Normadur 65 HS – Betón

Elastický polyuretánový náter

Typ náteru

NORMADUR 65 HS je rýchloschnúci dvojzložkový elastický polyuretánový náter s alifatickým isokyanátovým tužidlom. Je to vysokosušinový náter s obsahom antikoróznych prigmentov.

Typické a doporučené použitie

Používa sa ako náter na podlahy na betónové povrchy. Normadur 65 HS je odolný voči úderu.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 65
Celková sušina (g/l) 890
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 310

Normadur 65 HS – Betón -Technický list

Stiahnuť (PDF) 8/20
Stiahnuť (PDF) 8/20
Stiahnuť (PDF) 8/20

Normadur 65 HS – Betón -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023
Stiahnuť (PDF) 13.04.2023

Normadur 65 HS – Betón -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022
Stiahnuť (PDF) 21.12.2022

Normadur 65 HS – Betón -Vyhlásenie o zhode

Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020