NormAcid GLU

poter na báze tekutého epoxidu

Typ náteru

NormAcid GLU je poter na báze tekutého epoxidu a plniva. Vytvrdnutý má vynikajúcu mechanickú odolnosť a odolnosť voči chemickým látkam. Môže sa použiť na zvislých aj vodorovných betónových plochách namiesto obkladu alebo gumených povlakov.

Typické a doporučené použitie

NormAcid GLU je povrchový náter na ochranu voči mechanickému a chemickému zaťaženiu, určený na betónové podlahy a nádrže ošetrené základným náterom NORMAFLOOR 209 alebo NORMAFLOOR 105 GPR PRIMER *.

*The concrete surface can also be wet. Betónový povrch môže byť tiež mokrý.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 100
Celková sušina (g/l) 1260
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 0

NormAcid GLU -Technický list

Stiahnuť (PDF) 4/20
Stiahnuť (PDF) 4/20

NormAcid GLU -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 22.06.2022
Stiahnuť (PDF) 22.06.2022
Stiahnuť (PDF) 22.06.2022
Stiahnuť (PDF) 22.06.2022
Stiahnuť (PDF) 22.06.2022
Stiahnuť (PDF) 22.06.2022
Stiahnuť (PDF) 22.06.2022
Stiahnuť (PDF) 22.06.2022

NormAcid GLU -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 26.04.2022
Stiahnuť (PDF) 26.04.2022
Stiahnuť (PDF) 26.04.2022
Stiahnuť (PDF) 26.04.2022
Stiahnuť (PDF) 26.04.2022
Stiahnuť (PDF) 26.04.2022
Stiahnuť (PDF) 26.04.2022
Stiahnuť (PDF) 26.04.2022

NormAcid GLU -Vyhlásenie o zhode

Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020