 8/20
Stiahnuť (PDF) 8/20
Stiahnuť (PDF) 8/20

Epocoat 280 GF -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 20.04.2022
Stiahnuť (PDF) 20.04.2022
Stiahnuť (PDF) 20.04.2022
Stiahnuť (PDF) 20.04.2022
Stiahnuť (PDF) 20.04.2022
Stiahnuť (PDF) 20.04.2022
Stiahnuť (PDF) 20.04.2022
Stiahnuť (PDF) 20.04.2022
Stiahnuť (PDF) 20.04.2022
Stiahnuť (PDF) 20.04.2022
Stiahnuť (PDF) 20.04.2022
Stiahnuť (PDF) 20.04.2022

Epocoat 280 GF -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 02.12.2022
Stiahnuť (PDF) 02.12.2022
Stiahnuť (PDF) 02.12.2022
Stiahnuť (PDF) 02.12.2022
Stiahnuť (PDF) 02.12.2022
Stiahnuť (PDF) 02.12.2022
Stiahnuť (PDF) 02.12.2022
Stiahnuť (PDF) 02.12.2022
Stiahnuť (PDF) 02.12.2022
Stiahnuť (PDF) 02.12.2022
Stiahnuť (PDF) 02.12.2022
Stiahnuť (PDF) 02.12.2022

Epocoat 280 GF -Vyhlásenie o zhode

Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020